Smiřice - plány Malburgovy vily

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové a Zámrsk

Zpět na hlavní stránku     Fotografie domu čp. 205


Malburg
Pohled z ulice.

Protokol k povolení stavby nového domu byl sepsán 23. května 1894.
Z podmínek:
   Dále vyhražuje si obec, aby lomení stávající ulice od č. 101/b po dům čp. 102, se v rovný směr upravilo, tak aby hranice stavebního místa o tolik dovnitř se posunula, co by tento rovný směr vyžadoval.
   Upravení stávajícího chodníku dle této nové hranice, ukládá se ve smyslu §. 92 stav. řádu panu stavebníkovi, jakož i pořízení vkusného a souladného ohraničení.
   Podpisy: Starosta obce: Hojný, V. Kottland. Oba sousedé Josef Slezák čp. 101/b i Jan Špaček nemají proti stavbě žádné námitky.


Malburg
Situační plán, byl rýsován ve Vídni v dubnu 1894.

Malburg
Plan zu einen Wohnhause für Hr. Albrecht Malburg im Smiřic.
Půdorys přízemí.

Malburg
Půdorys prvního patra.

Malburg
Střecha.Dokumenty dole pocházejí z různých složek z let 1926 a 1927, děkuji za ně Ing. Plškovi.
Rýsoval: Ingenieur Karl Dirnhuber, architekt z.v.(B.D.A.), Wien, XIII., Penzingestr. 65

Na jedné ze složek bylo:,,Přestavba panského domu Dr. O. Malburga od ideových skic až po provedení (firmou) Bauherrn
věnováno od jejich architektů svazek II. prováděcí výkresy",

Malburg
Situace: vlevo dům čp. 201 Slezák, staveniště zahrada čp. 102, zahrada čp. 103 Anton Valášek, dům čp. 203 Špaček.

Malburg
Půdorys - levá část.

Malburg
Půdorys - s českými popisky.(Pravá část plánu se sklepem je dole.)

Malburg
Půdorys přízemí.

Malburg
Půdorys patra. Pokračování plánu nahoře.

Malburg
Řezy

Malburg
Byt domovníka

Malburg
Pohled jižní.

Malburg
Letecký pohled na vilu z dubna 1932, po přestavbě.

Malburg Malburg
Vstup do domu a Terasa

Malburg Malburg
Zastřešení schodů do sklepa a Upevnění latí v rozích.

Malburg
Půdorys - základy.

Malburg
Půdorys - stávající a nosné zdi.

Malburg
Řezy. Podepsaný je smiřický stavitel Volt.

Malburg
Stávající a nové zdivo.

Malburg Malburg
Zařízení kuchyně a Půdorys sklepa.

Malburg Malburg
Mansarda a Květinový stojan v chodbě.

Malburg
Nosníky

Malburg
Parketová podlaha.

Malburg
Zabudování kamen v hale.

Malburg Malburg
Krbová kamna v jídelně a hale.

Malburg
Rozmístění nábytku.

Malburg
Nové střešní okno.

Malburg
Náklady na přestavbu.

Malburg
Náklady na přestavbu.