Smiřice - dokumenty firmy Malburg

Zpět na hlavní stránku          Další informace o firmě Malburg

Oskenované dokumenty mi poslal V. Havel. Děkuji. Jsou také použity materiály z archivu v Zámrsku.hlavička
Hlavička dopisu z roku 1865.

faktura
Memorandum firmy Ed. Ad. Malburg a Syn
Ctěný akciový pivovar se sladovnou v Nové Pace

Text:
Vzácný Váš zavěrečný(?) list jsme obdrželi a potvrzujeme tímto že ukoupili jsme od Vás veškeré Vámi vyrobené pivní kvasnice lisované za cenu 4 zl za 100 kg (?) ze stanice Novopacké ve Vašich pytlích které nám dáte zdarma. Uzavírka tato platí pro rok 1895.
S výrobou lihu započneme začátkem března a neopomineme Vás o tom včasně vyrozuměti a račte až do doby té dosud vyráběné kvasnice uschovávati.
V naději že naše obchodní spojení bude v každém ohledu utěšitelné ...
ve Smiřicích n./Labem, dne 1. února 1895


faktura
Účet pro pana Emila Ehrlicha (Dřínov u Oužic) za sud octa ze dne 12.10.1912.

faktura
Zvětšená část účtu nahoře.

faktura
Účet pro pana Emila Ehrlicha (Dřínov u Oužic) za sud octa, byl zapraven 15.4.1914.

faktura
24.května 1922 byl vystaven účet pro Josefa Kosinu z Košťálova u Libštátu

faktura faktura
Zvětšené části účtu nahoře.

faktura
Formulář faktury z roku 1931.

šek
Šekový tiskopis z roku 1931.

faktura
Nákladní list pro železnici.

faktura
Druhá strana nákladního listu nahoře.

faktura
Účet z roku 1903.

složenka
Poštovní složenka.

lístek
Předtištěný lístek

obálka
Obálka s předtištěnou známkou.

lístek
Předtištěný korespondenční lístek s reklamou.Další materiály

Malburg  Malburg
Hlavička firemního dopisu a zvětšený znak.

Malburg
Memorandum firmy Ed. Ad. Malburg a Syn
ve Smiřicích n. Labem dne 21. prosince 1891.
Milý Jene ! Přátelský večírek n Tvou počest je zítra v úterý v hotelu ,,Andrejskově" -
prosím, zděl mi, kde budeš zítra večer k nalezení, am mají Tě dva členové výboru uvést. Na zdar. Tvůj Rudolf.

Malburg Malburg
Detail kolku ( štemplu )

Text vlevo: Ed. Ad. Malburg a syn.
Text dole:Peníze račte nám zasýlati našimi složnými lístky c.a k. poštovní spořitelny, an tento druh zasýlání peněz jest nejjednodušší a zcela bez výloh. Žádáme, aby se zboží jenom v dobrém stavu přijímalo, jelikož za škody mezi dopravou vzešlé žádných náhrad neudílíme.
Text vpravo: Nádobí musí se během tří měsíců vyplaceně vrátiti. Po uplynutí této doby nemůže se totéž více zpět přijmouti
Účet firmy Malburg a Syn z roku 1890

Ve Smiřicích dne 24. října 1890
Pan Emanuel Bednář v Chrasti ! Má dáti
Zaslali jsme Vám následkem cť. zakázky pamu Wertheimrovi
na Váš řad. účet a o Vaší újmě dráhou ...( ? ) na stanici Chrast
113 litrů nejjjemněji přečištěný líh 97 %
Cena za 100 litrů 51,- Částka 57 zl. 63 kr.
Za hotové beze srážky
Při potřebě octové trestě prosíme též o ctěné Vaše zakázky a zmamenáme se
s veškerou úctou ....podpis
Sbírka Romana.


dopis
Hlavička dopisu