Smiřice - dokumenty firmy Malburg

Zpět na hlavní stránku          Další informace o firmě Malburg


Zdroj dokumentů: p. Robert Janko. Děkuji.

Malburg
Oswald Malburg dostal tuto pozvánku na lov (hon) do revíru Dobřenice v roce 1913.

Malburg
Pozvánka na hon se srazem v Kopidlnu.
fakturaOběžník:
Každý likér, a každá lihovina musí se kontrolovati alkoholometrem a sladké na hustotu. Kontrolu provede pan Sladký a musí udělati znamení.
Barvení. Od každé barevné lihoviny musí zde býti zapečetěné vzorky. Když se vyrobí nová líhovina, tedy se musí naplniti do té samé láhve jako jest zapečetěný vzorek a pan Sladký jest povinen udělati opět svoje znamení.
Nalévání z lahví neb ze sudů p. Aldhoff sám dělati nemůže.
Vážení esencí a olejů musí kontrolovati pan Sladký.
Úřednictvo, které koná povinosti jím nařízené musí se navzájem respektovati a má nárok na slušné chování svých kolegů.
P. Kalandr musí výrobní knihu kontrolovati a správnost její též svým znamením potvrdí.
Nedorozumění, ať jsou z kterékoliv strany musí mně býti ihned hlášeny.
Toto moje nařízení budiž podepsáno: Aldhoffem, Kalandrem a Sladkým, a mně navráceno.
Smiřice 6.III.1922 podpis Malburg

Malburg
Tiskopis z Ministerstva financí došel 10.9.1932.

Malburg
Záznamy z roku 1938.
Zajímavé razítko: ,,Úřad technické finanční kontroly v rafinerii minerálních olejů v Mukačevě",
,,Okresní finanční ředitelství Hradec Králové" a ,,Technická finanční kontrola Pardubice"

Malburg
Razítka na záznamech z roku 1938:
,,Závody Fantovy akciová společnost továrna v Pardubicích"
,,Jihokarpatská rafinerie minerálních olejů a obchodní akciová společnost"

Malburg
Povolení k odebrání benzínu pro mísírnu motorového lihu s pohonnými látkami ze dne 31.5.1938.

Malburg
Ohlašovací povinnost nákupu lihu ze dne 14.10.1940.

Malburg
Tiskopis objednávky.