Smiřice - perfin M & S

PERFIN - zkratka z původně anglického výrazu PERFrated INitials (perforované = dírkované iniciály). (více www.infofila.cz/)

Zpět na hlavní stránku          Další informace o firmě Malburg


Sběratel pan V. Havel mi zaslal fotografie zajímavých perforovaných známek. smiřické firmy Malburg.
Děkuji i za doplňující a vysvětlující komentáře:


Prodírkované známky (perfiny) používaly různé firmy a instituce, původně se používalo proražení známek různými kombinacemi písmen, symbolů apod. k tomu, aby se zamezilo rozkrádání známek, které podniky používaly na svou korespondenci, později možná i k reklamě, kterou mohla firma využít na svou propagaci.
Perfiny nacházíme většinou na obchodních dopisech/ z Rakouska - Uherska a pak za 1.republiky.


perfin
Na obrázku je ukázka záznamu o perfinu M 38 z katalogu čs. perfinu vydaného v roce 1984
R, Č značí,že se vyskytoval na známkách z Rakouska-Uherska Č na čs.známkách, 1896-1930 je výskyt
(známe již výskyt od r 1894).

perfin
perfin
perfin
Perfin M & S na známkách z Rakouska-Uherska.

perfin
perfin
perfin
perfin
perfin
perfin
Československé známky s perforováním M & S.Použití popisovaných známek.

perfin

perfin

perfin perfin
Druhé strany lístků nahoře

perfin