Smiřice - dědictví Oswalda a Albrechta Malburgových

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o firmě Malburg

Dědické narovnání       Poslední vůle Oswalda Malburga       Dědická daň        Pozůstalost po Albrechtu Malburgovi

Jsou použity materiály z archivu Zámrsk. Děkuji ing. Plškovi.Stav jmění pozůstalosti

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg


Dědické narovnání

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg


Poslední vůle Oswalda Malburga z roku 1928

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg


Dědická daň

Malburg
Pozůstalost po Albrechtu Malburgovi zemřelého dne 17. srpna 1905.

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg

Malburg