Smiřice - statek písemnosti

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové a Zámrsku.

Zpět na hlavní stránku      Další stránky o statkustatek
Tarovní list z roku 1848
na odvádění tar, poštovného porta a jiných požadků, do důchodu c. k. komorního panství Smiřického

důchod
Panu Josefu Mařánkovi c. a k. důchodnímu velkostatku Smiřického 31.5.1899

důchod důchod
Text dopisu:
Ctěný Pán Josef Mařánek c. a k. důchodní v Smiřicích
se žádá by sem neprodleně zaslal doplatek kolkový v úpomínací žalobě proti Janu Pácaltovi o 102 zl 10 kr v obnosu ku třem parčím(?) po 14 kr = 42 k
(Dáno pouze po 36 kr a musí být po 1. koruně)
Jinak by musela žádost pozastavena býti.
S úctou Jaroslav Matějovský c.k. kancelista

Vpravo razítko: C. K. Okresní soud v JaroměřiDopis vpravo:
Ctěný honební výbore v Holohlavech!

Žádáme zdvořile o zaplacení podílu, který tamější kostel na nájemném z honitby za minulý rok k požadování má.
C. a k. důchodenský úřad ve Smiřicích, dne 14. února 1896 Mařánek
dopis Jeden zl. 27 kr. obdržel dne 15. února 1896 MařánekVýkaz týkající se pobytu dozorců a čeledě při dvoře Holohlavském

Dozorcové / Rok nastoupení
Fajfr Josef, šafář 1882
Čáp Josef, poklasný 1876
Hojný František, dozorce 1885
Prokeš František, dozorce 1894
Skokan Vácslav, dozorce 1868

Čeledínové:
Ježek Josef 1868
Vaněk František starší 1877
Morávek Čeněk 1882
Bureš Vácslav 1863
Svoboda Vácslav 1889
Marks Josef 1892
Hemelík František 1893
Duchoň Josef 1893
Štěpán Jan 1893
Hofmann Vácslav 1895
Jirousek Matěj 1895
Pour František 1895
Poličanský Josef 1895
Palaš Josef 1896
Podaný Vácslav 1897
Peřina Josef 1898
Hlava František 1898
Pultar Josef 1899
Pech František 1899
Torálek Antonín 1899
Knajf Josef 1899
Juriček Michal 1899
Zvěřina František 1899
Klamr Josef 1882
Bezvoda František 1895
Vaněk František mladší 1877
Hlavatý Vácslav 1893
Fajfr Josef 1882
Suchánek Josef 1894
Hubáček Josef 1876

podpis Dělníci:
Hubáček Vácslav 1876
Gabi Josef 1888

Ponocný:
Šlejhar Wenzl 1875

C. a k. hosp. správce v Holohlavech, dne 4. března 1899 - podpis vpravodůchod důchod
Důchod státního velkostatku se nacházel v dlouhé budově za smiřickým kostelem ( dnes je zde např. knihovna ). 11.III.1924
Razítko z druhé strany dopisu: Podpůrný spolek pensistů bývalých císařských statků,
Jan Kočíř, t.č. předseda, Smíchov, Vyšehradská 1252. Na jiném dopise byla ještě: J. Skálová, t.č. pokladník

důchod důchod
Pozvání k řádné valné hromadě podpůrného spolku pens. úředníků a zřízenců z bývalých císařských statků
na neděli dne 10. února 1924 o 3. hod. odpol. v kavárně u ,,Zlaté husy".

důchod důchod

razítko


František Vachek u Metelku ve Svobodných Dvorech dostal upozornění:
Smiřice 13.5.1927
Žádáme o zaslání kvitance na podporu Vám vyplacenou za měsíc duben 1927. Příště předkládejte kvitance vždy nejdéle do posledního každého měsíce do důchodu jinak Vám podpora nebude vyplacena.pivovar
Dopis z Okresního výboru v Hradci Králové ze dne 3.3.1883
Problémy s jízdou tří koní vedle sebe a stojícími povozy na silnici.
"- odstranila a tak uvarovala abychom nakráčiti nemuseli."