Smiřice - skladiště na cukr

Cukrovarský sklad později sloužil jako sklad na dílnách Státního statku Smiřice,
po postavení nového skladu se pro tento objekt nenašlo uplatnění a pomalu chátral.
Po revoluci to byl majetek firmy Kotas, která objekt vlastnila až do roku 2019.

Zpět na hlavní stránku      Další stránky o Státním statku      Požár budovydílny, pila Smiřice
Popisované skladiště je světlá budova u kolejí vzadu.
Převrácený kolejový jeřáb z předchozího dne. Foceno 7.6.2005.

----------------------
Protokol
   sepsaný dne 17.ho srpna 1885 v písárně budovy bývalé pární pily ve Smiřicích.
Předmět:
   Ředitelství c.k. cukrovaru ve Smířicích podalo (9.8.1885) žádost za povolení stavby skladiště pro cukr na pozemku bývalé pární pily, dle přiloženého nákresu.
   Za tou příčinou ustanovena na dnešní den o 2hehodině odpoledne komise ku které se dostavili v zastoupení purkmistrovského úřadu ve Smířicích pp. Josef Valášek purkmistr a Josef Hojný městský rada, v zastoupení c.k. cukrovaru ve Smířicích pp. Mikoláš Mehrle ředitel cukrovaru a František Hellmann inženýr z Jaroměře, v zastoupení ck. p. jihosevero německé spojovací dráhy pan Antonín Kubát inženýr z Pardubic. ….

podpisy
Podpisy zmíněných pánů z protokolu.
Jsou použity materiály ze SOA Hradec Králové.

plán
Situační plán. Červeně je zakreslena nová stavba.
Cestička pod tratí vede kolem domku na předchozím plánu.
Plán skladiště rýsoval Hellmann v Jaroměři 14.srpna 1885.

plán
Průčelí.

plán
Řez.

profil
Plán profilu tratě, nového skladu (Zückermagazin) a staré budovy pily vpravo. Rýsoval Hellmann v Jaroměři 15.srpna 1885.

--------------------------

Přestavba přední části skladiště na byt - čp. 215

plán
Rýsoval: v Smiřicích dne 20ho. října 1899 V. Kovařík.

Slavný městský úřade ve Smiřicích !
   Cís. a k. vrchní správa zamýšlí zříditi byt o dvou pokojích, jedné kuchyni a jedné komory ve skladišti (na píle) vlastním pozemku a stavby c. a k. Nejvyššího rodinného fondu panství Smiřického, za kterýmžto účelem předkládá stavební plány dvojmo stou zdvořilou žádostí o udělení povolení k uvedené stavbě, naznačení tuto stavbu čís. dom.
   Zároveň se uvádí, že provede stavbu tuto p. Václav. Kovářík c. k. stavitel ve Smiřicích.
   V Smiřicích 20.ho října 1899.


sklad
Byt byl umístěný v přední části. Později zde byla jídelna pro zaměstnance.
Obědy se vozily z kuchyně v Holohlavech. Byla již vybouraná příčka na plánu vpravo. 11.8.2005

sklad
11.8.2005

sklad
Pohled od vrat dole. 11.8.2005

sklad
Vrata uzavírají průchod do prostoru dílen. Budova však pokračovala dál a tak volný přístup
nezabraňoval průchodu kamkoliv se lovcům kovů zachtělo. 11.8.2005

sklad
Původní spojka mezi budovami byla zbourána, otvor nebyl zakrytý, takže počasí udělalo své. 11.8.2005

sklad
Pohled od zadní části. Díra viditelná na fotce nahoře za vraty. 11.8.2005

sklad
Levá strana. 11.8.2005

sklad
Degradace pokračuje. 8.1.2016

sklad
I když bylo okno jednou zazděno, obyvatelé přilehlého domu si s tím hlavu nelámali a postupně sem odkládali odpadky. 8.1.2016

sklad
Děti tady nakonec něco podpálily, potom už se muselo volat pro pomoc. 12.4.2016
Další fotografie z požáru budovy.

sklad
Po požáru. 18.10.2019

sklad
18.10.2019

sklad
V roce 2019 odkoupila firma Brukov majetek a v roce 2020 se budovy bourají. 5.5.2020