Smiřice - knihtiskárna Baborák a Brázda

Zpět na hlavní stránkuBaborák a Brázda
V nízké budově čp. 72 vzadu, v ulici Eduarda Karla, byla od roku 1953 ve zrušené tiskárně zřízena školní vývařovna.
Objekt byl vrácen majiteli a dnes je zde od roku 1991 firma BDK Glass.

Baborák a Brázda
U fotografie z webové aukce byl popisek: "Rok 1932, jako strojmistr v tiskárně ve Smiřicích".Smiřická kronika v roce 1948 uvádí:
Dokončena novostavba majitelů tiskárny Baborák a Brázda ( obytná budova ) v moderně zařízené tiskárně se pracovalo již od jara 1948

Rok 1950:
Ve smyslu vládního nařízení o reorganisaci MNV ze dne 28. února 1950, podle kterého povinností MNV je zatlačovati soukromý sektor a podle dekretu § 3 - 5 / 45 Sb. - zabránění ohrožení plynulého chodu výroby a hospodářského života - rozhodla rada MNV ( 30.3.1950 ), aby do majetku a podniku firmy Baborák a Brázda, knihtiskárna ve Smiřicích zavedena byla národní správa. Národním správcem ustanoven byl Adolf Novák, faktor tiskárny ve Smiřicích čp. 237. Národní správa zmíněné firmy zavedena byla s okamžitou platností.Baborák a Brázda
Účet knihtiskárny Baborák a Brázda ze dne 9.11.1938

Firma Adolf Semerák, tkalcovství, Červený Kostelec
1 000 kusů adresek na balíky bílý papír negumopvané zelený tisk za 38.-
500 kusů korespondenčních lístků zelený tisk na bílém kartoně jednostranné za 25.-
70 kusů sňatečních oznámení velikost 46 na raženém kartoně na jedné straně monogram zlatý
a na zadní straně text černě s potřebnými obálkami za 60.-
se 3 procentní daní z obraty 126.70
Účet pošt. spoř. Praha 31.996. Běžný účet u Spořitelny Smiřické 16.362
a u Živnostenské záložny ve Smiřicích čís. 202.788. Telefon číslo 22.
Od Romana.

Baborák a Brázda
Obálka firmy.