Smiřice - ulice Eduarda Karla

Jsou použity materiály z hradeckého a smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku      Eduard Karel

V ulici evidováno 14 adres: čp. 72, 74, 433, 434, 435, 437, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 a 549ulice Eduarda Karla
Obě souběžné cesty patří k ulici Eduarda Karla. Vpředu je Palackého ulice, vzadu ulice Generála Govorova.
Fotografoval Roman Andrýs v létě 2020

ulice Eduarda Karla
Foceno z Palackého ulice. Nedatované fotografie jsou pořízeny dne 2.9.2006.


Levá strana ulice

ulice Eduarda Karla 74 ulice Eduarda Karla 72
Vlevo: Čp. 74
Vpravo: Čp. 72 - bývalá tiskařská firma Baborák - Brázda. Od roku 1953 zde byla zřízena školní vývařovna.
Objekt byl navrácen původním majitelům a slouží k podnikání.


Pravá strana ulice

ulice Eduarda Karla 433 ulice Eduarda Karla 434
Čp. 433 - tyto dva sousední domy, byly prý postaveny zároveň s bankou v Palackého ulici ( dnes zdravotní středisko )
Vpravo: Čp. 434

ulice Eduarda Karla 434
Dům s popisným číslem 434 dostal v srpnu 2013 zateplení a nový kabát. 22.8.2013

ulice Eduarda Karla 435 ulice Eduarda Karla 437
Čp. 435 + V domě čp. 437 jsou 4 bytové jednotky.
Sm. kronika:
Na jaře 1955 bylo začato se stavbou obytného domu se 4 bytovými jednotkami v Karlově ulici naproti školní stravovně.
Stavbu provádějí (současně stavebník) Zemědělské stavební závody ve Smiřicích pro své zaměstnance.


Řadové domky v boční ulici

ulice Eduarda Karla ulice Eduarda Karla
Ze staré ulice se odbočuje vlevo do ulice s řadovými domky.

ulice Eduarda Karla ulice Eduarda Karla
Pohledy od zdravotního střediska na křižovatku před domem čp. 433.
Zahrada patří k domu čp. 74. Obě fotky jsou ze dne 10.10.2005.

ulice Eduarda Karla


Z historie

ulice Eduarda Karla
Nově navržený a 29. září 1930 Okresním hejtmanstvím ve Dvoře Králové schválený regulační plán.
Zeleně starý regulační plán města, červeně je naznačena změna. Čísla jsou katastrální čísla pozemků.
Dole je Palackého ulice, nahoře se šipkou řečiště Mlýnského náhona.
Plán narýsoval Robert Čeřovský 26.6.1930.

Text usnesení obecního zastupitelstva města Smiřic sepsaný dne 13. června 1930:
Obecní zastupitelstvo po referátě p. starosty a doporučení městské rady schvaluje všemi hlasy, aby projektovaná ulice v bloku č. 23 regulačního plánu města Smiřic stanovená o šíři 12 m zúžena byla o 2 m t.j. na 10 m, jelikož jeví se toho nutnost ve smyslu § 6 z.z. ze dne 8. ledna 1889 č. 5. část I.
Ve vyhlášce k veřejnému vystavení bylo ještě doplněno ,,vedle novostavby p. Mahlera". (na plánu šrafovaně)

ulice Eduarda Karla
V roce 1968.

ulice Eduarda Karla ulice Eduarda Karla
Stavba mostku přes Mlýnský náhon ke školce v roce 1966
Hotový chodník ke školce a do Holohlav v roce 1968.

ulice Eduarda Karla ulice Eduarda Karla
Budování hloubkové kanalizace ?
V roce 1932 zde ještě ulice nebyla. V Palackého ulici u bílého vysokého domu vlevo je dnes vjezd do ulice Ed. Karla.
Vedlejší domy jsou ještě nízké. Vpravo protéká dnes zatrubený Mlýnský náhon.

ulice Eduarda Karla ulice Eduarda Karla
Dnes silnice pokračuje na sídliště gen. Govorova.
Úprava silnice. Ulice dříve končila u Mlýnského náhonu, který je dnes zatruben. Foto od p. Voláka.

ulice Eduarda Karla
Rok 1960 - školní vývařovna.

ulice Eduarda Karla
Pohled z ulice E. Karla k Holohlavům.
3 fotografie převedené z negativů Ladislava Joneše.

ulice Eduarda Karla
Pohled z mostku doprava na Mlýnský náhon, dnes protéká v betonovém tunelu.

ulice Eduarda Karla
Fotograf došel ke plotu u školky, dnes je zde ulice Gen. Govorova. Vzadu je vidět holohlavský kostel.