Holohlavy - otevření opraveného hostince 10.5.1989

Fotografie Václava Prostředníka jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku     Budova se nachází ve Školní ulici     Rekonstrukce budovy


hostinec
Předseda Městského Národního výboru Smiřice Miloslav Koudelka

hostinec
Zleva: p. Adámek, ?, tmavé brýle má Ing. Miloslav Nejedlý, učitel Luboš Bergman, František Trojan, pan Vít a pí. Luňáčková ze Smiřické ulice, ?,
Lindr, pí. Kloučková, vzadu pí. Richterová?, pan a paní Pácaltovi ze Zadní ulice.
Kliknutím se fotografie zvětší

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec
Ing. Miloslav Nejedlý, který v těchto letech pracoval na Městském úřadu ve Smiřicích,
později pracovník ONV a pak okresního úřadu v Hradci Králové,
v současné době zastupitel města HK zvolený za ANO. (za info děkuji p. Kotěrovi - 2022)

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec
Zleva: pp. Nejedlý, Koubová, Trávníková, Koudelka a Klimeš.

hostinec
Pracovníci zúčastnění na stavbě, zleva: p. Adámek, Milan Hencl, Bohumil Starý, ?, Holeček, ?, František Trojan.