Holohlavy - otevření opraveného hostince 10.5.1989

Fotografie ze smiřického archivu, jsou doplněny dalšími, převedenými z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku     Budova se nachází ve Školní ulici     Rekonstrukce budovy


hostinec
Předseda Městského Národního výboru Smiřice Miloslav Koudelka

hostinec
Zleva: p. Adámek, ?, tmavé brýle má Ing. Miloslav Nejedlý, učitel Luboš Bergman, František Trojan, pan Vít a pí. Luňáčková ze Smiřické ulice, ?,
Lindr, pí. Kloučková, vzadu pí. Richterová?, pan a paní Pácaltovi ze Zadní ulice.
Kliknutím se fotografie zvětší

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec
Ing. Miloslav Nejedlý, který v těchto letech pracoval na Městském úřadu ve Smiřicích,
později pracovník ONV a pak okresního úřadu v Hradci Králové,
v současné době zastupitel města HK zvolený za ANO. (za info děkuji p. Kotěrovi - 2022)

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec

hostinec
Zleva: pp. Nejedlý, Koubová, Trávníková, Koudelka a Klimeš.

hostinec
Pracovníci zúčastnění na stavbě, zleva: p. Adámek, Milan Hencl, Bohumil Starý, ?, Holeček, ?, František Trojan.

hostinec

hostinec

hostinec
Zleva: Luňáčková, Bergman, Vít, Andrýs Václav, Lindr a asi Rousek ze Smiřic.

hostinec
Výčep

hostinec
Výčep

hostinec
Výčep

hostinec
Vpravo sedí stálý návštěvník výčepu Miroslav Chlupatý.
Je často vidět na starých fotografiích ochotnického divadla z Holohlav.