Holohlavy - Školní ulice

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

Domy s č.p. 33, 34 a 163, 35, 36 a 63, 68, 69, 77, 82, 91, 96, 124, 247, 331 a 339,

Popisy majitelů domů pocházejí z holohlavské kroniky p. Prokopa.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.
Nedatované fotografie jsou pořízeny dne 17.2.2007.Školní ulice
Školní ulice
Fotografováno z lešení u bývalého transformátoru při práci na stavbě "návsi". 2.10.2023
Kliknutím se fotografie zvětší

Školní ulice
Zimní nádhera v lednu 1997. Hol. archiv

Školní ulice
U bývalé školy začíná, vpravo vedoucí, Smiřická ulice. 17.2.2007

Školní ulice
Část fotografie od Petra Hoška, ukazuje Školní ulici v roce 1994.

Školní ulice
Pohled od křižovatky s Dlouhou ulicí směrem ke Smiřicím. 17.1.2005

Školní ulice
Pohled od školy stejným směrem. 17.1.2005

Školní ulice         Školní ulice
Vlevo: Mapa Holohlav z roku 1840 ukazuje Školní ulici svisle vlevo. Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz

Vpravo: Meziválečná mapa.
Podle pamětníků v domech na pravé straně ulice směrem ke škole bydleli:
Jelínek - Levinský čp. 34, Hofman čp. 33, Špaček - Srba čp. 68, Peřina čp. 69, Kučera (kůžičkář) čp. 74,
Opa čp. 75, Bureš - Kulhánek (později Vlasta Špryňarová - Horyna - Říha) čp. 77
a až na křižovatce Vognar (Šolc) čp. 32


Pravá strana ulice

Čp. 36      -      další informace o domě

čp. 36
Nově upravená budova čp. 36.
Hostinec tady už není, vaří se zde obědy a sál se využívá pro kulturní účely.
Dne 30.8.2008 zde stojí starosta Miloš Malínský a místostarosta Mgr. Josef Hájek (vpravo).

čp. 63
Čp. 63 - 17.2.2007

Školní ulice
Křižovatka s Dlouhou ulicí. 24.8.2019

Školní ulice
Při stavbě "návsi" 18.6.2022


Čp. 35      -      další informace o domě

čp. 35
Čp. 35 - 6.10.2019


Čp. 82      -      další informace o domě

Školní ulice 82
Čp. 82 - 19.8.2023
Školní ulice
Další dva domy u křižovatky čp. 71 a čp. 32 patří do Smiřické ulice. 14.8.2008 - vložený obrázek staré fasády je ze dne 7.1.2006


Čp. 77

Školní ulice
Čp. 77 - v čase psaní kroniky je majitelka Josefa Kulhánková.(později Horyna).
Hana Říhová provozuje v bílé, přistavěné části za domem dámské kadeřnictví.

Školní ulice
Foto od Hany Říhové ukazuje dům čp. 77. Další domy mají čp. 75 a 74
V r 1875 postavil čp. 74 Jan Křeček na části zahrady od čp. 32. Po něm zdědil syn Josef Křeček a prodal r. … Šindeláři z Rodova.

Školní ulice
Osoby na fotce nahoře.

Josefa Kulhánková *12.3.1868 Trotina, byla svobodná, pracovala na Státním statku - Zderaz. Bydlí v 1 místnosti ve
vlastním domě Holohlavy čp. 77, z nájmu měla 30.- Kčs za měsíc.

Žila zde v padesátých letech také vdova Františka Špryňarová *12.2.1862 se svobodnou dcerou Františkou Špryňarovou *1894,
druhá dcera Marie odešla do Prahy. V domě za 1 místnost platila nájemné 10,- Kčs.

Stanislav Bureš, *28.3.1909, bytem Holohlavy 77, jenž požádal o důchod invalidní zaplatil dle vyjádření jeho manželky dlužnou částku na pojistném.
Jmenovaný jest nemajetný. Sám provozoval živnost holičskou a jeho manželka pracuje v Lině - Černožice. Jmenovaný neplatil pojistné v důsledku nemoci a malých příjmů na vesnici ze své živnosti. Datováno 21.1.1858.


Čp. 339 / zbourané čp. 75      -      další informace o domě

Školní ulice čp 75
Čp. 339 dne 10.10.2018.


Čp. 69      -      další informace o domě

Školní ulice
19.2.2014 - Domy čp. 69 a 68.


Čp. 68      -      další informace o domě

Školní ulice
Zleva stojí: čp. 75, prázdné místo po čp. 74, čp 69 a s novou barvou fasády čp. 68. - 3.11.2011


Čp. 33      -      další informace o domě

Školní ulice
22.7.2019


Čp. 34 a 163      -      další informace o domě

Školní ulice 34 Školní ulice 34
Dvě podoby čp. 34 - Vpravo ze dne 29.6.2008.


Bývalý vepřín JZD (salaš) - zbouraná budova

Školní ulice
Objekt stál na konci ulice (dnes Školní). Foto SOA HK.


Čp. 247

Poslední budova v Holohlavech, další úsek už patří do smiřického katastru.

Školní ulice
Budova skladu - čp. 247, majitel Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.Školní ulice
Panoramatická fotografie konce ulice ve velkém formátu je -- na této stránce -- 4.3.2015

Školní ulice
Křižovatka se smiřickou Hankovou ulicí, pohled od Holohlav. 19.2.2014 s čerstvě pokácenými stromy.
Podle bývalé hospody v tomto domě se kopci stále říká ,,Pácalťák - Pácaltův kopec" dříve ,,Holíčův kopec" -
hospoda byla zrušená snad už v padesátých letech minulého století.

Školní ulice
Pohled od Smiřic do holohlavské Školní ulice, město je vpravo. Sm. archiv


Levá strana ulice

Školní ulice Školní ulice
Vjezd do parku u školky a nefunkční budova transformátoru. + Holohlavský park.


Čp. 124      -      další informace o domě

Školní ulice
Čp. 124.
Školní budova, otevřená 27. srpna 1932. Dnes je zde umístěná školka.

Školní ulice
27.4.2020


Čp. 91      -      další informace o domě

Školní ulice
Dům čp. 91 dostal v roce 2012.nové zateplení a barvu fasády. 1.9.2012


Čp. 96

Školní ulice
Čp. 96


Čp. 331

Školní ulice
Čp. 331. 22.7.2019

Školní ulice
Příjezd od Smiřic. Silnice vlevo vede do ulice Na Výsluní.

Školní ulice
Na tomto pohledu je již na levé straně nový dům čp. 331.
V roce 2010 byl instalován v ulici radar. 20.2.2012

Školní ulice
31.3.2011