Holohlavy - Školní ulice

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

Domy s č.p. 33, 34 a 163, 35, 36 a 63, 68, 69, 77, 82, 91, 96, 124, 247, 331 a 339,

Popisy majitelů domů pocházejí z holohlavské kroniky p. Prokopa.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.
Nedatované fotografie jsou pořízeny dne 17.2.2007.Školní ulice         Školní ulice
Vlevo: Mapa Holohlav z roku 1840 ukazuje Školní ulici svisle vlevo. Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz

Vpravo: Meziválečná mapa.
Podle pamětníků v domech na pravé straně ulice směrem ke škole bydleli:
Jelínek - Levinský čp. 34, Hofman čp. 33, Špaček - Srba čp. 68, Peřina čp. 69, Kučera (kůžičkář) čp. 74,
Opa čp. 75, Bureš - Kulhánek (později Vlasta Špryňarová - Horyna - Říha) čp. 77
a až na křižovatce Vognar (Šolc) čp. 32

Školní ulice
Zimní nádhera v lednu 1997. Hol. archiv

Školní ulice
U bývalé školy začíná, vpravo vedoucí, Smiřická ulice. 17.2.2007

Školní ulice
Část fotografie od Petra Hoška, ukazuje Školní ulici v roce 1994.

Školní ulice
Pohled od křižovatky s Dlouhou ulicí směrem ke Smiřicím. 17.1.2005

Školní ulice
Pohled od školy stejným směrem. 17.1.2005


Pravá strana ulice

Čp. 36      -      další informace o domě

čp. 36
Nově upravená budova čp. 36.
Hostinec tady už není, vaří se zde obědy a sál se využívá pro kulturní účely.
Dne 30.8.2008 zde stojí starosta Miloš Malínský a místostarosta Mgr. Josef Hájek (vpravo).

Školní ulice
Křižovatka s Dlouhou ulicí. 24.8.2019

čp. 63
Čp. 63 - 17.2.2007

Čp. 35      -      další informace o domě

čp. 35
Čp. 35 - 6.10.2019


Čp. 82      -      další informace o domě

Školní ulice 82
Čp. 82
Školní ulice
Další dva domy u křižovatky čp. 71 a čp. 32 patří do Smiřické ulice. 14.8.2008 - vložený obrázek staré fasády je ze dne 7.1.2006


Čp. 77

Školní ulice
Čp. 77 - v čase psaní kroniky je majitelka Josefa Kulhánková.( později Horyna ).
Hana Říhová provozuje v bílé, přistavěné části za domem dámské kadeřnictví.

Školní ulice
Foto od Hany Říhové ukazuje dům čp. 77. Další domy mají čp. 75 a 74
V r 1875 postavil čp. 74 Jan Křeček na části zahrady od čp. 32. Po něm zdědil syn Josef Křeček a prodal r. … Šindeláři z Rodova.

Školní ulice
Osoby na fotce nahoře.


Čp. 339 / zbourané čp. 75      -      další informace o domě

Školní ulice čp 75
Čp. 339 dne 10.10.2018.


Čp. 69      -      další informace o domě

Školní ulice
19.2.2014 - Domy čp. 69 a 68.


Čp. 68      -      další informace o domě

Školní ulice
Zleva stojí: čp. 75, prázdné místo po čp. 74, čp 69 a s novou barvou fasády čp. 68. - 3.11.2011


Čp. 33      -      další informace o domě

Školní ulice
22.7.2019


Čp. 34 a 163      -      další informace o domě

Školní ulice 34 Školní ulice 34
Dvě podoby čp. 34 - Vpravo ze dne 29.6.2008.


Bývalý vepřín JZD (salaš) - zbouraná budova


Čp. 247

Poslední budova v Holohlavech, další úsek už patří do smiřického katastru.

Školní ulice
Budova skladu - čp. 247, majitel Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.Školní ulice
Panoramatická fotografie konce ulice ve velkém formátu je -- na této stránce -- 4.3.2015

Školní ulice
Křižovatka se smiřickou Hankovou ulicí, pohled od Holohlav. 19.2.2014 s čerstvě pokácenými stromy.
Podle bývalé hospody v tomto domě se kopci stále říká ,,Pácalťák - Pácaltův kopec" dříve ,,Holíčův kopec" -
hospoda byla zrušená snad už v padesátých letech minulého století.

Školní ulice
Pohled od Smiřic, město je vpravo. 31.3.2011


Levá strana ulice

Školní ulice
Holohlavský park - levá strana. Vlevo stojí školka, uprostřed budova pro pořádání kulturních akcí postavená za minulého režimu v akci Z".

rozpis materiálu Na místě zděné budovy z obrázku nahoře stála dřevěná bouda.

Ze zápis o komisienelním řízení stavebním
,,ku stavbě zahradní boudy, na zahradě p. Jana Vítka“. Byl sepsán 1. září 1937.
Přítomní:
   Komise stavební: předseda František Jelínek, členové Klouza Josef starosta, Vognar Josef
   Znalec stavební: František Bohdanecký
   Stavebník: za sbor dobrovolných hasičů Prokop Vojtěch a Zilvar Josef
   Zhotovitel plánů: Josef Klesal, mistr tesařský, Rasošky
   Zájemníci: Antonín Krejčí, za místní školní radu a Jan Vítek, vlastník pozemku
   Stavba dřevěná lepenkou krytá, průčelím do školní zahrady – používána bude při zahradních slavnostech jako pivnice. Vedle této budovy budou v plotě umístěna dvířka ku snadnějšímu přístupu pro úschovu lavic a stolů.
   Stavbu bude prováděti Josef Hájek, mistr tesařský Smiřice n./L.

P.T. Hasičskému sboru v Holohlavech.
   Podepsaní manželé Jan a Anna Vítkovi čp. 90 v Holohlavech, dovolujeme hasičskému sboru v Holohlavech, aby na našem pozemku postavil dřevěnou boudu as 6.30 m dlouhou a 3.5 m hlubokou pro uschování zahradního zařízení a p., a tuto po dobu našeho vlastnictví na tomto místě ponecháme za těchto podmínek:
   I. Hasičský bbor složí nám co nájemné za tuto dobu Kč. 100.- hotově předem při postavení a za náhradu za jeden švestkový strom, který bude nutno vykopati dodá nám tři sazenice dle naší volby.
   II. Bouda obrácena bude průčelím do školního parku s přístupem z této strany a ve své délce nahradí její průčelí dosavadní dřevěný plot. Na stranách proti mému pozemku bude uzavřena šalováním.
   III. Po odklizení boudy hasičský sbor uvede svým nákladem místo do původního stavu a postaví znovu hraniční plot.
   Dovolujeme toto hasičskému sboru z důvodů, že chceme mu prospěti, nemohouce se účastniti činností osobně. Nesmějí nám však z toho titulu vzniknouti žádné náklady neb škody a v případě rozšířeného používání naší zahrady při slavnostech neb podnicích, musí býti s námi zvláště jednáno.
V Holohlavech dne 1. září 1937.

Vložený obrázek ukazuje rozpis potřebného materiálu ku stavbě boudy.


Školní ulice
Holohlavský park - pravá strana. Dětské hřiště a vjezd do parku.

Školní ulice Školní ulice
Vjezd do parku a nefunkční budova transformátoru. + Holohlavský park.


Čp. 124      -      další informace o domě

Školní ulice
Čp. 124.
Školní budova, otevřená 27. srpna 1932. Dnes je zde umístěná školka.

Školní ulice
27.4.2020


Čp. 91      -      další informace o domě

Školní ulice
Dům čp. 91 dostal v roce 2012.nové zateplení a barvu fasády. 1.9.2012


Čp. 96

Školní ulice
Čp. 96


Čp. 331

Školní ulice
Čp. 331. 22.7.2019

Školní ulice
Příjezd od Smiřic. Silnice vlevo vede do ulice Na Výsluní.

Školní ulice
Na tomto pohledu je již na levé straně nový dům čp. 331.
V roce 2010 byl instalován v ulici radar. 20.2.2012