Holohlavy - Školní ulice

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 25. března 2015 evidováno 16 adres:

Domy s č.p. 33, 34 a 163, 35, 36 a 63, 68, 69, 75, 77, 82, 91, 96, 124, 247 a 331

Popisy majitelů domů pocházejí z holohlavské kroniky p. Prokopa.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.
Nedatované fotografie jsou pořízeny dne 17.2.2007.Školní ulice         Školní ulice
Vlevo: Mapa Holohlav z roku 1840 ukazuje Školní ulici svisle vlevo. Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz

Vpravo: Meziválečná mapa.
Podle pamětníků v domech na pravé straně ulice směrem ke škole bydleli:
Jelínek - Levinský čp. 34, Hofman čp. 33, Špaček - Srba čp. 68, Peřina čp. 69, Kučera ( kůžičkář ) čp. 74,
Opa čp. 75, Bureš - Kulhánek ( později Vlasta Špryňarová - Horyna - Říha) čp. 77
a až na křižovatce Vognar ( Šolc) čp. 32

Školní ulice
Zimní nádhera v lednu 1997. Hol. archiv

Školní ulice
U bývalé školy začíná, vpravo vedoucí, Smiřická ulice. 17.2.2007

Školní ulice
Část fotografie od Petra Hoška, ukazuje Školní ulici v roce 1994.

Školní ulice
Pohled od křižovatky s Dlouhou ulicí směrem ke Smiřicím. 17.1.2005

Školní ulice
Pohled od školy stejným směrem. 17.1.2005


Pravá strana ulice

Čp. 35, 36 a 63

Více informací o domech --- čp. 35 --- a --- čp. 36 ---

Školní ulice
Před hospodou (čp. 36 vpravo) kolem roku 1921.
Ještě nestojí dům za stojícími osobami v Dlouhé ulici. Foto od p.Šimurdy.

Školní ulice Školní ulice
Vlevo: Fotografie od p. Jakubské, ukazuje dražbu dřeva 9. listopadu 1936 z památné lípy před hospodou ( viz Hol. kronika rok 1936 ).
V uniformě Václav Chlupatý ( zemřel r 1954, ve věku 91 let ), obecní strážník v Holohlavech. Děda paní Vébrové roz Trojanové.
Vpravo: Na této fotografii stojí již nový strom ( uprostřed ulice ) a dům za ním.

čp. 36 čp. 36
Vlevo: Stará podoba pohostinství čp. 36. Vpravo: Dvůr čp. 36 - za JZD jsme tady ještě říkali u Nepasických.
Opravená stodola má dnes nového majitele a čp. 301 ( číslo patří do Dlouhé ulice )

čp. 36
Přebudovaná budova čp. 36. V budově je jídelna a sál pro kulturní akce.
Dne 30.8.2008 zde stojí starosta Miloš Malínský a místostarosta Mgr. Josef Hájek ( vpravo ).

Školní ulice Školní ulice
Vlevo: Původně jeden statek čp. 36, je dnes rozdělený na 3 čísla. Tento dům má čp. 63.
Vpravo: Čp. 35 - Obecní úřad Holohlavy. Před postavením hol. samoobsluhy zde byla prodejna potravin.

Školní ulice
Na podzim 2012 bylo postaveno parkoviště a chodník ze zámkové dlažby před Obecním úřadem. 13.11.2012
Vložený obrázek ukazuje chodník před rekonstrukcí 19.5.2012.


Čp. 82

Školní ulice 82
Čp. 82

Školní ulice 82
Plán polohy děleného pozemku parcelní číslo 62. Měřeno dne 13. února 1901, rýsoval Hellmann.
Školní ulice vede šikmo vlevo, Smiřická ulice šikmo dole a ulice Na Kopečku šikmo vpravo.

Školní ulice 82
Parcelu Karlovi a Marii Andrejskovým prodala Anna Kotlantová.

Školní ulice 82
Plán na postavení obytného stavení pro pana Karla Andrejska v Holohlavech
Rýsoval J. Andrejsek ve Smiřicích 23. prosince 1901.
Podle plánku je novostavba postavená na místě původního stavení.
Školní ulice
Další dva domy u křižovatky čp. 71 a čp. 32 patří do Smiřické ulice. 14.8.2008 - vložený obrázek staré fasády je ze dne 7.1.2006


Čp. 77

Školní ulice
Čp. 77 - v čase psaní kroniky je majitelka Josefa Kulhánková.( později Horyna ).
Hana Říhová provozuje v bílé, přistavěné části za domem dámské kadeřnictví.

Školní ulice
Foto od Hany Říhové ukazuje dům čp. 77. Další domy mají čp. 75 a 74
V r 1875 postavil čp. 74 Jan Křeček na části zahrady od čp. 32. Po něm zdědil syn Josef Křeček a prodal r. … Šindeláři z Rodova.

Školní ulice
Osoby na fotce nahoře.


Čp. 75

Školní ulice čp 75
Dům čp. 75 před zbouráním. 19.2.2014 je již stavební materál na nový dům připravený.
V čase psaní kroniky byl- majitel Josef Kolín. ( později Opa )

Školní ulice čp 75
Základy nového domu na volném místě dávno nestojícího domu čp. 74. - 1.8.2014

Školní ulice čp 75
Čp. 75 dne 10.10.2018.


Čp. 69

Školní ulice
19.2.2014 - Domy čp. 69 a 68.

Školní ulice 69
Stavební nákres k vystavění nového domku pro Ant. Šanderu v Holohlavech.
Rýsoval: Valášek, Smiřice 10. února 1873.


  R. 1874 postavil Šandera, krejčí. Co majitelé se střídali: Morávek, Rink Ant., Vít Josef. Od posledního domek koupil Peřina Josef a po jeho smrti ( 1935 ) dědictvím přešel na syna Jaroslava, který co dlouholetý majitel trafiky u čp. 44 je celému okolí znám. ( Trafiku převzal r. 1936 a zrušil v květnu 1953. Samostatná trafika byla zrušena prodej převeden na Jednotu ( hostinec ) v čp. 36. ) Po zrušení prodeje obdržel invalidní důchod 336 Kč a prodejnu u čp. 44 prodal majiteli čp. J. Klouzovi čp. 41.
čp.69
--------------
Foto vpravo: dům dostal novou barvu fasády na jaře.2013.
--------------

Ctihodné představenstvo !
Já dole podepsaný koupil jsem od p. Matěje Fejgla v Holohlavech, v cíli vystavění nového domku díl zahrady. Zatou příčinou předkládám stavení nákres s polohou místa a prosím ctěné obecní představenstvo, aby mi k provedení této stavby povolení laskavě uděleno bylo.
V Holohlavech dne 30. června 1873 Antonín Šandera
Antonín Šandera

Protokol
sepsán v Holohlavech dne 28. října 1874 za přítomnosti nížepsaných.
Předmět jest úřední ohledání nově vystaveného domu číslo 69. Antonína Šandery v Holohlavech. Za tou příčinou odebrala se komise obecní na místo stavby a nalezla že nová stavba:
1. Dle rysu pravidelně postavená a ohně vzdorného hmotu vystavená.
2. Zaujímá v sobě 2 světnice, a 1 komoru obývání neschopnou.
3. Tento dům stojí na parcelním čísle 65. kde nikdy ještě stavba nestála, a obdrží čís. domu 69.
4. Tato stavba byla dne 10. října 1874 ukončená a dnešním dnem k přebývání schopnou uznána.
Tímto skončeno a podepsáno.
Razítko a podpisy: Kamill Kučera starosta, Karel Matějček radní a ? radní
--------------
Výměrem ze dne 4. května 1875 čís. 15077 povolilo veleslavné c.k. finanční ředitelství zemské pro čís. 69 Antonína Šandery 15ti leté osvobození od daně domovní počínaje od roku 1875.
Přirážky zustávají v platnosti.
Okresní úřad v Jaroměři dne 24. srpna 1875


Čp. 68

Školní ulice
Zleva stojí: čp. 75, prázdné místo po čp. 74, čp 69 a s novou barvou fasády čp. 68. - 3.11.2011


  As 1874 postavil Josef Jelínek, obuvník na zahradě ( části čp. … ) od čp. 32 a po jeho finančním úpadku ( 1889 ) koupila jeho ručitelka Anna Andrejsková, selka čp. 29. 1895 koupil od této Štěpán Srb, cestář na státní silnici, otec Josefa Srba, známého hudebníka. Po jeho smrti se vdova Marie Srbová provdala opět za Kulku J. z Račic, ale za krátko po rozvodu, trávila zde konec svého života, podporována svým synem Josefem Srbem, řed. Škodových závodů v Hradci Králové. Po její smrti týž prodal domek manželům Václavovi Očenášovi z čp. 49 a Libuši roz. Špačkové.
  V době psaní kroniky byl majitel domu p. Kulka. čp.68
-------------
Obecní úřad v Holohlavech
se žádá o zaslání vysvědčení majetku Františky S. v Holohlavech č. 68 a udání jest-li ona anebo její děti mají tolik jmění, aby mohly bez újmy zaplatiti útraty vzešlé vyšetřováním duševního stavu Františky S.
   Zároveň budiž posléz jmenované navržen řádný muž za opatrovníka.
   C.k.okresní soud v Jaroměři, dne 3. června 1908
-------------
Protokol
sepsaný v Holohlavech dne 28. října 1874 u přítomnosti podepsaných.
Předmět jest úřední ohledání nově vystaveného domu číslo 68 Josefa Jelínka v Holohlavech. Za tou příčinou odebrala se komis obecní na místo stavby a nalezla, že nová stavba:
1. Dle rysu pravidelně postavená a ohně vzdorného hmotu vystavená.
2. Zaujímá v sobě 2 světnice 1 syň neschopnou obývání a 1 komoru.
3. Tento dům stojí na parcelním čísle 65. kde nikdy ještě stavba nestála, a obdrží čís. domu 68.
4. Tato stavba byla dne 30. září 1874 ukončená a dnešním dnem k přebývání schopnou uznána.
Tímto skončeno a podepsáno.
Razítko a podpisy: Kamill Kučera starosta, Karel Matějček radní a ? radní
-------------
Protokol
sepsaný 15. července 1900 o postavení nové kulničky Štěpána Srba čp. 68 v Holohlavech.
Štěpán Srb Přítomní zástupci obce ob starosta Fr. Prokop, František Matějček a Frant. Valáček ničeho nenamítají když se postaví z tvrdé hmoty s kamenným štítem na straně Jana Šandery čís. 33.
Spolu mezující sousedé J. Vít a Jan Šandera svolují … jelikož se stavba provádí na samé mezi nesmí na straně k čís. 33 žádný okap ani okno zřízeno býti a lomenice z pálených cihel postavena býti a o 8 coulů hlavní zeď do pozemku Štěpána Srba
-------------
Zápis ze dne 14. srpna 1938
o komisionelním řízení stavebním na povolení přístavku betonové střechy a zřízení oplocení před domem čp. 68. k žádosti pí. Marie Kulkové.
Soused: Peřina Jaroslav.
Popis stavby: Střecha betonová umístěna bude nad hlavním vchodem podepřena dvěma betonovými sloupy. Délka přístavku směrem od prahu do chodníku 130 cm šíře totéž.
Dále bude provedeno oplocení zakoupeného pozemku od obce následovně: podezdívka a železný plot.


Čp. 33

Školní ulice 33
10.12.2012 jsou stromy nově pokáceny a konečně se otevřel pohled na dům čp. 33.

Školní ulice 33
Nákres k vystavění nové stodoli Jana Šandery č. 33. v Holohlavech.
Rýsoval stavitel Valášek, Smiřice d. 5. unora 869.
Obě čísla 33 a 44 jsou zakreslené štítem k cestě do Smiřic. Červeně je půdorys nové stodoly.

Ctěné obecní představenstvo !
V minulém roce zbořil mi tenkrát panovavší vichr mou stodolu tak, že nelze jí nižádným spusobem opraviti. Zatou příčinou nucen sem tu samou rozebrati a na tom samem mistě novou sbudovati. Novou stodolu hodlám stavěti, jak přiložený nákres ukazuje se zděnými čely a pilířem, přístodolek prkny ošalovaný a krytbou lepenkovou a žádám ctěné obecní představenstvo, aby mi stavbu provésti laskavě povolila.
V Holohlavech d. 5. unora 1869

--------------

Školní ulice 33 Školní ulice 33
Plán na přístavbu a přestavbu hospodářských budov manž. Hofmanovým v Holohlavech čp. 33.
Rýsoval: Podnikatelství staveb Jan Hofman mistr zednický v Holohlavech v květnu 1937
Stavěl sám Jan Hofman a manželka Marie.

podpisy Ze zápisu dne 26. května 1937 o komisionálním řízení stavebním
Popis stavby:
Ve směru stávající stodoly při čp. 33. provedena bude přístavba jejíž boční zeď bude stále na hranici sousedů Josefa Merkla při parc. č. 66/1 a při hranici parc. č. 66/6.
Krov proveden bude rovněž ve směru a pokračování stodoly. Krytina tašky.- Na stávajících hospodářských budovách, komora a chlév, nahražena bude (krov) došky – prozatímní krytinou lepenkovou jednostranou střechou se spádem do dvora.
Zájemníci, (sousedé): pí Marie Kulková, Josef Merkl, nemají námitek.Podpisy vpravo:
Jan Hofman, Kulková Marie, Merkl Josef, Bohdanecký František, František Jelínek, Vognar Josef č. 51

--------------

čp.33 Postaveno asi 1794 – 1797 na pozemku statku čp. 29 č.kat. 76, pro syna Jana Andrejska. Přiženil se Bartoloměj Šandera ze Smiřic a postoupil synu Janovi. Od téhož koupil Jan Hofman, tehdejší majitel čp. 8 a topič ve dvoře, s manželkou Annou. Po nich převzal Jan Hofman ( syn ), zednický mistr, který hospodářské budovy částečně přestavěl a s pozemky vstoupil do J.Z.D.

Jan Hofman
Doplnění:
Pan Martin Sládek z Hradce Králové mi poslal rodný list Josefa Lefnara, kde je psáno, že jeho otec je Josef Lefnar, matka Františka Andrejsková, katolička, dcera Václava Andrejska, baráčníka z Holohlav 49 a Anny rozené Zákravské z Holohlav 33.


Školní ulice
Letecký pohled ze dne 10.6.2008 ukazuje domy na konci této ulice.
Odbočka vede do ulice Na Výsluní.

Školní ulice
Ćp. 33 - 20.2.2016

Školní ulice
22.1.2018

Školní ulice
Z oken domu bude pěkný výhled. 10.2.2018

Školní ulice
16.6.2018

Školní ulice
26.6.2018

Školní ulice
22.7.2019


Čp. 34 a 163

Více informací o domě --- čp. 34 ---

Školní ulice 34 Školní ulice 34
Dvě podoby čp. 34 - Vpravo ze dne 29.6.2008.


Bez čísla popisného

Školní ulice Školní ulice
Bývalý vepřín ( salaš ), po zrušení zde byli chovatelé, postavili si tu místnost s klubovnou. Objekt je prázdný. 5.2.2008
25.3.2015 to je majetek Český svaz chovatelů, Základní organizace Holohlavy, č.p. 44.

Školní ulice Školní ulice
V salaši při chovatelské výstavě.
Svaz chovatelů Holohlavy vznikl v roce 1971. Už v lednu 1972 byla uspořádána výstava králíků, slepic a holubů, i exotického ptactva od chovatelů z celých východních Čech. Po likvidaci JZD Holohlavy byla chovatelům přidělena salaš. Původně se výstavy konaly v sále hostince, což nebylo ideální z hygienických důvodů.


Čp. 247

Poslední budova v Holohlavech, další úsek už patří do smiřického katastru.

Školní ulice
Budova skladu - čp. 247, majitel Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.Školní ulice
Panoramatická fotografie konce ulice ve velkém formátu je -- na této stránce -- 4.3.2015

Školní ulice
Křižovatka se smiřickou Hankovou ulicí, pohled od Holohlav. 19.2.2014 s čerstvě pokácenými stromy.
Podle bývalé hospody v tomto domě se kopci stále říká ,,Pácalťák - Pácaltův kopec" dříve ,,Holíčův kopec" -
hospoda byla zrušená snad už v padesátých letech minulého století.

Školní ulice
Pohled od Smiřic, město je vpravo. 31.3.2011


Levá strana ulice

Školní ulice
Holohlavský park - levá strana. Vlevo stojí školka, uprostřed budova pro pořádání kulturních akcí postavená za minulého režimu v akci Z".

rozpis materiálu Před zděnou budovou z obrázku nahoře zde stála dřevěná bouda.

Ze zápis o komisienelním řízení stavebním
,,ku stavbě zahradní boudy, na zahradě p. Jana Vítka“. Byl sepsán 1. září 1937.
Přítomní:
   Komise stavební: předseda František Jelínek, členové Klouza Josef starosta, Vognar Josef
   Znalec stavební: František Bohdanecký
   Stavebník: za sbor dobrovolných hasičů Prokop Vojtěch a Zilvar Josef
   Zhotovitel plánů: Josef Klesal, mistr tesařský, Rasošky
   Zájemníci: Antonín Krejčí, za místní školní radu a Jan Vítek, vlastník pozemku
   Stavba dřevěná lepenkou krytá, průčelím do školní zahrady – používána bude při zahradních slavnostech jako pivnice. Vedle této budovy budou v plotě umístěna dvířka ku snadnějšímu přístupu pro úschovu lavic a stolů.
   Stavbu bude prováděti Josef Hájek, mistr tesařský Smiřice n./L.

P.T. Hasičskému sboru v Holohlavech.
   Podepsaní manželé Jan a Anna Vítkovi čp. 90 v Holohlavech, dovolujeme hasičskému sboru v Holohlavech, aby na našem pozemku postavil dřevěnou boudu as 6.30 m dlouhou a 3.5 m hlubokou pro uschování zahradního zařízení a p., a tuto po dobu našeho vlastnictví na tomto místě ponecháme za těchto podmínek:
   I. Hasičský bbor složí nám co nájemné za tuto dobu Kč. 100.- hotově předem při postavení a za náhradu za jeden švestkový strom, který bude nutno vykopati dodá nám tři sazenice dle naší volby.
   II. Bouda obrácena bude průčelím do školního parku s přístupem z této strany a ve své délce nahradí její průčelí dosavadní dřevěný plot. Na stranách proti mému pozemku bude uzavřena šalováním.
   III. Po odklizení boudy hasičský sbor uvede svým nákladem místo do původního stavu a postaví znovu hraniční plot.
   Dovolujeme toto hasičskému sboru z důvodů, že chceme mu prospěti, nemohouce se účastniti činností osobně. Nesmějí nám však z toho titulu vzniknouti žádné náklady neb škody a v případě rozšířeného používání naší zahrady při slavnostech neb podnicích, musí býti s námi zvláště jednáno.
V Holohlavech dne 1. září 1937.

Vložený obrázek ukazuje rozpis potřebného materiálu ku stavbě boudy.


Školní ulice
Holohlavský park - pravá strana. Dětské hřiště a vjezd do parku.

Školní ulice Školní ulice
Vjezd do parku a nefunkční budova transformátoru. + Holohlavský park.


Čp. 124

Školní ulice
Čp. 124.
Školní budova, otevřená 27. srpna 1932. Dnes je to školka.
Podrobnosti o této budově jsou -- na této stránce --.


Čp. 91

Školní ulice
Dům čp. 91 postavil v roce 1923, na poz. č. kat. 448 / 9 ( na stráni ), Václav Jambora, místní holič, po otci převzal r. 1952 Alois Jambora.
Na fotografii je ještě vidět obchod potravin ,,Malinka". 17.2.2007
Pan Malínský upřesnil: ,,Malinku jsme provozovali od října 1991 do konce června 1996."

Školní ulice
Dům čp. 91 dostal v roce 2012.nové zateplení a barvu fasády. 1.9.2012

Protokol
za povolení stavby obytného, rodinného domku pro pana Václava Jamboru byl sepsán 14.8.1922.
Soused z čp. 96 p. Fr. Lindr nečiní námitek.
Václav Jambora Poznámka:
Náhradou za odebraný 1 m šíře staveb. místa na rozšíření chodníků ustupuje se do obec. pozemků při cestě 61 cm. Mezník na zadní straně pozemků dle situač. planu nezměněn. Tím náhrada úplně získaná a vyrovnaná.
Usnesením obec. zastupitelstva ze dne 15.4.1923 stanoveno 12 m cesta i s chodníkama tj. 7 m cesta příkopy 2 m regulační čára a od této 4 m čára stavební ( na celé této straně )

Podpis je ze stejného data.Čp. 96

Školní ulice
Čp. 96


Čp. 331

Školní ulice
Příjezd od Smiřic. Silnice vlevo vede do ulice Na Výsluní.

Školní ulice
Na tomto pohledu je již na levé straně nový dům čp. 331.
V roce 2010 byl instalován v ulici radar. 20.2.2012

Školní ulice
Čp. 331. 22.7.2019