Holohlavy - oprava věže kostela

Zpět na hlavní stránku       Vyzdvižení opravené věžičky zpět na věž
V podzimním smiřickém Zpravodaji 2009 se mimo jiné dočteme:

  Věž kostela sv. Jana Křtitele.
  Díky dotacím, které římsko-katolická farnost v Holohlavech získala z fondů Ministerstva kultury Královéhradeckého kraje ve výši 600 tisíc korun a od obce Holohlavy ve výši 200 tisíc korun, se věž kostela začne opravovat ještě letos.
  V měsíci květnu a červnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele oprav, které vyhrála firma Tesařství Břetislav Kocián tesař památkář z Třebelovic z okresu Třebíč. Při stejné,m nastavení prací tato firma podala nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 1 535 615,- Kč vč DPH. Práce budou rozloženy do 2 let. Smlouva obsahuje výměnu 6,5 m3 trámoví, 300 m2 bednění a celé plechování z mědi.
  Tesařství Kocián celý vršek věže nad lucernou letos sundá jeřábem na zem. V letošním roce opraví spodní část konstrukce věže, dá nové bednění a oplechuje spodní část věže po vršek lucerny. Letošní zimu tak zůstane kostel bez vršku věže, který se bude opravovat z dotací příštího roku na farské zahradě a osadí jeřábem zpět na věž opravený a oplechovaný.Nedatovaný e-mail od holohlavského starosty panu Volákovi:
  Dnešního dne v 8,30 hod se konal kontrolní den na opravě věže kostela za účasti pana Kociána z Třebíče, pana ing. Dernera, našeho pana děkana. S tím, že jsme byli ve věži kostela pod plachtou se podívat na stávající konstrukci. Pan Kocián chce navýšit rozpočet na celou konstrukci trámoví, protože to vše je napadeno broukem tesaříkem. ( Ze 6 m3 na 15 m3 trámoví ). V současné době si připravují trámoví, příští týden si to přivezou a ještě letos dají novou konstrukci, včetně bednění a zbourají lešení. ( příští rok ho nebudou potřebovat ) Konstrukci si budou připravovat na zahradě u fary a pak ji dají nahoru zase jeřábem. Kříž by nejraději dali nový, protože stávající je zkorodovaný, z jöklu, špatně zhotovený. K vícepracem jsem se nevyjadřoval.
Zdraví Miloš Malínský  Všichni se ptají, kdy bude věž kostela sv. Jana Křtitele opravena.
  NEVÍME. V loňském roce jsme psali, že práce budou rozloženy do 2 let. V loňském roce se z dotací a příspěvku Obce Holohlavy zhotovila kompletní rekonstrukce trámoví a bednění. V letošním roce měla být osazena nová oplechovaná věž nad lucernou a oplechovaná střecha. Na začátku letošního roku se opět žádalo o dotace na dokončení celé akce, kde jsme měli mít „prioritu“ z důvodů rozpracovanosti akce. K dnešnímu dni nám dotace z ministerstva kultury a kraje – odboru památkové péče nebyly zamítnuty ani schváleny. Nikdo nechce rozhodnout a čeká se na sestavení nové vlády. Tak, že čekejme „až udeří“.
Zpráva pro p. Voláka od starosty Holohlav ve Zpravodaji I / 2010.  Vážený pane Volák,
  včera, v úterý 14.9.2010 od 10 hodin proběhlo jednání mezi Římskokatolickou farností - p. farář Pajak, Arcidiecézí HK - JUDr. Šléglová, zhotovitelem opravy kostela p. Břetislavem Kociánem a Obcí Holohlavy.
  Pro rok 2010 obdržela naše farnost na opravu věže kostela:
  Obec Holohlavy (na základě žádosti farnosti -JUDr Šléglové - povinná spoluúčast při dotacích farnosti, potažmo Obce Holohlavy) 50 000,- Kč
  Ministerstva kultury z Havarijního programu 2010 v souboru rozhodnutí schváleno 150 000,- Kč a v písemném ROZHODNUTÍ pod. čj. z 30.8.2010 přišlo 128 000,- Kč
  Královéhradecký kraj přislíbil 300 000,- Kč a dal 200 000,- Kč.
  Břetislav Kocián na tyto částky vystaví faktury a podle rozpočtu nepokryjí (o 30 000,- Kč) dosud provedené práce. Bude fakturovat položení lepenky a plechování Cu.Tak, že letos se nebude dělat nic.
  Pro rok 2011 se bude žádat o dotace v celkové výši 644 215,- Kč. Jak to dopadne - Ví Bůh.
  Na otázku zabezpečení postavené části lucerny - nebude se zakrývat, jen by to pod plachtou hnilo, dřevěná konstrukce je natřena - napuštěna KATRIT BAG 100, nebude se nyní oplechovávat až po instalaci nástavby vršku.
  Zdraví Miloš MalínskýZe zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 27.06.2011
   Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Římskolické farnosti – děkanství Holohlavy o poskytnutí příspěvku obcí Holohlavy na úhradu prací spojených s dokončením oprav věže kostela sv. Jana Křtitele v Holohlavech. Předpokládaná částka k úplnému dokončení díla činí 454 346,- Kč.
  K dnešnímu dni jsou přislíbeny dotace na opravu věže:
  havarijní program Ministerstva kultury ……… 120 000,- Kč
  Královéhradecký kraj ………………………… 200 000,- Kč
  Obec Holohlavy je požádána o poskytnutí částky ve výši 134 346,- Kč
  Po projednání a diskusi bylo hlasováno o poskytnutí účelové dotace obcí Holohlavy Římskolické farnosti – děkanství Holohlavy ve výši 134 346,- Kč určené na dokončení oprava věže kostela sv. Jana Křtitele v Holohlavech a současně bylo hlasováno o schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace obcí Holohlavy Římskolické farnosti – děkanství Holohlavy ve výši 134 346,- Kč určené na dokončení oprava věže kostela sv. Jana Křtitele v Holohlavech
  Pro 6 hlasů, proti 3 hlasů, zdrželo se 0 hlasůZ dopisu starosty Malínského 13.10.2011:
  ....Pan Kocián šéf opravy věže chce zítra, v pátek klíče od paní Vágnerové, aby se dostal do věže. Dále chce mluvit s panem farářem o všech těch satelitech "co tam nadále ve věži přibyly, neboť s majiteli tohoto má všude veliký problém - vypnutí. Bez dohody s těmito majiteli satelitů se nehne. S panem Kociánem jsme byli ve firmě TOMAS, kde budou dělat z nerezu přírubu, která bude zakrývat díru nad kopulí (ze spodu vyfrézovaná dle tvaru kopule. Velký průměr příruby bude až 300 mm) a současně základna pro nerezový kříž. Kopule se napíchne na špičku vyhoblovaného trámu. Myslím, že to bude stát ještě dost peněz .
  Zvednutí věže pan Kocián vidí z důvodu dohody s majiteli satelitů až tak na konec příštího týdne a máme domluveno, že nám dá 2 dny předem vědět.......kostel
V sobotu 31.10.2009 je již vše připraveno a čeká se na jeřáb.

kostelkostel

kostel
Pohled ze dvora

kostel
Jeřáb přijel v pondělí ráno, stál na bývalém prostranství statku. Před polednem je věž již odříznutá.

kostel
Za fotografie z akce děkuji p. Volákovi a p. Hájkovi.

kostel
Na detailním pohledu na vrchol je vidět velké poničení dřevěných trámů.

kostel
Pánové mi zapozovali u odříznutého vrcholu věže.

kostel
Kříž s ,,úschovnou" dokumentu již chybí.
Foto listin z báně kolohlavského kostela je ---- zde ----

kostel
Kostel s plachtovou čepicí.. 2.12.2009

kostel
8.12.2009 již jeřáb vynesl na vrchol novou konstrukci. Foceno 9.12.2009.

kostel
25.12.2009 je věž pokrytá částečně měděným plechem.

kostel
24.4.2010 Někteří lidé tvrdí, že z této i z druhé strany se nástavba věže naklání do strany ( z tohoto místa vpravo ).
Starosta už vyvolal jednání s dodavatelem. Možná se bude muset věž dát odborně zaměřit. Měď na vrcholu už ztmavla.
Pro zajímavost je na vloženém obrázku věž ve Smiřicích. Špička je viditelně křivá.

kostel
Nově zhotovené trámoví ve věži. 12.2.2011

kostelkostel
Po žebříku se leze do průlezu k anténám. 12.2.2011

kostel
Na opravě se po delší době znovu začíná pracovat. Na vloženém obrázku je vidět poškození nahrazované části stožáru.
Vršek věže se postaví na zemi ve firmě pana Šimurdy a dopraví nahoru.
Postup práce dole fotil Miroslav Volák. 5.10.2011.

kostel
11.10.2011

kostelkostel
11.10.2011

kostel
Koule až nahoru věže. Foto od p. Malínského. 13.10.2011

kostel
Vysoustruhovaný tubus s lícováním H6, do něho přijdou uschovat dokumenty pro dalši generace.
Foto od p. Malínského.

kostel
Postup práce. 12.10.2011

kostelkostel
12. a 14.10.2011

kostel
Kříž na vrchol. Foto J. Hájek 25.10.2011

kostel
Schránka s listinami a dalšími materiály, která je umístěna do koule na vrcholu ( kouli se říká ,,Slunce" )
Uvnitř je také původní tubus se starými dokumenty ( tady jsou vidět ).
Podrobnosti, o nových, nově přidaných materiálech do schránky, nebudeme zveřejňovat.
Ať je to překvapení pro ty, kteří po doufejme dlouhé době, se sem znovu podívají a schránku otevřou.
Foto J. Hájek 25.10.2011

kostel
Tubus je umístěn ve Slunci. Foto J. Hájek 25.10.2011

kostel
Instalace potřebných částí je hotova, teď už čeká věž kostela. Foto J. Hájek 25.10.2011