Holohlavy - dokumenty z věže kostela

Zpět na hlavní stránku

2.11.2009 v rámci opravy vrcholu věže holohlavského kostela, byla snesena i báň s dokumenty.
Listiny byly umístěny v měděném tubusu dlouhém 212 mm o průměru 44 mm.
Celá schránka s listinami, se po dohotovení opravy věže, znovu vrátila na své místo i dalšími novými materiály.
Foto z oprav věže kolohlavského kostela je zde

Za fotografie děkuji Josefu Hájkovi.

dokumenty z věže kostela
Papír nahoře, s nápisem: ,,Klempíři všichni Čechoslováci", slouží jako obal.


Text na listinách:

dokumenty z věže kostela Dne 27. října 1901
  Za slavného panování J. Ap V. Františka Josefa I . Patrona tohoto Děkanského chrámu Páně – když církev sv. římskokatolickou výtečně řídil stařičký sv. Otec Lev 13 a biskupství Král. Hradecké spravoval bojovný a vlastenecký biskup Eduard Jan Nep. Brynych – byla báň obnovena a nový kříž posvěcen vysokodůst. bisk. kanovníkem Monsign. Františkem Hamplem po požehnání dne: 27. října 1901 o installaci děkana Holohlavského – Ant. Kozáka. Kaplani byli toho času ml. pp. František Frydrych a Václav Koza.
  Kříž byl na věži upevněn p. Bedřichem Bartoškem, mistrem klempířským ze Smiřic u přítomnosti vůkolních pp. farářů a množství lidu věřícího.
  Kříž zasadil Frant. Martinek pom. klempířský z Jaroměře.
  dělníci Frant Kinčel Bydfžov Nový
  Josef Fišer Hradec Králové  Léta Páně 1936 – 2/VI. v úterý po Svatodušních svátcích byla dána opravená báně a kříž na věž kostela v Holohlavech.
  Oprava kostela v částce 35 tisíc korun uhradila se přispěním patronátu = vlády republiky čsl a osadníků.
  Stalo se tak před sjezdem Eucharistickým konaným 14.června 1936 ve Smiřicích. Za děkana Josefa Roháče, patronát. komisaře vrch. rady Jana Sekerky a za vedení stavitele Václava Volta.
  Razítko Děkanský úřad v HolohlavechPapír s předtiskem a datem 2. června 1936:
Václav Volt
stavební klempířství
instalace vodovodů
Smiřice

  Oprava holohlavského kostela prováděna od 1. května do 3. června 1936 stavitelem Václavem Voltem ve Smiřicích. Oprava a nátěr věže, snesení kříže a báně, opravu a zlacení obou a znovupřipevnění provedl Václav Volt, klempířství ve Smiřicích. Pozlacený kříž a báň upevnil se dne 2. června 1936. Na děkanství t.č. p. J. Roháč, děkan v Holohlavech
  Václav Volt, mistr
  Příhoda Jaroslav
  Dohnálek Josef učeň
  Pozlatil: Pikola Josefdokument z věže kostela

dokument z věže kostela

dokument z věže kostela