Holohlavy - budování areálu "Náves" ve Školní ulici, 1. část

  Dne 14. ledna 2019 zastupitelstvo obce na svém zasedání č.3 schválilo koncept architektonické studie revitalizace obecního parku, zahrady mateřské školy a návsi obce Holohlavy a dalo pokyn k jejímu dokončení architekty ateliéru ZALUBEM pod souhrnným názvem "Náves Holohlavy"
Zdroj: web obce Holohlavy

Zpět na hlavní stránku        2. částnáves
Vizualizace je převzata z návrhu ateliéru.
Kompletní práce je na stránkách obce Holohlavy

náves

náves

náves

náves
Sakury byly přemístěny ke spojce ulice U Jordánu a smiřické ulice Gen. Govorova.27.4.2020
Kliknutím se fotografie zvětší2019

náves
Starosta Malínský mi napsal:
   V našem parku brigádníci staví zeď mezi Bergmanovými a parkem ze štípaných tvárnic a dále okrasného betonového panelového oplocení. Aby to ladilo už s budoucím plánem akce „Náves Holohlavy“, kde bude zeď naproti - mezi rampou u obchodu a trafostanicí – v zákoutí na tříděné odpady. A u mateřské školy staví nový zděný skládek na hračky. Rovněž v plánu „Náves Holohlavy“. 27.7.2019


náves
22.9.20192020

náves
Zbouraná stará ozdobná zítka je vidět na horní fotografii. 22.5.2020

náves
Pohled na upravené prostranství od obchodu. 22.8.20202022

náves
Letošní práce začala odstraněním plotu. 17.3.2022

náves
Odstraňování zeleně. 31.5.2022

Školní ulice
18.6.2022
Kliknutím se fotografie zvětší

náves
Místo pro parkoviště. 23.6.2022

náves
1.7.2022

náves
23.7.2022

náves
23.7.2022

náves
3.8.2022

náves
3.8.2022

náves
Pracovníci přemístili vedení plynu. 11.8.2022

Pokračování fotografií