Holohlavy - budování areálu "Náves" ve Školní ulici, 2. část

Zpět na hlavní stránku        Předcházející stránka        Další stránkanáves
Základy zdi. 13.8.2022

náves
Zemní práce naproti Obecnímu úřadu. 13.8.2022

náves
Armatura zdi. 27.8.2022

náves
Plyn bude ve skříni ve zdi. 27.8.2022

náves
30.8.2022

náves
3.9.2022

náves
Izolace je i pod štěrkem. 8.9.2022

náves
10.9.2022

náves
10.9.2022

náves
1.10.2022

náves
Kabel vedení elektrického proudu pod chodníkem byl umístěn v malé hloubce. Byl proto umístěn hlouběji. 1.10.2022
Informace starosty: „parkoviště u MŠ“ – je bráno dle ČEZU jako komunikace – silniční plocha a proto nové uložení kabelů a přebetonování
(jsou tam kabely do trafačky 35 kV

náves
1.10.2022

náves
Z pískovce bude zhotovena opěrná zeď. 6.10.2022

náves
11.10.2022

náves
Na pravé straně od vchodu do školky je výkop na nádrž pro dešťovou vodu k dalšímu využití. 11.10.2022

náves
Nádrž prý pojme 30 m3. 11.10.2022

náves
11.10.2022

náves
Rozestavění pískovcových kamenů určují projektanti. 18.10.2022

náves
Terén parkoviště bude zvýšen a vytvořen spád k úrovni vozovky. Spodní část bude vyčnívat jen 10 cm. 21.10.2022

náves
21.10.2022

náves
21.10.2022

náves
2.11.2022

náves
8.11.2022

náves
8.11.2022

náves
8.11.2022

náves
8.11.2022

náves náves
8.11.2022

náves
11.11.2022

náves
11.11.2022

náves
11.11.2022

náves
Zaměstnanec obecního úřadu pomáhá s úklidem vozovky. 11.11.2022

náves
16.11.2022

náves
19.11.2022

náves
26.11.2022

náves
26.11.2022

náves
26.11.2022

náves
Betonové bloky v parku. 26.11.2022

náves
7.12.2022

náves
7.12.2022

náves
8.12.2022

náves
16.12.2022

náves
1.1.2023

náves
1.1.2023

Pokračování fotografií