Holohlavy - zázemí parku (WC, kiosek, pódium a parket)

Jsou použity materiály ze smiřického a hradeckého archivu.

Zpět na hlavní stránku        Budova je součástí revitalizace tohoto územíDřevěná budova

rozpis materiálu

Ze zápis o komisienelním řízení stavebním
,,ku stavbě zahradní boudy, na zahradě p. Jana Vítka“. Byl sepsán 1. září 1937.
Přítomní:
   Komise stavební: předseda František Jelínek, členové Klouza Josef starosta, Vognar Josef
   Znalec stavební: František Bohdanecký
   Stavebník: za sbor dobrovolných hasičů Prokop Vojtěch a Zilvar Josef
   Zhotovitel plánů: Josef Klesal, mistr tesařský, Rasošky
   Zájemníci: Antonín Krejčí, za místní školní radu a Jan Vítek, vlastník pozemku
   Stavba dřevěná lepenkou krytá, průčelím do školní zahrady – používána bude při zahradních slavnostech jako pivnice. Vedle této budovy budou v plotě umístěna dvířka ku snadnějšímu přístupu pro úschovu lavic a stolů.
   Stavbu bude prováděti Josef Hájek, mistr tesařský Smiřice n./L.

P.T. Hasičskému sboru v Holohlavech.
   Podepsaní manželé Jan a Anna Vítkovi čp. 90 v Holohlavech, dovolujeme hasičskému sboru v Holohlavech, aby na našem pozemku postavil dřevěnou boudu as 6.30 m dlouhou a 3.5 m hlubokou pro uschování zahradního zařízení a p., a tuto po dobu našeho vlastnictví na tomto místě ponecháme za těchto podmínek:
   I. Hasičský bbor složí nám co nájemné za tuto dobu Kč. 100.- hotově předem při postavení a za náhradu za jeden švestkový strom, který bude nutno vykopati dodá nám tři sazenice dle naší volby.
   II. Bouda obrácena bude průčelím do školního parku s přístupem z této strany a ve své délce nahradí její průčelí dosavadní dřevěný plot. Na stranách proti mému pozemku bude uzavřena šalováním.
   III. Po odklizení boudy hasičský sbor uvede svým nákladem místo do původního stavu a postaví znovu hraniční plot.
   Dovolujeme toto hasičskému sboru z důvodů, že chceme mu prospěti, nemohouce se účastniti činností osobně. Nesmějí nám však z toho titulu vzniknouti žádné náklady neb škody a v případě rozšířeného používání naší zahrady při slavnostech neb podnicích, musí býti s námi zvláště jednáno.
V Holohlavech dne 1. září 1937.

Vložený obrázek ukazuje rozpis potřebného materiálu ku stavbě boudy.Zděná budova

Ze zhodnocení činnosti MNV Holohlavy za rok 1972:
Úprava veřejného parku v obci
   Akce je plánována na léta 1972 - 1973. V letošním roce byly prováděny přípravné práce, jako je zpracování odborného architektonického projektu, vytýčení, úklid apod. Akce je pokračováním odpočívadla u samoobsluhy, která bezprostředně navazuje. HD celková je 15.000 Kčs, pro rok 1972 jsou náklady 9.000 Kčs. Na akci bylo prozatímně odpracováno 160 brigádnických hodin, z toho 50 zdarma. Obětavě na této akci pracovali občané Veverka a Jošt.

Ze zápisů plenárního zasedání MNV Holohlavy dne 20.4.1973:
   Úprava veřejného parku: HD 80 tis. Nákl. 50 tis. Akce byla rozšířena o výstavbu přístřešku pro hudbu, který byl povolen. Akce byla v plánu započata a zdárně se rozbíhá.
   ... Přístřešek budovaný při úpravě parku bude zahájen koncem dubna 1973 a je zajištěn příspěvkem ze strany ONV.

25.6.1973:
   ... Výstavba kiosku a přístřešku zvýšila HD na cca 200 tis. Je předpoklad dokončení do konce srpna 1973.

24.10.1973:
   ... Prozatím největší akcí je úprava veřejného parku, kde byla akce rozšířena o výstavbu přístřešku pro hudebníky včetně okrasné zdi. Přes určité materiálové potíže je i tato rozšířená akce plněna.

Smiřická kronika 1974:
Oslavy v Holohlavech
   Květnové oslavy pokračovaly též 9. května v Holohlavech. Při této příležitosti byl slavnostně otevřen nově a velmi vkusně upravený (návrh vypracoval smiřický rodák Václav Vejroch) holohlavský park u školy. V pořadu slavnosti vystoupili smiřičtí loutkáři (dopoledne), odpoledne dechový orchestr z České Skalice, kytarová skupina. Uskutečněna též velká módní přehlídka. V místní škole byl po celý den Den otevřených dveří, při němž si návštěvníci mohli prohlédnout též výstavku dětských prací.

Stránka s fotografiemi z otevření parku

náves náves
Fotografie ze stavby.
Taneční parket byl původně ohrazen zábradlím. Jako kluci jsme sem chodili hrát "vokna". Každý z nás měl jednu branku
v mezerách zábradlí a s hokejkami a míčkem jsme tady trávili mnoho času. Za čas z hokejky zbylo jen "párátko".
Vpravo je zobrazena parku část u prodejny potravin s dětským hřištěm v popředí.Školní ulice
Holohlavský park - levá strana. 17.2.2007.

Školní ulice
Holohlavský park - pravá strana. Dětské hřiště a vjezd do parku. 17.2.2007

náves
1.6.2023

náves
1.6.2023

náves
1.6.2023Možná budoucnost

náves
Vizualizace je převzata z návrhu ateliéru.
Kompletní práce je na stránkách obce Holohlavy

náves