Výkup řepy, řepná akce a černožický cukrovar v roce 1905

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové, složka Jan Kotlant.

Zpět na hlavní stránku     Řepný kartel v r. 1889.řepa

řepa
Vydáno Nákladem hospodářského spolku Jaroměřského.
Pan Kotlant si připsal datum Leden - Únor 1905.

--------------

řepa

řepa

řepa

řepa
Vydáno Nákladem hospodářského spolku Jaroměřského. Leden - Únor 1905.
--------------

řepa
Leden - Únor 1905.

Kotlant

Řepařská akce
roku 1905 na Jaroměřsku.
Pisatelem letáku řepařů byl p. Jan Kratochvíl starosta, člen okres. výboru a rolník na odpočinku v Jezbinách. Byl to boj proti cukrovaru Černožickému*.
1919 podpis Kotlant

*respektive proti p. Bohumilu Čerychovi spolumajiteli cukrovaru tohoto, který se v únoru roku 1904 při doplňovací volbě poslance do rady říšské za zemřelého poslance Jana Jaroše z Čáslavek postavil výbojně za kandidaturu hraběte Vojtěcha Šternberka proti kandidátu strany agrární Hynka Srdinka rolníka a zemského poslance ze Svobodných Dvoru u Hradce Králové.
Jako závěr této akce bylo pak postavení Družstevní sušárny na čekanku v Semonicích.
Kotlant.

--------------


řepa

Reakce černožického cukrovaru na článek v tiskovině ,,Hlasy od Metuje"

řepa

řepa

řepa
Poslední věta:
Do komunismu je u nás ještě daleko a budeme tedy prozatím disponovat kapsou svoji sami.
Černožický cukrovar Čerych a spol., v Černožicích n.L., 10. února 1905.

--------------