Smiřice - Vzdělávací a zábavní spolek ,,Osvěta"

Zpět

spolek Osvěta
Vzpomínku na rozloučenou
věnuje
Vzdělávací a zábavní spolek
,,OSVĚTA"
pro Holohlavy Smiřice a okolí
1926 - 1929

Až nahoře zleva:
Jos. Šprynger, Vojt.Mašek, Boh. Etflaiš, Jos. Pultr, Jos. Pešek, Aug. Havlík, Vojt. Horák
třetí řada zleva:
Fr. Šrámek, Fr. Lukášek, Jan Malý, uprostřed nevím, Hyn. Hanuš, Fr. Hofman, Jos. Kočárník
druhá řada zleva:
Václ. Rypl, Václ. Slezák, Fr. Bartoš, Fr. Zemek, Ed. Karpíšek, Fr. Dušek
první řada zleva:
Fr. Holštejn, Fr. Jelínek, Fr. Keclík, Jos. Melkr, Jos. Tábořík, Jar. Hrubý
Tablo mi nechal okopírovat L. Merkl z Holohlav.