Církev československá husitská Holohlavy

Sbor má sídlo ve Smiřicích.

Zpět na hlavní stránku

Děkuji členům sboru za půjčení fotografií a za ochotu.   Počet příslušníků církve československé
v roce 1951 bylo celkem 3111 příslušníků / z toho platících 1793 / ve škole 264
v roce 1952 / 3114 / 1845 / 273
v roce 1953 / 3125 / 1905 / 275
v roce 1954 / 3099 / 1900 / 92
v roce 1955 / 3090 / 1895 / 143
v roce 1956 / 3079 / 1750 / 143
v roce 1957 / 2998 / 1800 / 98
v roce 1958 / 2498 / 1575 / 99
v roce 1959 / 2460 / 1639 / 72
v roce 1960 / 2422 / 1571 / -
v roce 1961 / 2399 / 1541 / -
v roce 1962 / 2359 / 1440 / -
   Duchovní a kazatelé z povolání ve sboru:
Čeněk Brebis – farář – 19.8.1920 / 28.2.1929
Josef Mazura - farář – 1.3.1929 / 1.4.1932
Jaroslav Surý – z. farář – 1.4.1932 / 31.7.1932
Čeněk Brebis – z. farář – 1.8.1932 / 31.8.1932
Josef Pecina – farář – 1.9.1932 /
Miloslava Pellyová – farářka – 1.11.1965 /
Miroslav Buchan – admin. p.
Jarmila Tomsová – admin. p. – 1.9.1981
Bohumil Klásek - 1988 / 1989
Libuše Ondroušková – duchovní – 1989 / 1990
Alena Nepilá – duchovní – 1.10.1990
Mgr. Alena Fabiánová - 2018sbor
Prvnímu br. faráři v upomínku věnuje Rada starších cčs., Holohlavy - Smiřice 1920 - 1929

Keclík František, Macura Rudolf, Toman Josef, Antoš František, Andrýs Václav (*1888),
Havrda Josef, Brebis Čeněk, Prokop Vojtěch, Sehnoutka Václav, Polák František,
Josef, Horák Karel, Adamíra Ladislav, Hofman František
Kliknutím se fotografie zvětší.sbor
Budova Sboru čsl. se nachází ve Smiřicích za sídlištěm gen. Govorova. 28.4.2005

sbor
Budova z pohledu od Holohlav. Vpravo stojí pečovatelský dům 21.5.2013.

sbor
Pohlednice

sbor
říjen 1987 - foto Prostředník

sbor
Detail plastiky nad vchodem "Pravda zvítězí". říjen 1987 - foto Prostředník

sbor sbor
Zadní strana kostela dne 5.9.2004

sbor sbor
U oltáře. Foto od pí. Sukové. + Po smrti T. G. Masaryka.

sbor sbor
Sbor československé církve ve Smiřicích. + Pan Soukup z USA mi poslal fotografii ze křtin.

sbor
Duchovní a administrátor sboru Mgr. Alena Fabiánová. 24.6.2018.

sbor
Oltář. 24.6.2018.
Bohoslužby jsou pořádány pravidelně v neděli v 08:30 hod.

sbor
Ve Smiřicích se tady setkáváme při posledních rozloučeních s blízkými. 24.6.2018.

sbor
Zadní část místnosti. 24.6.2018.

sbor
Aloisie Lefnarová věnovala církvi stodolu, skladiště a parcelu na které byl postaven sbor v r. 1924.

sbor
Oltářík faráře Mazury 24.6.2018.
Více informací najdete na této stráncesbor sbor
Po nedělních bohoslužbách 5.9.2004, jsem poprosil paní farářku Alenu Nepilou, aby mi zapózovala s ostatními před nástěnnou malbou.
Zleva p. Jolana Dosedlová, Marie Vašátková, Vlasta Adámková, Zlata Vitoušová, Zdena Merglová, Libuše Havelková, farářka A. Nepilá,
Eva Mervartová, Věra Nepilá, Jana Suková, Jana Holmanová, zpěvačka pí. Juričková, Josef Vašátko (foto z filmu)
Vpravo: Pan farář Pecina na fotografii od p. Soukupa.

sbor
Zleva stojí p. a pí.: Josef Sehnoutka, Vognar, Škarytka, vzadu Müler, Hladeček, Hanuš, Pelly
vpředu stojí: Zdeňka Sehnoutková, ?, farářka Pellyová, Hamplová, Jirousková, Jošt, Valášek. Popisovala p. Suková v prosinci 2007.

sbor
Vpředu sedí zleva, pí.: Joštová, Runkasová, farářka Pellyová, Hamplová.
Druhá řada zleva: Hladeček, Valášek, Havrdová, ?, vpředu Zdeňka Sehnoutková, Černá, Klouzová, vpředu ?, Zilvarová, Tylš, Jirousková,
Joštová, Burešová, Kadeřávková, Jošt, ?.
Třetí řada zleva: Bohdanecká, ?, ?, Tylšová, Toušková, Toušek, Satránská ml., Satránská, ?, Škarytka, ?, Josef Sehnoutka.
Poslední řada zleva: Pelly, Tuček, Jelínková, Miler, Kociánová, Hanuš, s brýlemi Munzarová, Jirousek, Křížová, Vognar
Popisovala pí. Suková v prosinci 2007.Slavnostní otevření sboru

sbor
Národní slavnost při otevření sboru církve čsl. Holohlavy - Smiřice 22.6.1924
Fotografie dole jsou z tohoto obrazu.

13.6.1924
   Otevření sboru církve čsl. ve Smiřicích.
   V neděli 22 června předám bude veřejnosti jeden z prvních čsl.  sboru ve Smiřicích  k shromažďování těch, kteří navždy súčtovali s nepřátelským českému člověku Římem,  aby se ve sboru posilovali k další práci o duchovní obrodu.  Nežli k tomuto historickému dílu došlo, Musil lid našeho kraje projití řadou utrpení, 35 bratří a sester i s br.  duchovním Brebisem  bylo odsouzeno dohromady na několik roků vězení, kromě finančních výloh, když v otázkách církevních platí dosud staré habsbursko-jezuitské paragrafy. Čím byla cesta trnitější, tím  byla větší i vytrvalost, až jsme si dopomohli šlechetným darem sestry v Lefnarové, svépomocí a přispěním Ústřední rady k vlastnímu, prostrannému sboru.
   V předvečer slavného dne otevření sboru seriály bude dramatický děj “Půlnoc”,  jednající o podobné touze a  ideji. Ráno na to o 5.  hod. bude v Holohlavech a ve Smiřicích budíček, v 7. hod. uvítání br. biskupa G.  Procházky a hosti,  o půl 9. hod.  slavnostní valná hromada, pak bohoslužby a předání sboru br.  biskupem, kol půl 11. hod.  promenádní koncert, ve 12.hod.  společný oběd v městské dvoraně. Odpoledne slavnostní průvod z Holohlav do Smiřic, kde o táboru lidu na théma “Český národ a Řím” promluví br.  biskup, br.  poslanec Prášek, br. dr. K.  Farský a pozvaní bratří, pokud se budou moci dostavit; po táboru bude koncert venku, za nepříznivého počasí ve dvoraně.
   N.B. Obědy lze si zajistit i písemnou přihláškou u jednatele slavnostního výboru br.  Josefa Peška, fotografa ve Smiřicích n. L. 

26.6.1924
   Otevření sboru církve čsl.  ve Smiřicích v neděli 22. t. m.  Zdálo se za neobyčejně četné účasti veškerého okolí. Již velmi zdařile provedené divadelní představení hry F. V. Krejčího “Půlnoc”  večer před otevřením sboru,  dalo předvídat pečlivou slavnostní přípravu dne příštího, jenž přes počasí ne právě vlídné, přivábil tolik účastníků, že prostory ani před sborem ani na táboru a koncertu na Lednici nikterak nestačovali. Dojem slavností byl mohutný.

Zdroj: Pokrok - Týdeník republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu pro župu královéhradeckou


sbor
Drama Půlnoc 21.6.1924. Hra byla sehrána v předvečer slavnostního otevření sboru Církve československé.
Text: Dramatický odbor Dělnické tělovýchovné jednoty ( DTJ ) ve hře Půlnoc při otevření sboru C.Č.S.
Jiný zdroj.

sbor
Na nástěnce je použita mírně odlišná fotografie
Kliknutím se fotografie zvětší a ukáže zúčastněné osoby.

sbor
Smiřičtí exulanti r. 1627. - Fotografie z obrazu nahoře.

sbor
Mistr Jan Hus káže lidu
Kliknutím se fotografie zvětší a ukáže zúčastněné osoby.

sbor
Živý obraz ,,Osvobození",
Vpravo je vidět budova holohlavského děkanství (fara).
Kliknutím se fotografie zvětší a ukáže zúčastněné osoby.

sbor
Průvod přichází od nádraží. Jsou ještě vyvěšeny dvoubarevné vlajky.

sbor

sbor
Tady jde průvod směrem k nádraží. (?)

sbor

sbor sbor
Pamětní obrazy vystavené ve sboru.
Kliknutím se fotografie zvětšísbor
Razítko a podpis Čeňka Brebise na žádosti o povolení stavby ze dne 23. dubna 1924.

sbor
Změna názvu za 2. světové války.
Z jiného dopisu je vložené razítko: Diecesní rada církve českomoravské v Hradci Králové.

sbor
Razítko ,,Farní úřad církve československé v Holohlavech" z roku 1938.

sbor
Pozvánka na slavnostní bohoslužbu v příležitosti 95. let otevření Husova sboru ve Smiřicích dne 8.září 2019