Smiřice - oslavy 700. let města v roce 1975

Fotografie ze smiřickém archivu jsou doplněny převedenými z negativů autora Václava Prostředníka
Používám texty ze smiřické kroniky a Zpravodaje 30/1975.

Zpět na hlavní stránku        Zápis o oslavách ve smiřické kronice700 let Smiřic a Holohlav ve dnech 13. a 14. září a 20. a 21. září 1975

PROGRAM:

13. září 1975 – sobota 20,00: Dvorana Smiřice: Helena Vondráčková

14. září 1975 – neděle 10,00: Dvorana Smiřice: Mustangové – estráda pro děti
   14:00: přírodní park v Holohlavech: Karel Vlach s orchestrem a zpěváky: Simonová, Zelenková, Čižmárová, Chladil, Štědrý, Hála, Cortéz, komik Štekl
   20,00: Dvorana Smiřice: Tanec při orchestru M. Mužíka z Hradce Králové

20. září 1975 – sobota 10,00: Dvorana Smiřice: Slavnostní shromáždění občanů Smiřic a Holohlav
   14,00: Film „Historie a současnost Smiřic a Holohlav“ beseda s tvůrci filmu a publikace: Dr. Kořán Csc., prof. Zahálka, prof. Ježek ak. soch.
   19,00: Dvorana Smiřice: Zorka Kohoutová s Kutilkou, po programu k tanci hraje orchestr prof. Blahovce ze Dvora Králové

21. září 1975 – neděle 10,00: sportovní dopoledne Tělovýchovné jednoty a Svazarmu
   14,00: přírodní park v Holohlavech: promenádní koncert vojenské hudby mjr. Maršíka s velkou módní přehlídkou výrobních družstev Vkus, Drutka, Vzor, Vamberecká krajka13.9. 1975
   Oficiální zahájení oslav … den otevřených dveří ve školce ….
   Večer vystoupila ve Smiřicích zpěvačka Helena Vondráčková se svoji hudební skupinou. Koncertu se zúčastnilo 415 občanů.

oslava
Helena Vondráčková 13.9.1975

oslava oslava

oslava

oslava oslava
Miroslav Volák předává zpěvačce upomínkové dary.

14.9. 1975
   V odpoledních hodinách byl v holohlavském parku pěvecký koncert v přírodě. Účinkoval orchestr Karla Vlacha se svými pěveckými hvězdami. Oblíbenost tohoto hudebního tělesa byla dokumentována účastí 3.100 diváků či lépe posluchačů. V téže době bylo ve Smiřicích odpolední vystoupení hudební skupiny Mustangové, určené pro mládež.


oslava
Orchestr Karla Vlacha v holohlavském parku.
V pestrém programu se občanům představí rovněž řada předních populárních zpěváků a zpěvaček taneční a jazzové hudby. K nim patří zejména Yveta Simonová, Jitka Zelenková, Valerie Čižmárová, Milan Chladil, Karel Štědrý, Karel Hála, Rudolf Cortéz. Vystoupení orchestru Karla Vlacha humorem doprovází komik Štekl. Celý dvouhodinový program konferuje Jan Borovička.

oslava
Karel Vlach
Kliknutím se fotografie zvětší

oslava

oslava
Rudolf Cortéz

oslava oslava
Václav Štekl a Valerie Čižmárová

oslava oslava
Yveta Simonová a Milan Chladil

oslava oslava
Jitka Zelenková, Karel Hála a Yveta Simonová

-----------------------------------------------------------

oslava
Skupina Mustangové.
František Prošek – dvanáctistrunná kytara, foukací harmonika, zpěv
Honza Bošina – pětistrunné banjo, altová kytara, zpěv
Ivan Mládek – banjo, kytara, zpěv
Vladimír Prošek – basová kytara, zpěv

oslava
Skupina Mustangové
(Je to Roman Skamene?)Vyznamenání občanům a organizacím 20.9.1975

Smiřická kronika:
20.9.1975
   Tímto dnem vyvrcholily oslavy 700. výročí. Při dopoledním shromáždění občanů, za účasti četných hostí, předal zástupce KV KSČ, místopředseda Vč. KNV s. Josef Smola, společně s vedoucím tajemníkem OV KSČ RSDr, Vojtěchem Říhou, do rukou zástupců města vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“. Toto vyznamenání převzali z jejich rukou: předseda MěNV Jaroslav Peřina, předseda MěV KSČ Josef Koza a předseda MěV NF RSDr. František Jandera. Vyznamenání bylo uděleno presidentem republiky městu, za příkladnou politickou, organizační a budovatelskou práci pro rozvoj socialistické společnosti. Po tomto úvodním aktu převzali občané a organizace, které se mimořádně zasloužily o rozvoj města, diplomy, pamětní medaile, odznaky a upomínkové předměty, předané z rozhodnutí MěV KSČ, MěV NF a MěNV.

Vyznamenání občanům a organizacím
   Vyhodnocení a odměna byla provedena ve třech stupních, největší zásluhy byly odměněny čestným uznáním s pamětní medailí a odznakem „Budovatel města“.
   Druhý stupeň bylo předání pamětní medaile a odznak budovatele města, třetí stupeň odznak budovatele města.
   K těmto čestným odznakům byly předávány pamětní těžítka, kachle a publikace „Smiřice“.
Po bohaté a účelné diskusi byla dopolední část oslav ukončena.

Seznam oceněných je na konci stránky.


oslava

oslava
Zleva: ?, František Jandera, ?, ?, Jaroslav Peřina

oslava

oslava

oslava

oslava
Předseda MěstNV Jaroslav Peřina a Josef Koza, předseda MěV KSČ přijímají pro město státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

oslava
Zleva Karel Havlíček, Ing. Lubomír Kupka, Marie Špryňarová, ?, Jaroslav Litomiský, Jiří Zahálka

oslava

oslava

oslava
Společenské organizace: zleva František Bezvoda, Milada Luňáčková, Václav Jošt, Zdeněk Marek.

oslava

oslava
Zdena Burešová čte závazek občanů.

-----------------------------------------------------------

oslava
Beseda s autory filmu a knihy o Smiřicích. zleva: ?, Groh, ?, Ševčík, ?, Jiří Zahálka, Ivo Kořán(?), ?

oslava
Představuje se Jiří Ševčík

oslava


   "Odpoledne (20.9.1975) pokračovalo besedou s autory publikace „Smiřice“, zasloužilým umělcem Karlem Michlem,
Dr. Ivo Kořánem Csc. a prof. Jiřím Zahálkou, besedy se zúčastnil i autor návrhu medaili a čestných váz, prof. Pavel Ježek."
   Po besedě byly občanům promítnuty dva krátké filmy, vytvořené kolektivem filmového kroužku při ZK. velkovýkrmen, barevný film 1.Máj 1975 ve Smiřicích“ a černobílý „Za Smiřice a Holohlavy krásnější“. Kolektiv autorů těchto filmů obdržel od MěNV Smiřice za své zásluhy čestný dar, broušenou vázu se znakem Města.
Zpravodaj:
   Kolektiv Filmového klubu ROH Velkovýkrmny ve Smiřicích ve složení Dočekal Milan, Fischer Ladislav, Groh Ladislav, Dr. Kalík Jiří, Pecina Josef, Řízek Jiří, Dr. Ševčík Jiří a Zlatník Jaroslav připravili dokumentární film „Za Smiřice a Holohlavy krásnější“ při příležitosti oslav 700 let. Při zpracování bylo použito publikace „Smiřice“, dokumentů ze sbírek Pamětní síně a filmových záběrů s. J. Litomiského.

-----------------------------------------------------------

oslava
"Večer (20.9.1975) byly oslavy výročí 700. let doplněny vystoupením zpěváků Zorky Kohoutové a Jaroslava Vaňátka, se skupinou Kutilka.
Po ukončení programu byla zahájena taneční zábava. Hrál orchestr řízený prof. Blahovcem."

oslava21.9. 1975
   Oslavy pokračovaly sportovním dopolednem, organizovaným MO Svazarmu ve Smiřicích. V rámci této akce byla uspořádána soutěž automobilů a malých motocyklů, sportovní soutěže a fotbalový zápas s hráči klubu Bohemians – Praha. Spoluorganizátorem této sportovní slavnosti byla TJ Sokol Smiřice. Současně probíhal „Dukelský závod branné zdatnosti“ organizovaný ZDŠ a MO Svazarmu.
  

oslava

oslava
U stolku sedí František Baudyš, nad ním Miroslav Volák, Jiří Košťál, učitelé Michálek a Kopáč. Pan Matyáš dává instrukce posádce.

oslava

oslava

oslava
Příprava na soutěž u brány smiřického fotbalového stadionu.

oslava

oslava
Do auta nastupuje Eva Vítová (pozdější ředitelka mateřské školy).

oslava

oslava
Jízda zručnosti

oslava
Jízda zručnosti

oslava

-------------------

oslava

oslava

oslava
Předseda MěstNV Jaroslav Peřina vítá hráče Bohemians Praha na našem hřišti. (stará garda)

oslava
Otakar Ježek

oslava

oslava
Ze zápasu.

Smiřice Smiřice
Vlaječka vyrobená při příležitosti oslav 700 let města Smiřic. Vlajku mi dal Petr Peřina. Děkuji.
Druhá strana vlaječky s textem Sokol Smiřice oddíl kopané

-------------------

V holohlavském parku byla odpoledne 21.9.1975 konána módní přehlídka za doprovodu orchestru mjr. Maršíka.
Byly předváděny modely družstva Vkus, Drutka a Vamberecká krajka.

oslava

oslava
Kliknutím se fotografie zvětší

oslava

oslava

oslava

--------------------------

plaketa

Pamětní medaile, podle návrhu prof. Pavla Ježka ak. sochaře, byla vydána k oslavě 700 let Smiřic. Na líci je znak města s heslem
„Za Smiřice a Holohlavy krásnější“ a na rubu tři brigádníci s motivem zámku a nápisem „Budovatel města“
Foto z aukce, prodávající doplňuje: váha - 70 g, průměr 5 cm obecný kov.

--------------------------

Čestným uznáním byla odměněna práce těchto organizací a občanů:

Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky, závod Smiřice
Velkovýkrmny – závod 03 – Smiřice
Východočeské cukrovary – závod Smiřice
Východočeské konzervárny a lihovary – závod Smiřice
Český červený kříž – Smiřice
Český svaz chovatelů – Holohlavy
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů – Holohlavy
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů – Smiřice
Český svaz požární ochrany - Holohlavy
Český svaz požární ochrany – Smiřice
Český svaz rybářů – Smiřice
Český svaz žen – Holohlavy
Loutková scéna ZKV – Smiřice
Myslivecké sdružení „Labská rovina“ - Smiřice
Myslivecké sdružení „Libeňské údolí“ - Holohlavy
Pomocná stráž VB – Smiřice
Sdružení rodičů a přátel školy - Smiřice
Socialistický svaz mládeže – Smiřice
Tělovýchovná jednota Sokol - Smiřice
Základní organizace Svazarm – Smiřice
Adamíra František
Bezvoda František
Černý Ladislav
Dr. Jandera František
Jošt Václav
Koza Josef
Kutil Josef
Luňáčková Milada
Marek Zdeněk
Martínek Václav
Novák Karel
Novotný Jaroslav
Peřina Jaroslav
Řehák Josef
Zahálka Petr
Zilvar Josef


Medaili a odznak „Budovatel města“ obdrželi:

Absolon Václav
Adámek Jindřich
Andrýs Václav st.
Andrýs Václav ml.
Balák Bohuslav
Bezvodová Kateřina
Bouz Stanislava
Brož Gustav
Bureš Jiří
Burešová Zdena
Čermák Josef
Černý František
Ing. Dostál Vladimír
Groh Ladislav
Grygera Richard
Ing. Hájek Vladimír
Hajek Jiří
Hájková Marie
Havelková Bohunka
Havlíček Karel
Heřman Jiří
Holeček Josef
Hynková Marie
Chlupatá Antonie
Jágr Jaroslav
Ježek Otokar
prof. Ježek Pavel
red. Jirásek Vladimír
Klimeš Václav
Kloučková Eva
Dr. Kořán Ivo Csc
Koudelka Miloslav
Koza Václav
Kratěna Karel
Kratochvíl Josef
Krejčí Petr
Krtička Stanislav
Křeček Václav
Křečková Blanka
Kudrová Eliška
Kupka Jaromír
Ing. Kupka Lubomír
Kutil Karel
Kutilová Věra
Lhotský Václav
Liška Josef
Litomiský Jaroslav
Lochman Slavoj
Lukášek Josef
Luňáček Stanislav
Mach Ladislav
Malý František
Marek Josef (M.Š)
Marek Josef
Marel Václav
Matouš Josef
Matyáš Josef
Muzikant Svatopluk
Nepokoj František
Nosková Jindřiška
Opletal Vladislav
Pácaltová Jana
Pácaltová Soňa
Polák František
Pokorný Josef
Prostředníková Ludmila
Ing. Rejhon Václav
Rejhonová Miluše
Rejzek Martin
Rezková Jaroslava
Rohlena Josef
Rol Jiří
Řízek Jiří
Skákal Emanuel
mjr. Stránský Vladislav
Stuchlík Jan
Suchý Jiří
Suk Ladislav
Ing. Svatoň Jiří
Svatoň Josef
Svoboda František
Syberová Margita
MUDr. Ševčík Jiří
Špryňar Jiří
Špryňarová Marie
Štefan Jaroslav
Štefen Luboš
Štěpán Václav
Štréglová Marie
Tuzar Miroslav
MVDr. Vančák Václav
Vašíček Jan
Vebr Václav
Veverka Jaroslav
Vít Adolf
Vít Jaroslav
Vít Jaroslav – Holohlavy
Vít Josef
Vítová Eva
Vojkůvka Josef
Volák Miroslav
Zahálka Jiří
Zákravský Vítězslav
Zemek Vladimír
Žilka Miroslav


Odznakem „Budovatel města“ byli ohodnoceni:

Baboráková Jarmila
Bartoňová Miroslava
Brentner Josef
Burešová Drahomíra
Čermáková Věra
Fikar Jan
Finková Miroslav
nstr. Fišera Milan
Hájek Josef
Hájková Dana
Hanousef Josef
Horák Hugo
Ing. Janatová Marie
Jaška Milan
MVDr. Kašpar Josef
Koubová Hana
por. Kosina Jan
Koza Josef
Kozová Stanislava
Krtičková Marta
Kuchta Jiří
Lukášek Bohumil
Malá Miroslava
Matějková Anna
Mazáková Jiřina
Novák Ivo
Novák Karel
Papež Ladislav
Povolná Marie
Preclík Josef
Rousek Přemysl
Roušavá Anna
Řízek Vladimír
Sokolovský Stanislav
Sokolovská Zdeňka
Stránská Milada
Syrová Hana
Ševčíková Libuše
Tarantíková Magda
Vágner Antonín
Vaňkátová Jaroslava
Ing. Vítek Jaroslav
Vokřálová Ludmila
Ing. Wahle Stanislav
Zákravská Božena


--------------------------

Smiřice Smiřice
Detail z fotografie ukazuje perník darovaný hostům při oslavách 700 let Smiřic.
Skleněné těžítko s erbem a nápisem Smiřice existuje i v růžové barvě. Foto M. Volák.
Těžítko je výrobek Jabloneckých skláren v Novém Bydžově

kachle
700 let Smiřic oznamuje nápis na ozdobné kachli.Od M. Voláka.
Kachle je výrobek závodu Keramo v Třebechovicích.