Smiřice - oslavy 700. let města v roce 1975

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Jsou použity texty ze smiřické kroniky a Zpravodaje 30/1975.

Zpět na hlavní stránku        Zápis o oslavách ve smiřické kronice700 let Smiřic a Holohlav ve dnech 13. a 14. září a 20. a 21. září 1975

PROGRAM:

13. září 1975 – sobota 20,00: Dvorana Smiřice: Helena Vondráčková

14. září 1975 – neděle 10,00: Dvorana Smiřice: Mustangové – estráda pro děti
   14:00: přírodní park v Holohlavech: Karel Vlach s orchestrem a zpěváky: Simonová, Zelenková, Čižmárová, Chladil, Štědrý, Hála, Cortéz, komik Štekl
   20,00: Dvorana Smiřice: Tanec při orchestru M. Mužíka z Hradce Králové

20. září 1975 – sobota 10,00: Dvorana Smiřice: Slavnostní shromáždění občanů Smiřic a Holohlav
   14,00: Film „Historie a současnost Smiřic a Holohlav“ beseda s tvůrci filmu a publikace: Dr. Kořán Csc., prof. Zahálka, prof. Ježek ak. soch.
   19,00: Dvorana Smiřice: Zorka Kohoutová s Kutilkou, po programu k tanci hraje orchestr prof. Blahovce ze Dvora Králové

21. září 1975 – neděle 10,00: sportovní dopoledne Tělovýchovné jednoty a Svazarmu
   14,00: přírodní park v Holohlavech: promenádní koncert vojenské hudby mjr. Maršíka s velkou módní přehlídkou výrobních družstev Vkus, Drutka, Vzor, Vamberecká krajka13.9. 1975
   Oficielní zahájení oslav … den otevřených dveří ve školce ….
   Večer vystoupila ve Smiřicích zpěvačka Helena Vondráčková se svoji hudební skupinou. Koncertu se zúčastnilo 415 občanů.

oslava
Helena Vondráčková 13.9.1975

oslava oslava

oslava

oslava oslava
Miroslav Volák předává zpěvačce upomínkové dary.

14.9. 1975
   V odpoledních hodinách byl v holohlavském parku pěvecký koncert v přírodě. Účinkoval orchestr Karla Vlacha se svými pěveckými hvězdami. Oblíbenost tohoto hudebního tělesa byla dokumentována účastí 3.100 diváků či lépe posluchačů. V téže době bylo ve Smiřicích odpolední vystoupení hudební skupiny Mustangové, určené pro mládež.


oslava
Orchestr Karla Vlacha v holohlavském parku.
V pestrém programu se občanům představí rovněž řada předních populárních zpěváků a zpěvaček taneční a jazzové hudby. K nim patří zejména Yveta Simonová, Jitka Zelenková, Valerie Čižmárová, Milan Chladil, Karel Štědrý, Karel Hála, Rudolf Cortéz. Vystoupení orchestru Karla Vlacha humorem doprovází komik Štekl. Celý dvouhodinový program konferuje Jan Borovička.

oslava
Karel Vlach

oslava oslava
Yveta Simonová a Milan Chladil

oslava oslava
Jitka Zelenková, Karel Hála a Yveta Simonová

-----------------------------------------------------------

oslava
Skupina Mustangové.
František Prošek – dvanáctistrunná kytara, foukací harmonika, zpěv
Honza Bošina – pětistrunné banjo, altová kytara, zpěv
Ivan Mládek – banjo, kytara, zpěv
Vladimír Prošek – basová kytara, zpěv

oslava
Skupina Mustangové
(Je to Roman Skamene?)Vyznamenání občanům a organizacím 20.9.1975

oslava

oslava
Zleva: ?, František Jandera, ?, ?, Jaroslav Peřina

oslava

oslava
Předseda MěstNV Jaroslav Peřina a Josef Koza, předseda MěV KSČ přijímají pro město státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

oslava
Zleva Karel Havlíček, Ing. Lubomír Kupka, Marie Špryňarová, ?, Jaroslav Litomiský, Jiří Zahálka

oslava

oslava

oslava
Společenské organizace: zleva František Bezvoda, Milada Luňáčková, Václav Jošt, Zdeněk Marek.

oslava

oslava
Zdena Burešová čte závazek občanů.

-----------------------------------------------------------

oslava
Beseda s autory filmu a knihy o Smiřicích. zleva: ?, Groh, ?, Ševčík, ?, Jiří Zahálka, ?, ?

   "Odpoledne (20.9.1975) pokračovalo besedou s autory publikace „Smiřice“, zasloužilým umělcem Karlem Michlem,
Dr. Ivo Kořánem Csc. a prof. Jiřím Zahálkou, besedy se zúčastnil i autor návrhu medaili a čestných váz, prof. Pavel Ježek."
   Po besedě byly občanům promítnuty dva krátké filmy, vytvořené kolektivem filmového kroužku při ZK. velkovýkrmen, barevný film 1.Máj 1975 ve Smiřicích“ a černobílý „Za Smiřice a Holohlavy krásnější“. Kolektiv autorů těchto filmů obdržel od MěNV Smiřice za své zásluhy čestný dar, broušenou vázu se znakem Města.
Zpravodaj:
   Kolektiv Filmového klubu ROH Velkovýkrmny ve Smiřicích ve složení Dočekal Milan, Fischer Ladislav, Groh Ladislav, Dr. Kalík Jiří, Pecina Josef, Řízek Jiří, Dr. Ševčík Jiří a Zlatník Jaroslav připravili dokumentární film „Za Smiřice a Holohlavy krásnější“ při příležitosti oslav 700 let. Při zpracování bylo použito publikace „Smiřice“, dokumentů ze sbírek Pamětní síně a filmových záběrů s. J. Litomiského.

-----------------------------------------------------------

oslava
"Večer (20.9.1975) byly oslavy výročí 700. let doplněny vystoupením zpěváků Zorky Kohoutové a Jaroslava Vaňátka, se skupinou Kutilka.
Po ukončení programu byla zahájena taneční zábava. Hrál orchestr řízený prof. Blahovcem."

oslava21.9. 1975
   Oslavy pokračovaly sportovním dopolednem, organizovaným MO Svazarmu ve Smiřicích. V rámci této akce byla uspořádána soutěž automobilů a malých motocyklů, sportovní soutěže a fotbalový zápas s hráči klubu Bohemians – Praha. Spoluorganizátorem této sportovní slavnosti byla TJ Sokol Smiřice. Současně probíhal „Dukelský závod branné zdatnosti“ organizovaný ZDŠ a MO Svazarmu.
  

oslava
Automobilová soutěž.

oslava
U stolku sedí František Baudyš, nad ním Jiří Košťál, vpravo učitel Michálek a učitel Kopáč.

oslava
Příprava na soutěž u brány smiřického fotbalového stadionu.

oslava
Do auta nastupuje Eva Vítová (pozdější ředitelka mateřské školy).

oslava
Předseda MěstNV Jaroslav Peřina vítá hráče Bohemians Praha na našem hřišti. (stará garda)

oslava
Otakar Ježek

oslava
Ze zápasu.

-------------------

oslava
V holohlavském parku byla odpoledne 21.9.1975 konána módní přehlídka za doprovodu orchestru mjr. Maršíka.
Byly předváděny modely družstva Vkus, Drutka a Vamberecká krajka.