Smiřice - oslava konce 2. světové války 8.5.2010

Zpět na hlavní stránku

Jak to opravdu vypadalo na konci války ve Smiřicích je vidět --- na těchto stránkách ---:pomník osvobození
Čestná stráž u pomníku osvobození, na úvod trubač zahrál hymnu Československa a zastupci města
připevnili na pomník květinový věnec.

Němci
Pohoda v německém táboře před bojem. Kdyby tak věděli co je čeká.

Rudá armáda
Přes Tyršův most přijíždí první předvoj Rudé armády.

Němci
Německá posádka začala Rusy vytlačovat. To se jim však nepodařilo.

v parku v parku
Do bojů proti Němcům se zapojili i civilisté. Byl to pěkný rachot.

ranění
Na obou stranách byli mrtví i ranění.

rudá vlajka
Nakonec vyšlo i slunce a počasí se vydařilo.

zajatci
Německá posádka se vzdala. Někdo chtěl utéct - byl bez milosti zlikvidován.

diváci
Diváků bylo mnoho.

Němci
Nástup Němců po boji.

Rusové
Rudá armáda a její mluvčí při zavěrečném projevu. Mluvčí hlavně připomněl oběti při osvobozování,
ať ze západu nebo východu. A také to, že bychom neměli Rusy hodnotit jen podle roku 1968.

motorky
Motorky na nádvoří zámku.typický Němec    naše ochrana
Byly zde k vidění opravdu pěkné kousky.

Rusové ve Smiřicích

Tenkrát v pětačtyřicátém

( převzato z webstránek města Smiřice )
8. května 2010 od 14 hodin v zámeckém parku ve Smiřicích

  Tato dvoudenní vojensko-historická akce proběhne ve dnech, nichž před 65 lety končila 2. světová válka v Evropě. Postupně v celkem v deseti městech a obcích našeho kraje, kterými kolona projede, budou moci návštěvníci akce shlédnout vojáky obou armád, tedy jak vojáky německého Wehrmachtu či jednotek SS, tak vojáky Rudé armády, jejich výstroj a výzbroj společně s technikou, která se na konci války používala na obou stranách.

  Hlavním cílem celé akce je připomenout historii naší země, připomenout ji pokud možno nezkresleně a hlavně mladým lidem, kteří dnes již mnohdy ani nevědí, kdo vlastně do našeho kraje v květnu pětačtyřicátého roku přinesl onu svobodu, na níž tehdy lidé tak čekali… A připomenout dnešním lidem také to, za jakou cenu byla i v těch posledních dnech války a mnohdy už vlastně v době míru, tato naše tehdejší svoboda získávána.

  Právě proto se kolona bude zastavovat u dnes již v mnoha místech téměř zapomenutých, či bohužel i záměrně opomíjených hrobů vojáků, kteří před těmi pětašedesáti lety do naší země přišli s vírou, že za pár dní to všechno už skončí a oni pojedou konečně domů ke svým ženám, dětem či matkám.

  Nehledejme proto v této akci žádnou senzaci, nehledejme v ní hru na vojáky, pokusme se v ní společně najít to, co je jejím hlavním cílem – připomenout historii této země a uctít památku těch, kteří pro ni kdysi obětovali své životy.

  Akci připravují společně vojensko-historické jednotky zaměřené na období 2. světové války z Trutnova, Liberce, Nového Bydžova a Brend za účasti řady dalších členů klubů z Prahy, Pardubic či Chocně a pochopitelně majitelů vojenské historické techniky, bez jejichž ochoty se zúčastnit by akce nezískala takovou podobu, jakou v současné době má.