Smiřice - jinde nezařazené divadelní fotografie

Věřím, že se najdou ve Vašich albech další fotografie divadelníků. Prosím ozvěte se mi.
Budu rád za každé vaše upřesnění a pojmenování lidí na fotografiích.

Zpět na hlavní stránku     Stránka o ochotnickém divadle ve Smiřicích

divadlo
Milan Plšek poslal neznámé foto od Ing. L. Kupky.
Pan Bořík Dušek doplnil: na fotografii je jeho bratr Čestmír Dušek (sedící permoník vpravo), hru režírovali manželé Škvrnovi, sedící vlevo a vpravo, jejich dcera Eva Škvrnová je malé dítě vpředu.
Fotografie je z trojtřídky v Čibuzi, z roku 1943.

divadlo
Stojící zleva: Šimek, Hažová A., ?, Šimková, ?, Opová, ?, ?, Klimešová, Rezková Jiřina, ?, Kořenová
manželé: Hanzl ?, Rezková Vědunka
Ing Plšek poslal foto od Ing. L. Kupky, popis paní M. Vágnerová. Kolem r. 1945

divadlo divadlo
19. září 1943 sehrál „Jirásek“ hru S. K. Macháčka „Ženichové“, podle kostýmů by to mohla být tato hra.

divadlo
Ochotníci Jirásek kolem roku 1930
Zleva stojí: ?. Mahler, ?, Mahlerová, ?, ?, ?, ?, zleva sedí: Hanuš Hynek, Krejčí (byl krejčí), ?, ?, Novák Adolf, ?
Ing. Plšek poslal foto od Ing. L. Kupky, popis paní M. Vágnerová

divadlo
Dvě fotografie z neznámého časopisu s textem:
,,Dva obrázky z dětského představení ve Smiřicích: Skupina víl a gnomů " a dole ,,Malí pieroti a čerťáskové"

divadlo

divadlo
Fotografie z neznámého časopisu s textem:
,,Účastníci slavnosti ve prospěch ČS. Červeného kříže ve Smiřicích" (tužkou zde někdo připsal rok 1919).

divadlo divadlo
Pan Stanislav Havel *1901 a jeho manželka Marie Havlová *1906
Za fotografie manželů Havlových děkuji Monice Nepokojové.
Havlovi vlastnili Modní závod ,,U Havlů" v Palackého ulici.

divadlo divadlo divadlo divadlo
Vlevo: Stanislav Havel *1901 klečí na zemi. Marie Havlová *1906 v divadelním kostýmu
Fotil J. Pešek Smiřice.

Anna Vodičková  Bajadéra
Anna Kliková *1902 - 1985
Stanislav Klika, syn Anny, mi fotografie poslal a připsal: ,,Moje maminka od mládí působila v mnoha ochotnických divadelních spolcích.
V archivu fotografií jsem našel její fota: na jedné je v roli Bajadéra (vpravo), na další foto nevím, ale na obou fotografiích je v dolním rohu
vytlačeno jméno fotografa PÁDR, Smiřice."

divadlo
Divadelní kroužek strany Českých socialistů.
Kroužek divadelních ochotníků Českých socialistů. Rok 1923 - 1924.
Zleva stojí: Šíma, Oppa, Rezek, Knap, Václav Hájek, Kvasnička, Fluksa, Rezek, Kadaník, Bidlo, Hanuš
Dole sedí: Hepová, Chmelíková (Zemková), Kutiková (Kadaníková), Ruterová, Petrydes, Ot. Horáková, Šturmová, Chytrá
Děti Martínková, Zlatník. Smiř. archiv.

divadlo divadlo
Dětská představení kolem r. 1910. Smiř. archiv.

divadlo
Smržov divadlo.
Zleva stojí: ?, L. Bača, Juliš, Tylš a Runkas
Foto od K. Juliše mi nechal okopírovat Ing. Plšek

divadlo
Smržov divadlo.
První zleva je Julišová, až vpravo stojí Mirek Pácalt.
Foto od K. Juliše mi nechal okopírovat Ing. Plšek

divadlo
Divadelní spolek Jaroměř hrál v roce 1931 hru ,,Tři mládenci od benzinu",
zleva: R. Červený, Stanislav Havel, František Černý.

divadlo
František Ceral v liberecké opeře 1947. Foto od B. Duška.

Fotografie z alba Jaroslava Litomiského ofotil Milan Plšek

divadlo

divadlo divadlo

divadlo

divadlo