Smiřice - Vzdělávací a zábavní spolek Osvěta

Zpět na hlavní stránku

Stránka doplňuje fotografiemi --- tuto --- stránku o smiřickém ochotnickém divadle.

Obraz mi nechal okopírovat Lubomír Merkl z Holohlav. V kronice čs. církve Holohlavy je popsána historie tohoto spolku.

Osvěta Osvěta Osvěta
Text:
V upomínku na rozloučenou
věnuje
Vzdělávací a zábavní spolek
Osvěta
Pro Holohlavy - Smiřice a okolí.
1926 - 1929
Prostřední fotografie bez popisu,
možná zhrotoveno při jeho úmrtí.
Josef Pultr - foto nahoře uprostřed.

Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta
Josef Špringer Vojtěch Mašek Boh. Etflaiš Josef Pešek Augustin Havlík Vojtěch Horák
Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta
František Šrámek František Lukášek Jan Malý Hynek Hanuš František Hofman Josef Kočárník
Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta
Václav Rypl Václav Slezák František Bartoš František Zemek Eduard Karpíšek František Dušek
Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta Osvěta
František Holštejn František Jelínek František Keclík Josef Melkr ( asi chyba, má být Merkl ) Josef Tábořík Jar. Hrubý