Smiřice - absolventský spolek mládenců Rovnost

Předchůdce pozdějšího spolku divadelních ochotníků Jirásek.

Zpět na hlavní stránku        O smiřickém ochotnickém divadle.

Rovnost
Absolventský spolek mládenců ,,Rovnost"
Na druhé straně fotografie je popis: sedící 1. zleva Adolf Mahler, knihkupec, 6. zleva Karel Horák, úředník Škodových závodů v Hradci Králové.

15. ledna 1919 byl ustanoven Spolek mládenců „Rovnost“ ve Smiřicích. Účelem spolku jest vzbuzovati a pěstovati život společenský vůbec, hlavně pak hledí rozšiřovati uvědomění a vzdělání třídy mládenecké a podporovati vlastenecké podniky. Při ustanovení čítal spolek 30 členů; prvním předsedou byl Ladislav Hermoch.

1. června 1931 likvidoval Spolek mládenců „Rovnost“ ve Smiřicích, ustavený 15. ledna 1919. Své jmění tj.
a) vkladní knížku Spořitelny Smiřické č. 7875 s částkou Kč. 6.641,- uložil na zdejším městském úřadě a částky té ani úroků z ní nesmí být použito k jinému účelu nežli na postavení důstojného pomníku prvého presidenta republiky Československé prof. T.G. Masaryka;
b) vkladní knížku Spořitelny Smiřické č. 7910 s částkou Kč 294,91 dal městskému úřadu, aby částka ta stejným dílem byla rozdělena všem chudým v Mautnerově městském chudobinci v den 1. července 1931. Smiřická kronika.