Smiřice - dětské divadlo Za štěstím

Zpět na hlavní stránku        Stránka doplňuje text o smiřickém divadle.Smiřická kronika:
   20., 21., 24. září 1913 a na všeobecnou žádost ještě 28. září sehráli žáci obecné a měšťanské školy zdejší za spoluúčinkování „přátel hudby“ v Městské dvoraně pohádku „Za štěstím“ s hudbou, zpěvy a tanci.
   Hru napsal a hudbu složil Josef Procházka. Režisér Jiří Lefnar. Z čistého výtěžku K 443,74 zakoupen byl k účelům školním skioptikon.


divadlo
Unikátní pohlednice okopírovaná z aukce.

divadlo
Babička radí Pepíčkovi:
"ale musíš si hned poprosit pana učitele Fišeru aby ti tu 2 zmravů nedal protože řekni že by na to babička koukala jistě po poprosu to uzná a řekne že tě to mrzí."