Loutkové divadlo Smiřice v roce 1976

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku

Stránka loutkového divadla Smiřice         Další stránky o smiřickém loutkovém divadlepo představení Kronika města Smiřic:
11.1.1976:

   Odpoledne zahájila sezonu tohoto roku i Loutková scéna, která ve Smiřicích sehrála ve dvou představeních hru „Jenda mezi broučky“, čímž bylo potěšeno 150 malých diváků.

7.3.1976
   Loutková scéna předvedla malým divákům představení „Perníková chaloupka“, které shlédlo 169 dětí.

17.10.1976
   Loutková scéna zahájila sezonu dvěma představeními, na které přišlo 240 diváků.

4.12.1976.
   Loutková scéna sehrála představení „Den Kuťáska a Kutilky“ za účasti 70 dětí.

Loutková scéna – ZV ROH Velkovýkrmen.
   Do jubilejního 50. roku činnosti (první představení bylo sehráno 17.I.1926) vstoupili loutkáři s vysokým elánem. Sehráli 21 představení 6. her před 2.937 diváky.
   Jubileum oslavili zvláštním večerem pro dospělé, dne 14.V.1976 a výstavou „50 let smiřických loutek“.
   Obě akce vzbudily zasloužený ohlas u veřejnosti a byly hojně navštíveny. Celková bilance 50leté činnosti je: 851 sehraných představení před 134 065 diváky, tedy práce rozhodně velká a protože působí na výchovu dětí, i nesmírně záslužná.
   Členové souboru obětavě pracují nejen na poli kulturním, ale i v akci "Z", kde se velmi účinně podílejí na renovaci bývalé "Malburgovy vily", kde je i umístěna zvláštní škola a loutkové divadlo.
   Loutková scéna se zúčastnila několika soutěží a přehlídek, z kterých kolektiv čerpá další zkušenosti a podněty do práce.

Vložená fotografie je ze dne 11.1.1976

loutkové divadlo

loutkové divadlo loutkové divadlo

loutkové divadlo loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadloloutkové divadlo
Vchod do smiřického loutkového divadla v Palackého ulici.

loutkové divadlo
Blíže nedatované fotografie z roku 1976.

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadloOslava výročí 50. let založení spolku loutkářů

Kronika města Smiřic 14.V.1976:
   Loutková scéna ve Smiřicích se dožívá 50 let své činnosti. K této příležitosti byla uspořádána beseda, jíž se zúčastnili jednak členové souboru, jednak zástupci města, velkovýkrmen a OOR z Hradce Králové.
   Bylo vzpomenuto skromných začátků divadélka, které, vedeno principálem Petrem Zahálkou, rozdává nejen dobrou pohodu, ale v řadě případů i základy sociálních a hygienických návyků nejmenším divákům.
   Petr Zahálka a František Dušek byli odměněni za svoji dlouholetou a záslužnou činnost zlatými odznaky Ústředí loutkářského svazu, kolektiv loutkové scény čestným uznáním OOR.
   Při této příležitosti byla otevřena výstavka z dějin loutkového divadla. Byla to dokonalá ukázka práce kolektivu, který vytvořil nejen účelné, ale i příjemné prostředí pro malé i velké diváky.
   Výstavu navštívilo 846 lidí.

loutkové divadlo
Petr Zahálka, bývalý smiřický učitel a pisatel kroniky, jeho syn Jiří také pracuje ve smiřickém spolku.
Povídá si asi s paní Prostředníkovou, manželkou fotografa.

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo loutkové divadlo


Jan Malín


Hlavička:
zasloužilý umělec ČSSR
Prof. Dr. Jan Malík, c.s.c.
U smaltovny 20-H

Adresát:
Loutková scéna
ZV ROH Velkovýkrmny
503 03 - Smiřice

Vážení soudruzi, drazí přátelé,
   děkuji vám za pozornost, kterou jste mi prokázali pozvánkou na vaši jubilejní přátelskou besedu.

   Smiřice a smiřická loutková scéna - to jsou pro mne pojmy, které trvale zůstanou v mé paměti na léta, kdy naše amatérské loutkářství vytvářelo tak plodnou základnu pro náš kulturní dnešek. U vás navíc ani dnes neutuchá ta tradičně krásná tvůrčí pohoda a zapalující obětavost - i vy se velmi platně podílíte na dobrém zvuku naší loutkařiny v celém světě.

   Bohužel - pro pátek (vlastně už od středy) jsem vázán ohlášenou zahraniční návštěvou (do Prahy přijede president australského centra UNIMA) a tak s těžkým srdcem vás musím poprosit, abyste omluvili moji neúčast na vašem jubilejním večeru.

   Přeju vám z upřímného srdce vrchovatou míru osobního štěstí a úspěchů ve vaší další práci.

   Váš starý (ale stále dělný)
   Jan MalíkMedailon Jana Malíka
(je např. autor hry Míček Flíček)