Loutkové divadlo Smiřice - 50. let trvání spolku

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku         Stránka loutkového divadla Smiřice         Další fotky z divadlaloutkové divadlo
Petr Zahálka, bývalý smiřický učitel a pisatel kroniky, jeho syn Jiří také pracuje ve smiřickém spolku.
Povídá si asi s paní Prostředníkovou, manželkou fotografa.

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo

loutkové divadlo loutkové divadlo


Jan Malín


Hlavička:
zasloužilý umělec ČSSR
Prof. Dr. Jan Malík, c.s.c.
U smaltovny 20-H

Adresát:
Loutková scéna
ZV ROH Velkovýkrmny
503 03 - Smiřice

Vážení soudruzi, drazí přátelé,
   děkuji vám za pozornost, kterou jste mi prokázali pozvánkou na vaši jubilejní přátelskou besedu.

   Smiřice a smiřická loutková scéna - to jsou pro mne pojmy, které trvale zůstanou v mé paměti na léta, kdy naše amatérské loutkářství vytvářelo tak plodnou základnu pro náš kulturní dnešek. U vás navíc ani dnes neutuchá ta tradičně krásná tvůrčí pohoda a zapalující obětavost - i vy se velmi platně podílíte na dobrém zvuku naší loutkařiny v celém světě.

   Bohužel - pro pátek (vlastně už od středy) jsem vázán ohlášenou zahraniční návštěvou (do Prahy přijede president australského centra UNIMA) a tak s těžkým srdcem vás musím poprosit, abyste omluvili moji neúčast na vašem jubilejním večeru.

   Přeju vám z upřímného srdce vrchovatou míru osobního štěstí a úspěchů ve vaší další práci.

   Váš starý (ale stále dělný)
   Jan MalíkMedailon Jana Malíka
(je např. autor hry Míček Flíček)