Smiřice - májové dny 1965

Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu. Zdroj hlavních textů: smiřická kronika

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích


Vatra míru
   30.4.1965 večer v 19. hod. sešla se mládež se svými rodiči a množstvím občanů v prostranství před nádražím, odkud za soumraku vyšel přes město lampionový průvod za zvuků reprodukované hudby městského rozhlasu na malý stadion a zde po projevu s. učitele Josefa Lišky a krátkém kulturním pořadu i vložce skupiny pionýrských trubačů zapálena připravená vatra míru. Slavnost, zakončená slavnostním vypálením barevných raket a spojená s přirozenou dětskou radostí a zájmem, konána byla za příznivého počasí. Vzhledem k tomu, že to byl opět první večer, který byl bez deště, sešlo se velké množství účastníků, kteří jen velmi pomalu se rozcházeli do svých domovů.


1965
Pálení Vatry míru (čarodějnice) na malém stadionu ve Smiřicích - nedatováno.Svátek práce
   V sobotu 1. května 1965 po předcházejících velkých přípravách konala se ve Smiřicích oslava Svátku práce. Ulice a chodníky, pokud to v předešlých velmi deštivých týdnech bylo možno, byly upraveny /předlážděny zejména chodníky u Dřevotvaru: mozaika drobnými kostkami, v Jiráskově ulici u školy a u Kaubových: dlaždice, oprava dlažby silnice k Dřevotvaru (Zemanova ulice pozn. P.) ajv./, domy a prostranství města vyzdobeny vlajkami, prapory a jinou slavnostní výzdobou.
   Město se probudilo do krásného slunného dne, od časného jitra všude radostná nálada, hudba a zpěv. Děti i dospělí ve slavnostním oblečení shromažďovali se u školy i v prostorách od nádraží. Odkud po příchodu účastníků z Černožic a Holohlav /přišli s hudbou/ vyšel slavnostní prvomájový průvod městem na malý stadion. Zde se před slavnostně vyzdobenou tribunou účastníci shromáždili a po zahájení vztyčením státní vlajky za zvuků čsl. a sovětské hymny přivítal přítomné, shromážděné v nebývale velkém počtu, předseda MNV Smiřice s. V. Marel, který pak předal slovo hlavnímu referentovi: náměstku předsedy ONV s. Dědovskému. Ten ve svém projevu vzpomněl nejen slavné tradice prvomájových oslav, ale zejména 20 let našeho života v osvobozené vlasti, úspěchů v našem budování i našich úkolů do budoucna, mezi jinými též připravované stavby jeslí a mateřské školy v našem městě a projektované družstevní výstavby obytných domů aj.Promluvil i o mezinárodní situaci a mezinárodní solidaritě všeho pracujícího lidu na celém světě.
   Po ukončení projevu Internacionálou zhlédli všichni zajímavý pořad, který připravili jako hosté naší slavnosti se účastnící členové Svazarmu z Pardubic, kteří předvedli opravdu velmi poutavé představení akrobacie na motocyklech. Pořad trval přes hodinu a všichni účastníci vydrželi se zájmem vše sledovat.
   Pěkné počasí - slunečno - přispělo ku zdaru slavnosti, takže se tato oslava 1. máje může řadit k nejlepším, které byly kdy ve Smiřicích pořádány.
   Odpoledne pak následovalo ještě sportovní odpoledne na velké stadioně, kde m.j. 124 žáků, kteří již dopolední slavnostní průvod oživili svými pestrými spartakiádními úbory, soutěžilo v lehké atletice, ve šplhu a v cyklistice. Mimoto předvedeny byly i sportovní zápasy.

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965
V průvodu jdou žáci holohlavské školy

Kliknutím se fotografie zvětší

1. máj 1965

1. máj 1965 1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965
Pohled z balkonu dnešní DDM Smiřice (Malburgova vila).

1. máj 1965
Drůbežáři slaví 1. máj - dívky z černožické školy.

1. máj 1965
Kliknutím se fotografie zvětší

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965 1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965 1. máj 1965
U mikrofonu stojí Václav Marel, předsedou MNV byl v letech 1964 - 1971

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965

1. máj 1965Oslavy 20. výročí ČSSR
   9. května 1965 u příležitosti 20. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou konalo se v sále ZK Družba /v Městské dvoraně/ slavnostní zasedání pléna MNV Smiřice za přítomnosti asi 150 občanů. Slavnost zahájil předseda MO KSČ s. František Jandera. Nato přednesli žáci místní ZDŠ vhodné kulturní pásmo k letošnímu 20. výročí ČSSR. Hlavní referát pronesl předseda MNV s Václav Marel. Zmínil se v něm m.j. i o plnění úkolů v obci v době 20 roků od osvobození, zdůraznil hlavně dobré výsledky v akci "Z", ve které občané vybudovaly celou řadu děl v celkové hodnotě převyšující 5 miliónů Kčs. ... Současně sdělil zprávu o výsledku okresní soutěže, v níž Smiřicům udělen titul Vzorná obec - město. Mimoto našemu městu přidělena částka ve výši Kčs 2.500 na doplňkový rozpočet. ...
   Závěrem slavnostního shromáždění 9. května 1965 byly položeny vzpomínkové věnce k Památníku osvobození a na hroby padlých v době okupace.

9.5.1965
Průvod s věnci k památníku osvobození.9.5.1965

9.5.1965
Kulturní dům se jmenoval Družba (dnes Dvorana). 9.5.1965

9.5.1965
Památník osvobození před smiřickým zámkem. 9.5.1965