Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Volby, politika, schůze:

seznam starostů Smiřic
seznam starostů Holohlav
deska cti oceněných pracovníků Smiřic
1948 - akční výbory Vítězného února
oslavy Vítězného února 1948
1971 - kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice
1971 - dokumenty z voleb a volby
1971 - ustavující schůze MěstNV Smiřice
1972 - veřejná schůze občanů
1974 - výjezdní zasedání OV KSČ ve Smiřicích
1975 - slavnostní schůze k 30. výročí osvobození
1976 - městská konference KSČ
1976 - plenární zasedání MěNV Smiřice
1976 - kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice
1976 a 1981 - předvolební schůze v Holohlavech
1976 - volby
1977 - únorové zasedání MěstNV Smiřice
1977 - výjezdní zasedání MěstNV Smiřice
1977 - oslava VŘSR
1978 - oslava 30. let února
1978 - oslava VŘSR
1979 - mimořádné zasedání MěstNV Smiřice
1980 - návštěva z okresu/kraje na MěstNV Smiřice
1981 - kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice
1981 - schůze KSČ
1981 - volby
1982 - plenární zasedání MěstNV Smiřice
1983 - konference KSČ
1985 - veřejná schůze občanů
1986 - kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice
1986 - volby v roce
1989 - manifestace ve Smiřicích
1989 - setkání OF a delegace z Prahy s občany v kině
1990 - obměna poslanců MěstNV Smiřice
1990 - agitace na volby
1994 - Miroslav Sládek ve Smiřicích
1994 - volby
1994 - ustavující schůze zastupitelstva města Smiřice
1996 - Miloš Zeman a autobus Zemák ve Smiřicích
1996 - agitace ODS ve Smiřicích
1998 - Stanislav Gross ve Smiřicích
1998 - Petra Buzková ve Smiřicích
1998 - ustavující schůze zastupitelstva města Smiřice
2010, 2018, 2022 - volby do obecních zastupitelstev

Církve:

Sbor církve čsl. Holohlavy:
Církev československá
pamětní kniha
pohřeb faráře Mazury
jednota mládeže církve čm

Pamětní kniha děkanství Holohlavy:
úvod a přehled děkanů
záznamy do roku 1900
záznamy od roku 1900
založení Církve Československé

rozsudek za vloupání do fary v r. 1920
náboženské průvody a jiné akceOslavy:

Oslavy 1. máje a kladení věnců:
1957 a 1958 - 1960 a 1961 - 1965 - 1972 a 1973 - 1974
1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982
1983 - 1984 - 1984 v barvě - 1985 - 1986 - 1987 - 1988
1989 - 1989 v barvě - r. ?
úklid před 1. májem

MDŽ Smiřice - MDŽ Holohlavy


Čarodějnice:
Holohlavy 2007
Holohlavy 2012
Smiřice 2012
Holohlavy 2022
Holohlavy 2023
Holohlavy 2024

Dětské dny Smiřice:
1958  1987  1988  1995  2009  2010  2012  2014  2015  2016 


soutěže BSP smiřických podniků
umělci ve Smiřicích
Smiřický hrnec
jiné průvody Smiřicemi
ohňostroje ve Smiřicích

Dětské dny Holohlavy:
1962  2012  2014  2015  2016  2022  2023


Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) ve Smiřicích
Zlaté svatby
Vítání občánků
Pionýrské sliby


Lístky a pozvánky:
pozvánky a oznámení 1868 - 1895
pozvánky a oznámení 1896 - 1900
pozvánky a oznámení 1901 - 1905
pozvánky a oznámení od roku 1906
pozvánky a oznámení z jiných míst

Vaše koníčky:

smiřičtí malíři
modely vrtulníků
fotografie Romana Andrýse
diorama holohlavské školy
diorama smiř. Palackého ulice (1932) 1. část 2. část 3. část
výstava maket lodí ve Vysokém Mýtě 2011
auto Tatra T 603
stolní hra - Dračí poklad
pohádka pro děti Dračí poklad
kosi na balkoně


Různé události - Smiřice:

1914 - 21. sjezd pěvecké a hudební župy
1914 - pohřeb učitele Pešáka
1932 - pohřeb faráře církve čsl. Mazury
1958 - pohřeb Jana Pacáka řídícího v.v.
1959 - slavnost Trotina - meliorace říčky      foto ze slavnosti
1970 - oslavy 75. let smiřické školy
1970 - Závody míru v letech 1970 a 1987
1973 - společenská akce Mládí okresu
1975 - vystoupení skupiny Plavci
1975 - oslavy 700. let Smiřic
            oslavy 700. let Smiřic - ocenění lidí
1977 - ples ČSŽ Smiřice
1977 - pouťový fotbal
1977 - orientační automobilové závody ve Smiř.
1978 - orientační automobilové závody ve Smiř.
1982 - posvícení
1982 - vzpomínka na Anežku Malou
1983, 1984 a 1986 - dětské karnevaly ve Dvoraně
1984 - spisovatelka Marie Kubátová
1986 - spisovatel Stanislav Rudolf
1987 - školní soutěž brannosti
1988 - kurz studené kuchyně
1989 - oslavy 200. let vyučování ve Smiřicích
            oslavy 200. let vyučování - soubor Červánek
            oslavy 200. let vyučování - LŠU
1990 - koncert LŠU Smiřice
1990 - vrtulník do zvláštní školy
1992 - Vlak dobré vůle Olgy Havlové
1992 - koncert LŠU Smiřice
2003 - koncert Boni pueri v kapli
2004 - Smiřické svátky hudby (Kubišová)
2006 - Smiřické svátky hudby (Beňačková a Brabec)
2010 - oslava konce 2. sv. války ve smiř. parku
2012 - kolona amer. vozidel ve smiř. parku
2012 - dětský karneval ve Dvoraně
2014 - orientační běh ve Smiřicích
2018 - Vítání máje s Hradeckem
2018 - předvolební akce ODS
2018 - zasazení pamětních lip
2018 / 19 - Česko zpívá koledy ve Smiřicích
2018 - Vynášení Morany
2019 - Vynášení Morany
2021 - lampionový průvod a pálení ohně
2022 - Vynášení Morany
2022 - Vítání máje s Hradeckem
2022 - předvolební akce ODS
2022 - Česko zpívá koledy ve Smiřicích
2023 - Vynášení Morany
2023 - lampionový průvod a pálení ohně
2024 - den otevřených dveří v ZUŠ Smiřice


Různé události - Holohlavy:

1974 - 10. mistrovství republiky v orbě
1974 - slavnostní otevření holohlavského parku
1977 - Národní směna
1977 - řepná brigáda
1990 - dětský karneval
2008 - oslava 75. let od otevření nové hol. školy
2016 / 19 - Adventní rozsvícení vánoční lípy
2017 - autokrosová akce
2018 - oslavy 700. let Holohlav - první část   -    druhá část
2020 - otevření "sportparku" U Svatých
2020 - Mikuláš, čerti a andělé
2021 - Po stopách mnicha
2022 - Po stopách mnicha za myslivci
2022 - Dlabání dýní
2022 - Adventní rozsvícení vánoční lípy
2022 - dětský karneval
2023 - Gladiator race
2023 - Pohádkové stopy mnicha
2023 - Dlabání dýní
2023 - Adventní rozsvícení vánoční lípy
2023 - Mikuláš, čerti a andělé
2024 - kácení poškozeného stromu v parku

Zajímavosti z okolí:

foto z r. 2010  -   2010  -   2011  -   2012
foto z r. 2013  -   2014  -   2015  -   2016
foto z r. 2017  -   2018  -   2019  -   2020
foto z r. 2021  -   2022  -   2023Jiná témata:
smiřické jablko
plány nepostaveného domu Františka Kryštofa
firma Jakub Bondy chtěla stavět ve Sm. továrnu
Smiřice na porcelánu
smiřičtí sprejeři
makrofotografie
vánoční přání
Smiřice - novoročenky
Holohlavy - novoročenky
propagace Smiřic
létající aparáty nad našimi hlavami
minulá podoba stránek smirice.eu

2017 - vánoční strom z Holohlav do Hradce Králové
2022 - vánoční strom ze Smiřic do Hradce Králové
2024 - průjezd nadměrného nákladu Smiřicemi