Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Volby, politika, schůze:

seznam starostů Smiřic
seznam starostů Holohlav
deska cti
akční výbory vítězného února 1948
oslavy Vítězného února 1948
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1971
ustavující schůze MěstNV Smiřice 16.12.1971
veřejná schůze občanů 14.12.1972
výjezdní zasedání OV KSČ ve Smiřicích 16.10.1974
plenární zasedání MěNV Smiřice 25.2.1976
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1976
výjezdní zasedání MěstNV Smiřice 10.12.1977
předvolební schůze 1976 a 1981 v Holohlavech
mimořádné zasedání MěstNV Smiřice 1979
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1981
plenární zasedání MěstNV Smiřice 3.6.1982
konference KSČ 19.3.1983
veřejná schůze občanů 26.4.1985
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1986
volby v roce 1986
manifestace ve Smiřicích v listopadu 1989
setkání OF a delegace z Prahy s občany v kině 1989
obměna poslanců MěstNV Smiřice 29.3.1990
agitace na volby r. 1990
volby v roce 1994
ustavující schůze zastupitelstva města Smiřice 29.11.1994
Miloš Zeman a autobus Zemák ve Smiřicích 16.4.1996
agitace ODS ve Smiřicích 1996
Stanislav Gross ve Smiřicích 29.4.1998
ustavující schůze zastupitelstva města Smiřice 26.11.1998
volby do obecních zastupitelstev 2010, 2018, 2022
volby a dokumenty z voleb

Církve:

Sbor církve čsl. Holohlavy:
Církev československá
pamětní kniha
jednota mládeže církve čm

Pamětní kniha děkanství Holohlavy:
úvod a přehled děkanů
záznamy do roku 1900
záznamy od roku 1900
založení Církve Československé

rozsudek za vloupání do fary v r. 1920
náboženské průvody a jiné akceSbor pro občanské záležitosti (SPOZ) ve Smiřicích
Zlaté svatby
Vítání občánků
Pionýrské sliby

Oslavy:

oslavy 1. máje, kladení věnců a čarodějnice:
1957 a 1958 -  1960 a 1961 -  1965 -  1972 a 1973 -  1974
1975 -  1976 -  1977 -  1978 -  1979 -  1980 -  1981 -  1982
1983 -  1984 -  1985 -  1986 -  1987 -  1988 -  1989 -  r. ?
úklid před 1. májem
čarodějnice v Holohlavech 2007
čarodějnice v Holohlavech 2012
čarodějnice ve Smiřicích 2012
čarodějnice v Holohlavech 2022

oslavy 700. let Smiřic v r. 1975
oslavy MDŽ
oslavy 700. let Holohlav - první část 2018   -    druhá část
oslavy 700. let Smiřic - ocenění lidí

Dětské dny:
1958  1962  1988  1995  2009  2010  2012  2014  2015  2016  2022


soutěže BSP smiřických podniků
umělci ve Smiřicích
Smiřický hrnec
jiné průvody Smiřicemi
ohňostroje ve Smiřicích
Adventní rozsvícení vánoční lípy v Holohlavech
Česko zpívá koledy ve Smiřicích

Jiné události:

pohřeb učitele Pešáka (1914)
pohřeb Jana Pacáka řídícího v.v. (1958)
slavnost Trotina - meliorace říčky 1959
Závod míru v roce 1970
10. mistrovství republiky v orbě 1974
slavnostní otevření holohlavského parku 1974
řepná brigáda 1977
ples ČSŽ Smiřice 1977
orientační automobilové závody ve Smiř. 1977  -  1978
kurz studené kuchyně 1988
koncert LŠU Smiřice v r. 1990
karneval v Holohlavech 1990
vrtulník do zvláštní školy v září 1990
Vlak dobré vůle Olgy Havlové 16.5.1992
koncert LŠU Smiřice v r. 1992
oslava konce 2. sv. války ve smiř. parku 8.5.2010
kolona amer. vozidel ve smiř. parku 7.5.2012
dětský karneval ve Dvoraně 2012
orientační běh ve Smiřicích 2014
autokrosová akce v Holohlavech 8.7.2017
Vítání máje s Hradeckem 8.5.2018
Vynášení Morany 2018    -    2019     -    2022
otevření sportparku U Svatých v Holohlavech 29.8.2020
Mikuláš a čerti 5.12.2020
Po stopách mnicha 2.10.2021
lampionový průvod a pálení ohně 28.10.2021
Vítání máje s Hradeckem 1.5.2022
předvolební akce ODS 2018    -    2022Dokumenty:

Průkazky a legitimace:
domobranecká legitimace a tiskopisy
dělnická průkazka ČSD z r. 1927
členská knížka pivovarského průmyslu
odborová knížka Jednoty kovopr. dělnictva
legitimace Církve československé
vojenská knížka
pracovní knížky - arbeitsbuch + kennkarte
rybářské lístky a rybář. člen. legitimace
hasičský průkaz

Listy:
podoby křestních a rodných listů
podoby oddacích listů
podoby úmrtních listů
domovské listy Smiřic a Holohlav
sokolské vysvědčení
vysvědčení našich škol
výuční listy lidí ze Smiřic a Holohlav
osvědčení o příslušnosti, potvrzení občan. a zachovalosti
předvolání a hlášení
tiskopisy pro pensijní a zdravotní pojištění z r. 1945
tiskopis Platební rozkaz z roku 1888
tiskopisy dražebních vyhlášek z Holohlav
žádost o osvobození od domovní daně smiř. školy
domovní daně
tiskopisy pojištění u banky Slavie
ministerské povýšení
pamětní křestní knížka

Jiné dokumenty:
směnky
uhelné listy a jiné uhelné dokumenty
vkladní knížky spořitelny Smiřice
přídělové lístky
pozvánky a oznámení 1868 - 1895
pozvánky a oznámení 1896 - 1900
pozvánky a oznámení 1901 - 1905
pozvánky a oznámení od roku 1906
pozvánky a oznámení z jiných míst
Zajímavosti z okolí:

foto z r. 2010  -   2010  -   2011  -   2012
foto z r. 2013  -   2014  -   2015  -   2016
foto z r. 2017  -   2018  -   2019  -   2020
foto z r. 2021  -   2022Jiná témata:
smiřické jablko
plány nepostaveného domu Františka Kryštofa
firma Jakub Bondy chtěla stavět ve Sm. továrnu
Smiřice na porcelánu
smiřičtí sprejeři
makrofotografie
vánoční přání
vánoční strom z Holohlav do Hradce Králové v r. 2017
Smiřice - novoročenky
Holohlavy - novoročenky
propagace Smiřic
létající aparáty nad našimi hlavami
minulá podoba stránek smirice.eu
odstranění sochy K. Gottvalda v Hradci Králové 1990Vaše koníčky:

smiřičtí malíři
modely vrtulníků
fotografie Romana Andrýse
diorama holohlavské školy
diorama smiřické Palackého ulice (1932)
výstava maket lodí ve Vysokém Mýtě 2011
auto Tatra T 603
stolní hra - Dračí poklad
pohádka pro děti Dračí poklad
kosi na balkoně