Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Volby, politika, schůze:

seznam starostů Smiřic
seznam starostů Holohlav
deska cti oceněných pracovníků Smiřic
akční výbory vítězného února 1948
oslavy Vítězného února 1948
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1971
dokumenty z voleb a volby v r. 1971
ustavující schůze MěstNV Smiřice 16.12.1971
veřejná schůze občanů 14.12.1972
výjezdní zasedání OV KSČ ve Smiřicích 16.10.1974
slavnostní schůze k 30. výročí osvobození 8.5.1975
městská konference KSČ - 1.2.1976
plenární zasedání MěNV Smiřice 25.2.1976
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1976
výjezdní zasedání MěstNV Smiřice 10.12.1977
smiřická oslava 30. let února 23.2.1978
smiřická oslava VŘSR 7.11.1978
předvolební schůze 1976 a 1981 v Holohlavech
mimořádné zasedání MěstNV Smiřice 1979
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1981
volby v roce 1981
plenární zasedání MěstNV Smiřice 3.6.1982
konference KSČ 19.3.1983
veřejná schůze občanů 26.4.1985
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1986
volby v roce 1986
manifestace ve Smiřicích v listopadu 1989
setkání OF a delegace z Prahy s občany v kině 1989
obměna poslanců MěstNV Smiřice 29.3.1990
agitace na volby r. 1990
Miroslav Sládek ve Smiřicích 1994
volby v roce 1994
ustavující schůze zastupitelstva města Smiřice 29.11.1994
Miloš Zeman a autobus Zemák ve Smiřicích 16.4.1996
agitace ODS ve Smiřicích 1996
Stanislav Gross ve Smiřicích 29.4.1998
Petra Buzková ve Smiřicích 29.5.1998
ustavující schůze zastupitelstva města Smiřice 26.11.1998
volby do obecních zastupitelstev 2010, 2018, 2022

Církve:

Sbor církve čsl. Holohlavy:
Církev československá
pamětní kniha
pohřeb faráře Mazury
jednota mládeže církve čm

Pamětní kniha děkanství Holohlavy:
úvod a přehled děkanů
záznamy do roku 1900
záznamy od roku 1900
založení Církve Československé

rozsudek za vloupání do fary v r. 1920
náboženské průvody a jiné akce
Oslavy:

Oslavy 1. máje a kladení věnců:
1957 a 1958 -  1960 a 1961 -  1965 -  1972 a 1973 -  1974
1975 -  1976 -  1977 -  1978 -  1979 -  1980 -  1981 -  1982
1983 -  1984 -  1984 v barvě -  1985 -  1986 -  1987 -  1988
1989 -  1989 v barvě -  r. ?
úklid před 1. májem

oslavy MDŽ

Čarodějnice:
čarodějnice v Holohlavech 2007
čarodějnice v Holohlavech 2012
čarodějnice ve Smiřicích 2012
čarodějnice v Holohlavech 2022
čarodějnice v Holohlavech 2023

Dětské dny Smiřice:
1958  1987  1988  1995  2009  2010  2012  2014  2015  2016 


soutěže BSP smiřických podniků
umělci ve Smiřicích
Smiřický hrnec
jiné průvody Smiřicemi
ohňostroje ve Smiřicích

Dětské dny Holohlavy:
1962  2012  2014  2015  2016  2022  2023


Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) ve Smiřicích
Zlaté svatby
Vítání občánků
Pionýrské sliby
Lístky a pozvánky:
pozvánky a oznámení 1868 - 1895
pozvánky a oznámení 1896 - 1900
pozvánky a oznámení 1901 - 1905
pozvánky a oznámení od roku 1906
pozvánky a oznámení z jiných míst
Jiné události - Smiřice:

1914 - pohřeb učitele Pešáka
1932 - pohřeb faráře církve čsl. Mazury
1958 - pohřeb Jana Pacáka řídícího v.v.
1959 - slavnost Trotina - meliorace říčky
1970 - Závody míru v letech 1970 a 1987
1973 - společenská akce Mládí okresu
1975 - oslavy 700. let Smiřic
            oslavy 700. let Smiřic - ocenění lidí
1977 - řepná brigáda
1977 - ples ČSŽ Smiřice
1977 - orientační automobilové závody ve Smiř.
1978 - orientační automobilové závody ve Smiř.
1982 - posvícení
1982 - vzpomínka na Anežku Malou
1983, 1984 a 1986 - dětské karnevaly ve Dvoraně
1984 - spisovatelka Marie Kubátová
1988 - kurz studené kuchyně
1989 - oslavy 200. let vyučování ve Smiřicích
            oslavy 200. let vyučování - soubor Červánek
            oslavy 200. let vyučování - LŠU
1990 - koncert LŠU Smiřice
1990 - vrtulník do zvláštní školy
1992 - Vlak dobré vůle Olgy Havlové
1992 - koncert LŠU Smiřice
2003 - koncert Boni pueri v kapli
2004 - Smiřické svátky hudby (Kubišová)
2006 - Smiřické svátky hudby (Beňačková a Brabec)
2010 - oslava konce 2. sv. války ve smiř. parku
2012 - kolona amer. vozidel ve smiř. parku
2012 - dětský karneval ve Dvoraně
2014 - orientační běh ve Smiřicích
2018 - Vítání máje s Hradeckem
2018 - předvolební akce ODS
2018 - zasazení pamětních lip
2018 / 19 - Česko zpívá koledy ve Smiřicích
2018 - Vynášení Morany
2019 - Vynášení Morany
2021 - lampionový průvod a pálení ohně
2022 - Vynášení Morany
2022 - Vítání máje s Hradeckem
2022 - předvolební akce ODS
2022 - Česko zpívá koledy ve Smiřicích
2023 - Vynášení Morany

Jiné události - Holohlavy:

1974 - 10. mistrovství republiky v orbě
1974 - slavnostní otevření holohlavského parku
1977 - řepná brigáda
1990 - dětský karneval
2008 - oslava 75. let od otevření nové hol. školy
2016 / 19 - Adventní rozsvícení vánoční lípy
2017 - autokrosová akce
2018 - oslavy 700. let Holohlav - první část   -    druhá část
2020 - otevření "sportparku" U Svatých
2020 - Mikuláš a čerti
2021 - Po stopách mnicha
2022 - Po stopách mnicha za myslivci
2022 - Adventní rozsvícení vánoční lípy
2022 - dětský karnevalZajímavosti z okolí:

foto z r. 2010  -   2010  -   2011  -   2012
foto z r. 2013  -   2014  -   2015  -   2016
foto z r. 2017  -   2018  -   2019  -   2020
foto z r. 2021  -   2022  -   2023Jiná témata:
smiřické jablko
plány nepostaveného domu Františka Kryštofa
firma Jakub Bondy chtěla stavět ve Sm. továrnu
Smiřice na porcelánu
smiřičtí sprejeři
makrofotografie
vánoční přání
vánoční strom z Holohlav do Hradce Králové v r. 2017
vánoční strom ze Smiřic do Hradce Králové v r. 2022
Smiřice - novoročenky
Holohlavy - novoročenky
propagace Smiřic
létající aparáty nad našimi hlavami
minulá podoba stránek smirice.eu
odstranění sochy K. Gottvalda v Hradci Králové 1990Vaše koníčky:

smiřičtí malíři
modely vrtulníků
fotografie Romana Andrýse
diorama holohlavské školy
diorama smiřické Palackého ulice (1932)
výstava maket lodí ve Vysokém Mýtě 2011
auto Tatra T 603
stolní hra - Dračí poklad
pohádka pro děti Dračí poklad
kosi na balkoně