Smiřice - májové dny 1971, 1972 a 1973

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.
Mnoho fotografií je nepřesně, anebo není vůbec datovaných. Zařazoval jsem je různě, podle dlažby, tribun, osob, sad souborů atd.
Přesto mohou být špatně zařazené.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích1971

Smiřická kronika 1971:
Májové oslavy
   Letošní 1. máj oslavili smiřičtí občané vzhledem k neupraveným vozovkám místních ulic, kde se buduje hloubková kanalizace, v Hradci Králové. Dopravu občanů na veřejné prvomájové oslavy v krajském městě zajišťovala místní Velkovýkrmna podnikovým autobusem. Smiřičtí obohatili v slavnostním průvodu také řadou alegorických vozů, jimž okresní zemědělské sdružení ukázalo celý vývoj zemědělství.
   Město Smiřice bylo vyzdobeno prapory a vlajkami i transparenty, slavnostně ozdobena a osvětlena i zámecká terasa, pěkně upraven i přilehlý zámecký park a celé prostranství kolem zámku. Májová výzdoba ve Smiřicích potrvala po celý měsíc květen.
1972

Smiřická kronika 1972:
Májové oslavy
   Vzhledem k současně prováděným úpravám vozovky na Palackého třídě a v přilehlých ulicích nebyly ve Smiřicích v letošním roce pořádány veřejné májové oslavy ve větším měřítku.
   V předvečer Svátku práce, tj. 30. dubna 1972 za soumraku prošel městem lampionový průvod dětí s rodiči a četnými dalšími dospělými občany na malý stadión, kde za živého zájmu přítomných byla zapálena vatra míru. Na ochozu zámku koncertovala 25 členná dechová hudba ZVÚ z Hradce Králové. 1. květen - Svátek práce přivítán byl veselým májovým budíčkem městského rozhlasu. V rozhlasové relaci bylo vysíláno též pásmo o historii oslav Prvních májů. Od rána odvážel autobus Velkovýkrmny četné zájemce ze řad zaměstnanců statku i další občany na veřejné oslavy do Hradce Králové. V průběhu dne uspořádal místní Svazarm ve Smiřicích soutěž ve střelbě. Večer se zejména mládež pobavila v sále ZK Družba na estrádě spojené s tancem.

   Na oslavu 27. výročí osvobození naši vlasti Rudou armádou uskutečněno slavnostní zasedání pléna MěstNV v sobotu 6. května 1972 odpoledne, jehož se zúčastnilo i mnoho občanů. Slavnostní projev pronesli předseda Dr. F. Jandera a tajemník ONV ing. F. Popelka, kteří poukázali na význam výročí, historii osvobození města Smiřic RA v r. 1945 a pohovořili i o úspěchu, jehož bylo dosaženo při plnění socialistických závazků "za Smiřice krásnější v roce 1972".
   Z tohoto slavnostního zasedání pléna MěstNV a za hostí a občanstva (přítomno 265 osob) zaslána mírová rezoluce Českému výboru pro evropskou bezpečnost a České mírové radě v Brně.
   Po ukončení slavnostního zasedání pléna MěstNV odebrali se všichni účastníci za zvuků Pochodu padlých revolucionářů k Památníku osvobození, kde byly položeny vzpomínkové věnce.

   Po tomto pietním aktu odhalena byla v přízemí budovy MěstNV pamětní deska obětem 2. světové války se jmény: Bedřich Bartošek, Elsa a Eduard Ledererovi, Anežka Malá, Josef Pavlista, Antonín Seliger.
   Vzpomínkový projev pronesl předseda ŠKK Josef Řehák. Ve vhodně vyzdobené hale převzal do péče MěstNV pamětní desku tajemník s. Josef liška. Vzpomínkové slavnosti přítomni m. j. též ing. F. Popelka za ONV a s. Drahovzal za OV KSČ.

1972
Průvod s věnci k památníku osvobození u zámku. 6.5.1972

1972
Kladení věnců 6.5.1972
Kliknutím se fotografie zvětší

1972
Kladení věnců 6.5.1972

1972
Pamětní deska - odhalení 6.5.19721973

Májové oslavy
   Po několikaleté přestávce, způsobené stavebnímu úpravami města a zvláště komunikací, bylo usnesením OV KSČ, OV NF a ONV v Hradci Králové rozhodnuto uspořádat tradiční oslavy 1. května 1973 opět ve Smiřicích za spoluúčasti spádových obcí: Holohlavy, Černožice, Habřina, Rodov, Trotina, Račice nad Trot., Hoříněves, Sendražice, Čibuz, Skalice, Hubiles, Smržov, Lejšovka, Libřice, Benátky, Žíželeves, Vrchovnice, Želkovice a Jeřičky. K zabezpečení náročných úkolů ustanovena májová komise, jejím předsedou byl s. Adolf Vít, ředitel cukrovaru.
   Májové oslavy ve Smiřicích zahájeny byly již 30. dubna večer, kdy prošel městem početný lampionový průvod na malý stadion, kde byla zapálena vatra míru. V prostoru před zámkem účinkovala před četnými posluchači dechová hudba OB z Dohalic za řízení kapelníka Běliny.
   1. května od rána vyhrával do ulic budíček městského rozhlasu. V prostorách pod nádražím shromažďovali se občané i mládež ze Smiřic a okolí k slavnostnímu průvodu, který za krásného slunného počasí prošel o půl 10. hodině dopolední slavnostně vyzdobeným městem.
   Letošních prvomájových oslav ve Smiřicích se zúčastnilo na 3500 občanů, z nichž 2900 se zařadilo do ladně uspořádaného průvodu, ve kterém na 23 vozech znázorněna byla zemědělská technika a péčí podniků z místa i okolí zařazeno dalších 11 alegorických vozů. Vlastní prvomájová manifestace konala se na malém stadiónu, kde hlavní projev přednesl tajemník OV KSČ s. Horáček.
   Při oslavách účinkovala m.j. hudba OB z Dohalic, soubor Akordeon z Hradce Králové, kolektiv místní loutkové scény, školní žactvo, Svazarm, Tělovýchovná jednota ajv.
   Po skončení dopoledního pořadu následovalo sportovní odpoledne na velkém stadiónu. Prvomájové oslavy zakončeny májovou veselicí v ZK Velkovýkrmny.
   Dopoledne slavnostně otevřena Pamětní síň za četné účasti.
Zdroj: Smiřická kronika 1973


Lampionový průvod 30.4.1973

1973
Lampionový průvod 30.4.1973

1973
Zastávka u památníku osvobození.

1973
Vatra míru 30.4.1973.1.5.1973

1973
Čelo průvodu.
Kliknutím se fotografie zvětší

1973
Smiřičtí hasiči. (datováno)
Kliknutím se fotografie zvětší

1973
Vpravo na chodníku stojí ve světlém Václav Andrýs (*1948) s otcem Václavem (*1915), má tmavý límeček pláště.
Kliknutím se fotografie zvětší

1973

1973

1973
Časově zařazeno podle opravovaného domu v pozadí.

-------------------

Řazeno podle jednoho souboru fotografií a tribuny, která je stejná jako 30.4.1973 - nedatováno.

1973
Smiřičtí hasiči.

1973
Tribuna na malém stadionu.

1972
Kliknutím se fotografie zvětší

1973

1973

1973

1973

1973