Smiřice - 1. máj 1974

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.
Fotografie nemusí být z tohoto roku, mnoho jich nebylo datovaných.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích


Májové oslavy
   Májové oslavy ve Smiřicích byly zahájeny již v úterý 30. dubna v předvečer Svátku práce, kdy se na 1200 osob – mládeže i dospělých – zúčastnilo lampiónového průvodu a pálení vatry míru. V hezkém prostředí zámeckého nádvoří za slavnostního osvětlení koncertovala dechová hudba pod vedením kapelníka Ed. Běliny z Dohalic. Zvlášť dojemně působily zahajovací fanfáry trubačů z věže zámecké kaple, - ve Smiřicích dosud neobvyklé -, které se za tichého a klidného předmájového večera rozléhaly široko daleko celým krajem.
   Po několikaleté přestávce, způsobené úpravou smiřické kanalizace a komunikací, konaly se letos oslavy 1. máje opět v našem městě.
   Již od časného rána scházeli se návštěvníci z města i celého okolí k vlastní oslavě Svátku práce. O půl 10 hod. vyšel dlouhý pestrý slavnostní průvod od nádraží městem na malý stadion. Zde po doznění státních hymen přivítal účastníky slavnosti předseda Měst. O. KSČ s. Karel Kutil. Hlavní projev tajemníka OV KSČ s. Jar. Pliščinského si pozorně a se zájmem vyslechlo na 3000 občanů. Slavnost ukončena internacionálou. Nato následoval bohatý pořad, v němž se vystřídaly dětské hry a soutěže, představení smiřické loutkové scény, ukázky leteckých modelů, střelnice Svazarmu, dětské houpačky, na zámeckém nádvoří koncert dechové hudby. Odpoledne uspořádáno na velkém stadionu sportovní odpoledne, v podvečer na nádvoří zámku vystoupení kytarové skupiny, večer v sále Městské dvorany taneční veselice.
   Dopoledne byla rovněž otevřena pamětní síň, čehož využila i řada návštěvníků, kteří se zájmem prohlédli jak vyložené exponáty, tak i veřejně vyloženou městskou kroniku.

   8.5.1974 sešli se místní občané ke vzpomínce 29. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. U Památníku osvobození a k pamětním deskám byly položeny vzpomínkové věnce.

1974
Čelo průvodu

1974
Představitelé města

1974
Kliknutím se fotografie zvětší

1974
Dobrovolní hasiči ze Smiřic.(?) druhý zleva Černilovský, vpravo Marek.

1974

1974

1973
Kliknutím se fotografie zvětší

1973
Velkovýkrmny závod Smiřice, Josef Fejgl (vlevo) a Zdeněk Košek nesou prapory.
Fotbalisty financoval statek.

1973
Sokol Velkovýkrmny Smiřice

1973

1974

1974

1974

1973
Hudba pana Běliny.

1974

1974
Před lihovarem, naproti Městskému úřadu Smiřice.

1974
Gigant - velkovýkrmny prasat

1973

1974

1974
Tiba Černožice

1974

1974

1974
Kliknutím se fotografie zvětší

1973

1973

1974

1974

1973

1973

1973

1973

1973
Hudba pana Běliny hraje hymnu.

1973
Tribuna na malém stadionu.

1973

1974
Zleva p. Jošt, Černý, Vít, Kutil, Peřina, ?, Hana Kozinová a Vladimíra Hájková.

1974

1974

1974

1974

1974