Smiřice - májové dny 1976

Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu. Zdroj hlavních textů: smiřická kronika.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích30.4.1976 Vatra míru

1976

1976

1976

1976

19761.5.1976

1.V.1976 Svátek práce
   Město bylo probuzeno v 7. hod. dechovou hudbou, reprodukovanou městským rozhlasem.
   V době, kdy se občané scházeli na seřadišti průvodu, k nádraží, vysílal rozhlasový kolektiv pásmo o úspěších budovatelské práce ve městě, místních závodech i organisacích.
   Průvodu se zúčastnilo 3400 osob z města i z blízkých obcí.
   Po příchodu průvodu do prostoru před „Dvoranou“ projely před tribunou četné alegorické vozy a přehlídka zemědělské techniky.
   Hlavní projev přednesl předseda MVKSČ ve Smiřicích s. Koza … Mezi tím se zemědělské stroje přemístily do prostoru zámeckého nádvoří, kde byla uspořádána jejich výstava.
   Po skončení oficiální části oslav byl konán koncert dechové hudby. Večer pokračovaly oslavy májovou veselicí, které se zúčastnilo 280 hostí.

1976
Foto od pí. Vašátkové.

1. máj
Foto od pí. Vašátkové ukazuje průvod vycházející od smiřické školy na seřadiště u nádraží.

1976

1976

1976

1976

1976

-----------------------

1976
Hudba kapelníka Běliny.

1976
Představitelé města a hosté.

1976
Členové Městského Národního Výboru (MěNV) Smiřice.

1976

1976

1976
Výbor svazu žen.

1976
Škola Smiřice

1976
Děti vede učitelka Brentnerová.

1976

1976
Při hymně. Texty na transparentech: 31 let osvobození Rudou armádou ČSSR
V pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování socialistické společnosti
55 let bojů za socialismus KSČ

1976
Příslušníci Lidových milicí.

1976
Pionýrský pozdrav.

1976

1976
Tribuna u Dvorany.

1976
Tribuna

1976
Tribuna

1976

1976
Svazarm.

1976
Na domě vzadu je tabulka Náměstí osvobození.

1976
Tribuna před Dvoranou.
Kliknutím se fotografie zvětší

1976
Konservárna Černožice

1976Kladení věnců k Památníku osvobození 6.5.1976

   6.5.1976 Na ZDŠ byla svolána veřejná stranická schůze k oslavě 55.výročí založení KSČ. Na schůzi promluvil s. Skaunic, zasloužilý člen strany. Z úst člověka, který prožil boje strany v období I. republiky i nacistickou perzekuci, slyšelo 73 přítomných historii vítězné cesty lidu ČSSR.
   Večer bylo svoláno slavnostní shromáždění občanů, na kterém bylo vzpomenuto hrdinství všech bojovníků proti nacismu, jmenovitě občanů města, kteří v boji s německými okupanty padli, nebo jimi byli umučeni v koncentračních táborech a věznicích.
   Zástupci složek NF položili věnce k památníku svobody, členové PO umístili vzpomínkové věnečky k pamětním deskám a na hroby padlých.

1976
Průvod k památníku.
Kliknutím se fotografie zvětší

1976

1976

1976

1976

1976

1976
Osvětlovací těleso míří na kostel.
Kliknutím se fotografie zvětší

1976

1976

1976
Zleva sedí pánové: Čeněk, Špryňar, Vít, Skákal, Křeček, Martínek, Muzikant

1976

1976

1976