Smiřice - májové dny 1977

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Zdroj hlavních textů: smiřická kronika.
n = nedatované fotografie

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích30.4.1977 Lampionový průvod
   V rámci předmájových oslav byl uspořádán lampionový průvod městem od nádraží ke střelnici Svazarmu. Zde byla zapálena mohutná vatra míru. Po skončení koncertovala na pódiu u zámku dechová hudba. Oslav se zúčastnilo 1600 lidí, zejména rodičů s dětmi.

1977

1977

1977
Večerní koncert hudby pana Běliny.

19771.5.1977

Svátek práce
   Po ranním budíčku, v době, kdy se scházeli občané na seřadišti pod nádražím, uváděl rozhlasový kolektiv pásmo hudby a komentářů o úspěších docílených ve městě a místních závodech. Po manifestačním průvodu s četnými alegorickými vozy byl zástupcem OV KSČ pronesen slavnostní projev na náměstí u kaple. Dále promluvil předseda MěNV a následoval koncert dechové hudby. Účast lidí na manifestaci lze odhadnout na 1800 - 2000. KOncertu se zúčastnilo asi 700 lidí.
   Organizace MěV NF připravily sportovní odpoledne pro mládež. Zde se poučilo, pobavilo a trochu unavilo 350 dětí.
   Večer pokračoval májovou veselicí, pod patronací ZO SSM, tuto navštívilo 190 mládežníků.

1977
Představitelé OV KSČ, ONV, Měst. NV a MěV KSČ.
Kliknutím se fotografie zvětší

1977

1977

1977
Mateřská škola Holohlavy.

1977

1977

1977
Svaz žen

1977
Svazarm. - n.

1977
n.

1977
Velkovýkrmny Smiřice - n.

1977
Svazarm - n.

1977
Svazarm - n.

1977
n.

1977
JZD Háje Smržov. - n.

1977

1977
Tribuna vedle kostela.
Kliknutím se fotografie zvětší

1977
Tribuna

1977
Před tribunou

1977
Před tribunou.

1977
Tribuna.

1977

1977

1977
n.

1977
Občerstvení.

1977
Jižní ovoce.

1977
Pan Štrumhaus z Holohlav neměl nohy.5.5.1977

Vzpomínková slavnost
   Na slavnostním zasedání MěNV bylo vzpomenuto všech, kteří bojovali proti německé okupaci, zejména však těch, kteří pocházeli ze Smiřic.
   K pamětním deskám těch, kteří v tomto boji padli, nebo byli utýráni v koncentračních táborech a k hrobům těch, kteří jsou pochováni ve Smiřicích byly položeny věnce. U památníku osvobození bylo vzpomenuto všech účastníků boje proti fašismu. Vzpomínka pokračovala v sále ZK Družba. Zde k programu přispěl i dětský soubor "Slunéčko".