Smiřice - májové dny 1978

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Zdroj hlavních textů: smiřická kronika, fotil pan Prostředník.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích30.4.1978 Lampionový průvod
   V předvečer Svátku práce přednesl rozhlasový kolektiv relaci o významu 1.V. Již tradiční vatra míru byla též součástí májových oslav. Letos se ji zúčastnilo přibližně 1700 lidí, převážně dětí, jejich rodičů a mládeže.

1978
Příprava na lampionový průvod u nádraží.

1978

1978
Kapelník Bělina

1978

1978

1978

1978

1978
Vatra míru1.5.1978

Svátek práce
   Přes poměrně chladné počasí byla vysoká účast na průvodu a všech akcích spojených s oslavou.
   Jako již tradičně byli občané probuzeni, nebo snad lépe řečeno upozorněni na to, že je čas jít do průvodu, městským rozhlasem. Na hudbu navázala relace rozhlasového kolektivu. ta nejenom upozornila na význam oslav, ale i informovala občany o výsledcích činnosti Měst. NV, organisací NF, o pracovních úspěších místních závodů a zařízení. Relace vyzněla velmi optimisticky a to jak v rekapitulaci tak v prognoze. Po skončení oficielní části oslav, jež byla velmi rozumně zkrácena na nutné minimum, po průjezdu přehlídky alegorických vozů a zemědělské techniky,která dokumentovala rozvoj a pokrok takřka všech odvětví lidské činnosti v zemědělství, byl zahájen kulturní program.
   Nejprve koncert dechové hudby MěKS za účasti 160 posluchačů. Tedy těch, kteří setrvali na místě, procházejících bylo podstatně více. Mládež se zúčastnila v hojné míře koncertu hudební skupiny Plavci. Tito hudebníci a zpěváci vycházejí ze staré trampské tradice, jež důkladně prostudovala smysl pro romantiku u dospívající mládeže. Koncert navštívilo 253 osob.
   Dalším odpolední pořadem byly sportovní i nesportovní akce, uspořádané pod názvem „Májové odpoledne“ vedením ZDŠ pro žáky a mládež. Jelikož se jednalo o akci školní a tudíž považovanou za polopovinnou záležitost, vyhnul se ji každý, kdo nalezl vhodnou výmluvu. Z přibližně 650 žáků přišlo 200. Bylo zajímavé zjistit, jak se zde projevuje zajímavý rys naší povahy, apriorní odpor proti povinnému.
   Den byl uzavřen „Májovou veselicí“ organisovanou TJ Sokol. Veselice se zúčastnilo 300 lidí.

1978
Odchod od školy na seřadiště u nádraží.

1978
Čelo průvodu
Vlevo: 1.5.1978 v čele průvodu jde zleva Gustav Brož, ředitel Velkovýkrmen, 2. Josef Liška, ředitel ZDŠ Smiřice, 3. ?, 4. ?,
5. Josef Koza, předseda Měst.KSČ, 6. Jaroslav Peřina, předseda MěNV, 7. ppl. Langer, náčelník útvaru v Račicích

1978

1978
Lidové milice

1978
Kliknutím se fotografie zvětší

1978
1978
Mažoretky s hudbou pana Běliny.

1978

1978

1978

1978
Svazarm

1978
Lihovar

1978

1978
Alegorický vůz Dřevotvaru.

1978

1978

1978

1978

1978
Tribuna

1978
Projev

1978
Hymny
Kliknutím se fotografie zvětší

1978
Hymny
Kliknutím se fotografie zvětší

1978
HymnaPocta padlým 5.5.1978


   Památka padlých v boji proti nacismu byla uctěna slavnostní schůzí Měst. NV, při níž byly položeny věnce k památníku oslavujícímu svobodu republiky. Pionýři položily věnce k pamětním deskám a hrobům hrdinů. Po slavnostním aktu byla beseda nad kronikou na téma "Květnové dny 1945". Vyprávění o průběhu posledních dnů okupace, útěku jednotky gen. Reimana, příjezdu prvních rudoarmějců, bylo doprovázeno četnými fotografiemi. Své osobní vzpomínky připojil i Petr Zahálka, bývalý kronikář, který byl v té době učitelem na místní měšťanské škole.
   Schůzi navštívilo 90, besedy se zúčastnilo 50 občanů.

Fotografie jsou datovány oproti kronice až 8.5.1978

1978
Průvod k památníku svobody s věnci. 8.5.1978
Kliknutím se fotografie zvětší

1978

1978

1978

1978

1978
Čestná stráž u památníku

1978
Uctění památky padlých ve 2.sv. válce

1978
Projev má Josef Liška.

1978
Věnce u památníku s čestnou stráží