Smiřice - 1. máj 1979

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu, fotil pan Prostředník.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích
Smiřická kronika:
30.4.1979 Lampionový průvod

   Letos byla uspořádána Vatra míru asi v polovině cesty do Černožic „v topolech“. Je to, zejména pro malé děti, poněkud daleko a k tomu se připojilo nepříznivé chladné počasí s větrem a deštěm. Slavnost proběhla tak, že děti došly k místu, kde byl zapálen oheň a rychle se rozeběhly domů.

1979

1979

1979
Převedeno z negativů Václava Prostředníka.

1.5.1979 Svátek práce
   Svátek práce, … Ovšem při dnešní úrovni devastace životního prostředí nevím, jak o nás budou ty příští generace smýšlet. V každém případě však porovnání hmotné vybavenosti generace našich prarodičů, rodičů, nás a našich dětí, jeví prudce rostoucí tendenci. Stálou otázkou však zůstává, která generace se cítila nejspokojenější.
   Oslavy probíhaly tradičním způsobem, za hojné účasti obyvatel. Odpoledne zajistilo MěKS estrádu, kterou navštívilo 80 lidí a večer byla pod patronací TJ Sokol taneční zábava. Poměrně malá návštěva, 130 účastníků je pro pokladnu nepříjemná.

5.V.1979
   Jako každý rok, bylo i tento den vzpomenuto padlých bojovníků naší země, všech těch, kteří byť bez uniforem a slávy, nebo v uniformách bojovali proti nacistické zvůli. Představitelé města, všech složek NF a PO položili k památníku osvobození, pamětním deskám a hrobům padlých, vzpomínkové věnce.1979

1979
U nádraží.

1979

1979

1979

1979
Kubánky.

1979
Kubánky.

1979

-------------------

1979

1979

1979

1979
Oddíl loutkářů.

1979
Nejmenší
Kliknutím se fotografie zvětší

1979
Jednotka Lidových milicí velkovýkrmen, závodu Smiřice.
Kliknutím se fotografie zvětší

1979

1979

1979
Svaz žen.

1979

1979
Kubánky v průvodu.

1979
Kubánky.

1979
Vpravo vpředu stojí učitel Jan Vašíček.

1979
Kubánky sledují alegorické vozy.

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979
Svazarm.

1979

1979
Lihovar Smiřice.

1979
Konzervárna Černožice. Vzadu ještě stojí staré budovy lihovaru (Pektinka).

1979
Tiba Černožice

1979
Hudba pana Běliny u tribuny.

1979
Hymna.

1979
Hymna.
Kliknutím se fotografie zvětší

1979
Hymna.

1979
Projev čte tajemník ONV Hradec Králové s. Ing. Popelka,
dále ve světlém pánové Marek, Gustav Brož a Ladislav Peřina. Za nimi s brýlemi p. Opletal, voják a p. Křeček.

1979
Tribuna
Kliknutím se fotografie zvětší

1979
U tribuny.
Kliknutím se fotografie zvětší

1979
U tribuny.
Kliknutím se fotografie zvětší