Smiřice - májové dny 1980

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu, fotil pan Prostředník.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích30.4.1980
   Velká vatra míru s lampionovým průvodem, ohňostrojem a hudbou ukončila duben a vlastně zahájila oslavy květnových dnů.

1.4.1980
   Oslav „Svátku práce“ se ve Smiřicích zúčastnilo okolo 3.500 lidí. Průběh byl důstojný a na rozdíl od dob před 15-20 lety nebyl hlavní důraz kladen na délku, ale na obsah projevu. Program byl uzavřen vystoupením pěvecké skupiny „Kantoři“ jež se zabývá tzv. folkovou hudbou.1980
Čelo průvodu.

1980
Představitelé MěNV a KSČ
Kliknutím se fotografie zvětší

1980
Hudba velkovýkrmen a Lidové milice.

1980
Požárníci a JZD V.I.Lenina Smržov.

1980
Svazarm.

1980
Krojované ženy.

1980
KC-6, sovětský vyorávač řepy.

1980
Zvětšená část fotografie nahoře.

1980
Hymna
Kliknutím se fotografie zvětší

1. máj
1. máj roku 1980.
Jako hosté se zúčastnili tajemník OV KSČ s. Plištínský a tajemník ONV s. ing. Popelka.
V první řadě stojí Josef Koza asi Plištínský a tajemník ONV s. ing. Popelka a předseda MěNV Smiřice Karel Kutil.
V druhé řadě stojí zleva p. Marek, Muzikant, Opletal, Malý a ředitel smiřické školy Novotný.
Foto z kroniky BSP Dřevotvaru Smiřice8.5.1980

Slavnostní shromáždění občanů k výročí osvobození. Byly položeny věnce k památným místům odbojového hnutí. Přišlo 120 lidí.
Po slavnosti vystoupili ve „Dvoraně“ zpěváci Iveta Simonová a Milan Chladil. Tyto oblíbené interprety populárních písní si přišlo poslechnout 280 návštěvníků.

1980
Průvod s věncem k památníku.

1980

1980

1980
Předseda MěNV Smiřice Karel Kutil.

1980
Pocta zemřelým u památníku.
Kliknutím se fotografie zvětší

198025.5.1980 V nejbližším okolí projížděla „Spartakiádní štafeta“, turisté nesli toto poselství ze Smiřic do Hradce.
Štafetu uvítali žáci ZDŠ a představitelé města.

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980