Smiřice - májové dny 1980

Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.
Protože všechny fotografie nebyly datovány, jsou zde zařazeny podle tváří osob atd.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích30.4.1980
   Velká vatra míru s lampionovým průvodem, ohňostrojem a hudbou ukončila duben a vlastně zahájila oslavy květnových dnů.

1980
Další fotografie z lampionového průvodu   =   jsou tady1.5.1980
   Oslav „Svátku práce“ se ve Smiřicích zúčastnilo okolo 3.500 lidí. Průběh byl důstojný a na rozdíl od dob před 15-20 lety nebyl hlavní důraz kladen na délku, ale na obsah projevu. Program byl uzavřen vystoupením pěvecké skupiny „Kantoři“ jež se zabývá tzv. folkovou hudbou.1980
Odchod školních dětí na seřadiště u nádraží.

1980

1980

1980

1980

1980 1980

1980
Cestou na seřadiště u nádraží.

1980
Velkovýkrmny

1980
Smiřičtí fotbalisté.
Kliknutím se fotografie zvětší

1980
U školy, před odchodem na seřadiště u nádraží.

1980
Řazení průvodu, křižovatka k nádraží. - nedatováno

1980
Čelo průvodu.

1980
Představitelé MěNV a KSČ
Kliknutím se fotografie zvětší

1980
Kliknutím se fotografie zvětší

1980

1980
Kliknutím se fotografie zvětší

1980

1980
Hudba velkovýkrmen a Lidové milice.

1980
Požárníci a JZD V.I.Lenina Smržov.

1980
Svazarm.

1980
Krojované ženy.

1980
KC-6, sovětský vyorávač řepy.

1980
Zvětšená část fotografie nahoře.

1980

1980
Dřevotvar - fotografie pochází z kroniky Dřevotvaru.

1980
Velkovýkrmny.
Nedatováno - mnoho fotografií je v tomto roce zařazeno podle postavy pomocníka veřejné bezpečnosti v tmavém. (asi pan Porubčanský)

1980
Velkovýkrmny. - nedatováno

1980
Hymna
Kliknutím se fotografie zvětší

1. máj
1. máj roku 1980.
Jako hosté se zúčastnili tajemník OV KSČ s. Plištínský a tajemník ONV s. ing. Popelka.
V první řadě stojí Josef Koza asi Plištínský a tajemník ONV s. ing. Popelka a předseda MěNV Smiřice Karel Kutil.
V druhé řadě stojí zleva p. Marek, Muzikant, Opletal, Malý a ředitel smiřické školy Novotný.
Foto z kroniky BSP Dřevotvaru Smiřice

1980
Tribuna
Kliknutím se fotografie zvětší

1980
Hymna
Kliknutím se fotografie zvětší

1980

1980
8.5.1980

Slavnostní shromáždění občanů k výročí osvobození. Byly položeny věnce k památným místům odbojového hnutí. Přišlo 120 lidí.
Po slavnosti vystoupili ve „Dvoraně“ zpěváci Iveta Simonová a Milan Chladil. Tyto oblíbené interprety populárních písní si přišlo poslechnout 280 návštěvníků.


1980
Průvod s věncem k památníku.

1980

1980

1980
Předseda MěNV Smiřice Karel Kutil.

1980
Pocta zemřelým u památníku.
Kliknutím se fotografie zvětší

1980