Smiřice - 1. máj 1981

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu, fotil pan Prostředník.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích1.5.1981
   Květnové oslavy byly zahájeny budíčkem a pokračovaly mohutným průvodem 1800 lidí. Škoda, že bylo natolik chladno, že doslovně lidem tuhly úsměvy na tvářích. Po průvodu a průjezdu alegorických vozů byl přednešen slavnostní projev. Jen pro ilustraci k počasí, v pamětní síni jsem vařil čaj pro mrznoucí Pionýry a Jiskry. Snad jsem některému ušetřil nepříjemné nachlazení.(kroniku psal Lubomír Kupka - pozn. P.)
   Mimořádně se počasí nezlepšilo ani odpoledne, takže dětské sportování, opravdu dobře připravené ČSŽ, SSM a MěKS vyšlo takřka vniveč. Přišlo pouze 50 dětí. Snad větší naději měla "Májová veselice" večer, ale i ta byla přeložena do sálu "Dvorany"Sem přišlo 200 lidí, převážně mladých - vždyť je máj. Ale ani zde si první květnový den nepřišel na svá práva tak, jako při parketu v přírodě - škoda - ale maminky mladých dívek byly přece jen o něco klidnější.

8.5.1981
   Večer, pod patronací MěVNF, MěstNV a MěVKSČ proběhla vzpomínková slavnost na všechny ty, kteří v boji proti nacistické totalitě položili své životy. Představitelé složek přinesli k památníku osvobození věnce a skupiny Pionýrů položily pamětní věnečky na hroby a u pamětních desek těch, kteří bojovali za náš lepší život.
   Po vzpomínkové slavnosti byla zapálena na t.zv. velkém stadioně "Vatra míru" a uspořádán malý ohňostroj. Zúčastnilo se asi 1000 lidí.
   Zdroj: smiřická kronika


1981
Řazení průvodu u nádraží

1981
Čelo průvodu.

1981
Představitelé města.

1981
Kino Máj bylo umístěno v dnešní prodejně potravin, naproti velkoprodejně pana Brože.

1981
Kliknutím se fotografie zvětší

1981
Vpravo nese žerď Vlasta Kubeček.

1981

1981
Lidové milice
Kliknutím se fotografie zvětší

1981
Černožice

1981
Velkovýkrmny Smiřice.

1981

1981

1981

1981

1981
Křižovatka u Dvorany.

1981

1981

1981
Učitel Josef Liška.

1981
Hymna.

1981
Hymna.

1981
Milice.

1981
Smiřičtí dobrovolní hasiči.
Až vzadu stojí v tmavých oblecích František Bezvoda a Rudolf Levínský(vpravo) z Holohlav.
Kliknutím se fotografie zvětší

1981
Hudba kapelníka Běliny

1981
Vpravo vzadu stojí lihovar.