Smiřice - májové dny v roce 1984

Fotografie jsou převedeny z diapozitivů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve Smiřicích      Černobílé fotografie z tohoto roku1.5.1984

   Svátek práce, svátek činnosti, která umožnila jednomu druhu primátů rozvinout myšlenkové schopnosti až do stavu logického myšlení. Byl u nás slaven 2 450 obyvateli. Ti se zúčastnili průvodu. Další byli na místě oslav již dříve, takže lze říci, že slavilo celé město. Přes slunné ráno se později výrazně ochladilo, takže svetry i kabáty byly milé.
   Krátký, výstižný projev se diametrálně lišil od kdysi tak oblíbených obsažných vystoupení několika řečníků. Přednášející charakterizoval mezinárodní situaci, napjatost vztahů mezi velmocemi, snahu našich zemí bránit mír. Vysvětlil, že dopady ekonomické krize nepříznivě ovlivňují i naši hospodářskou pozici. Dále řekl, že poctivá a účelně řízená práce může tyto dopady silně paralyzovat, ne však zcela eliminovat.
   Po průjezdu alegorických vozů začala zábavná část oslav vystoupením hudební skupiny Kolaps a končila večer májovou veselicí v režii TJ Dynamo.
Smiřická kronika.

1984
Seřadiště u nádraží

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984
Ve světlém saku jde Vlastimil Kubeček.

1984
Velkovýkrmny závod Smiřice.

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984
Hasiči

1984
Milice

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984 1984
Lihovar a armáda

1984 1984
Dřevotvar a hasiči

1984

1984

--------------------------------------

8.5.1984 - lampionový průvod a kladení věnců

Oslavou skončení II. světové války v Evropě byla již tradiční vatra míru, spojená s lampionovým průvodem. Při této příležitosti vzdali občané úctu všem padlým v boji proti fašismu položením věnců u památníku osvobození. Přišlo 1670 občanů.

1984

1984

1984