Smiřice - 1. máj v letech 1957 a 1958

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku      Další 1. máje ve SmiřicíchSmiřice
5. květen 1947 na střeše budovy malého stadionu
zleva:?, ?, Vachková Jarmila, Černá Vlasta, Hniková Milada, Suchánková Zdeňka, Suchánková Ludmila, Kašparová Hana, ?, ?,
asi Horáková Anna, dvě vzadu ? Foto a popis Milada Nezvalová roz. Hniková

1. máj
1. máj v roce 1954 nebo 1955. Text na budově malého stadionu:. V bratrské jednotě pracujících za mír a socialismus. Foto od Ing. Plška.1.5.1957

Svátek práce
   Po velmi pečlivých přípravách, které řídil májový výbor, složený ze zástupců všech složek Národní fronty a masových organizací, oslaven byl radostně Svátek práce - 1. máj. Občanstvo se na tento svátek obzvláště svědomitě připravilo: město bylo pěkně uklizeno, slavnostně vyzdobeno.
   1.května od časného rána vyhrávala hudba ZK, která procházela městem, veselý ranní budíček. Rovněž městský rozhlas vysílal časté relace s hudbou, zpěvem a recitacemi, zvyšujícími radostnou náladu krásného dne. Ve městě bylo živo, rušno. Děti i dospělí z města i z širokého okolí, všichni pracující ze závodů i krojované složky - všichni se shromažďovali od rána v prostorách u nádraží. Ostud o půl 10. hodině vyšel mohutný a velmi početný průvod v živých a veselých barvách, ozdobený nad to ještě standartami as obrazy státníků a průkopníky socialismu, v čele se státními vlajkami a prapory. Za veselých zvuků hudby ZK prošel průvod městem na malý stadion, kde byl sraz všech účastníků manifestační slavnosti. Veselý a radostný byl pohled na vhodně vyzdobený, jásavým slunečním světlem zalitý, četnými účastníky zaplněný a oživený stadion.
   Slavnost byla zahájena státními hymnami čsl. a SSSR, nato přítomné uvítal předseda akčního výboru NF s. Voňka. Hlavní slavnostní projev pronesl předseda ONV s. Karel Rohn z Jaroměře. Manifestace ukončena Písní práce.
   Po slavnosti následoval pořad, při němž vypuštěni za všeobecné pozornosti poštovní holubi Spolku holubářů, koncert hudby ZK aj. Pro zábavu účastníků připraven na stadioně ruský kuželník, střelnice ap. Odpoledne sehrála Loutková scéna na hřišti četným shromážděným dětem veselou pohádku s maňásky. Pak následoval zápas v kopané žáků Předměřice - Smiřice. Radostný den zakončen byl večerní taneční veselicí v sále Městské dvorany, při níž hrála hudba ZK Státního statku. Pořadatelem této taneční zábavy byl Výbor žen.

1. máj
Bývalá prodejna Jana Schiefnera v domě čp. 75. Dům je zbouraný, stejně tak jako domek v Hankově ulici ( uprostřed ). 1957

1. máj
Vlajkonoši v Zemanově ulici. 1957

1. máj
Fotografie z roku 1957 jsou od pí. Knapové.

1. máj
Před malburgovým domem ( loutkové divadlo ). 1957

1. máj
Malburgův dům má ještě starou fasádu. 19571958

Úprava města
   Měsíc duben vyhlásil MNV za měsíc boje za čistotu a lepší vzhled našeho města. Občanstvo i mládež uposlechly této výzvy a jak ulice, tak i parky a veřejná prostranství byly vyčištěny a úhledně upraveny. Obec se tak opravdu včas zbavila nepěkných míst a "prohlédla". Město se již chystalo na následující májové oslavy, které po dlouhou dobu už předem pečlivě připravovala májová komise. Vydány velké plakáty i malé úhledné pozvánky s přesným pořadem květnových oslav, na něž dvojice občanů při agitační neděli smiřickou veřejnost zvaly.

Oslavy 1. máje
   Ústředním heslem 1. máje 1958 bylo: "Pod vedením Komunistické strany Československa kupředu za dovršení socialistické výstavby!"
   Oslavy svátku Práce konány ve Smiřicích 1. května 1958 samostatně, jako loňského roku. Městský rozhlas od rána vyhrával veselé písně a pochody. Jasné slunečné počasí a upravené ulice města i vesele a hezky ladně vyzdobené domy, výklady a okna vlajkami, vývěskami i obrázky přispělo k slavnostnímu vzhledu obce i radostnénálepky. Od rána se občané i mládež řadili v prostoru u nádraží ke slavnostnímu průvodu městem, jehož se zúčastnili i občané a mládež celého okolí - i z Hoříněvsi, Sendražic, Holohlav, Černožic, Smržova, Čibuze, Hubilesa aj.
   Průvod vyšel o 9. hodině městem na prostranství malého stadiónu. Byl zahájen bohatou a slavnostně vypravenou vlajkovou četou, za níž kráčela mládež ve slavnostním oblečení, v krojích národních i pionýrských a svazáckých i šatě občanském. Byla pestře vybarvena májkami, mávátky všeho druhu, různými standartami a nápisy, z nichž především upoutal hlavní nápis Mír a jiné další podobné, vyjadřující touhu všeho našeho lidu po pokojném životě. Za mládeží a cvičenci ve cvičebních i sportovních úborech šlo velké množství pracujících ze závodů místních i z celého okolí, i všech ostatních občanů, korporací apod. Celý průvod působil velmi malebně i mohutně svou početností - zúčastnilo se ho 3270 účastníků. Podle úsudku přihlížejících a místních pamětníků nebylo při oslavě 1. května takové účasti dosud nikdy ve Smiřicích dosaženo. V průvodu hrála hudba ZK Státního statku Smiřice.
   Na malém stadióně se účastníci shromáždili kolem slavnostně upravené tribuny. Vlastní slavnost byla zahájena státními hymnami čsl. a sovětskou. Shromážděné účastníky přivítal předseda akčního výboru NF s. Voňka. Hlavní projev přednesla za KNV Hradec Králové poslankyně s. Jirásková, jejíž řeč byla pozorně vyslechnuta a častěji přerušována projevy souhlasu. Slavnost zakončena Písní práce.
   Po slavnostním shromáždění se účastníci rozešli po prostorách stadiónu, na němž pro zábavu, rozptýlení i občerstvení byla připravena řada podniků: dětské kolo, upoutaný motocykl pionýr, ruský kuželník, střelnice, kolo štěstí, stánky s občerstvením atd. Kromě toho koncertovala do poledních hodin na stadióně též dechová hudba ZK Státního statku. Slavnostní nálada dne byla opravdu velmi pěkná a pořad slavnosti bohatý, pestrý a zajímavý, pro mládež zvlášť přitažlivý.
   Odpoledne slavnost pokračovala představením Loutkové scény, která předvedla maňáskovou hru sovětské autorky Polivanové Veselá medvíďata za četné účasti i pěkného zájmu malých i velkých diváků. Rovněž ostatní atrakce byly v činnosti po celý den. V 16 hodin sportovní oddíl sehrál též zápas v kopané na velkém stadióně ve Smiřicích: Dorost Smiřice - Dorost Předměřice, v němž naši zvítězili. Také tento zápas byl početně navštíven a se zájmem sledován.
   Den oslav Svátku práce, svátku všech pracujících celého světa, ve Smiřicích byl ukončen v sále Městské dvorany májovou veselicí.

1. máj
Fotografie z roku 1958 jsou od pí. Knapové.

1. máj
V Zemanově ulici 1958.

1. máj
Zemanova ulice 1958.

1. máj
Zemanova ulice 1958.

---------------------

1. máj
Holohlavy - čelo průvodu jdoucího do Smiřic. SOA Hradec Králové.

1. máj
Soudružka Runštuková se školními dětmi v Holohlavech před parkem. Fotografii mi nechal okopírovat Jiří Hroch.

1. máj
Nedatovaná fotografie od Hany Týfové.

1. máj
Čelo průvodu vychází z obce. SOA Hradec Králové.

1. máj
Občanstvo na pochodu do Smiřic. V sadě vzadu se dnes rozkládá ulice Na Výsluní. SOA Hradec Králové.

1. máj
Školní děti. SOA Hradec Králové.

1. máj
Školní děti. SOA Hradec Králové.

1. máj
Na stadionu ve Smiřicích. SOA Hradec Králové.

1. máj
Při projevu. SOA Hradec Králové.