Smiřice a Holohlavy


Lidé v našem okolí:

společné fotografie lidí ze Smiřic
společné fotografie lidí z Holohlav
rodokmeny lidí
hledáme příbuzné z našeho okolí
vzpomínka na lidi ze Smiřic
vzpomínka na lidi z Holohlav

Dušek František - ochotnický divadelník
Jedlička Otakar - lékař a spisovatel
    knížka ,,Almanah" z roku 1884 o Jedličkovi
Ježek Ludvík - zahradník firmy Malburg
Juliš Jan - starosta Smiřic
Juričková Hana - koncerty ve smiřické kapli
Lefnar - podnikatelská rodina
Liebieg - majitel panství
Litomiský Jaroslav - fotograf
Malá Anežka - bojovnice proti nacismu
Malburgovi - rodina lihovarníků
Mautnerovi - rodina lihovarníků
    Mautnerova nadace
Munzar Luděk - herec, čestný občan
Muzikant František - sokol, legionář a důstojník
Netuka Jan - smiřický učitel
Novák Stanislav - hudební skladatel
Prokop Vojtěch - pisatel holohlavské kroniky
Steinský - Sehnoutka - průmyslníci
Šrámková Helena - malířka
Vachková / Osuská Pavla - operní pěvkyně
Vorel Josef - zahradník
Vorel Karel - sběratel historie

Oslavy:

oslavy 1. Máje
1. Máj - 1957, 1958, 1960, 1961 a 1965
jiné průvody Smiřicemi
slavnost Trotina - meliorace říčky
oslava 75. let od otevření holohlavské školy
dopoledne
    -    odpoledne
dětské dny     1958    2009    2010    2012    2014
oslava konce 2. sv. války ve smiř. parku 8.5.2010
kolona amer. vozidel ve smiř. parku 7.5.2012

Jiné události:

pohřed učitele Pešáka ( 1914 )
pohřeb Jana Pacáka řídícího v.v. ( 1958 )
v roce 1970 Závod míru projížděl po státní silnici
volby a dokumenty z voleb
volby do obecních zastupitelstev 2010
Smiřický hrnec
čarodějnice v Holohlavech 2007
čarodějnice v Holohlavech 2012
čarodějnice ve Smiřicích 2012
ohňostroje ve Smiřicích
dětský karneval ve Dvoraně 2012
orientační běh ve Smiřicích 2014Zpět na hlavní stránku
Seznamy jmen lidí:

seznam starostů Smiřic
seznam starostů Holohlav
seznam čestných občanů Smiřic
poddaní v r. 1651 ve Smiř. a Holohlavech
soupis osob v Holohlavech z r. 1813
adresář a seznam lidí z roku 1903
seznam obyvatel Smiřic v r. 1910
seznam majitelů domů ve Sm. za 2. sv. války
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1914
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1937 a 1945
hřbitovní deník Holohlavy - soupisy jmen
majitelé hrobů na hřbitově v Holohlavech v r. 2013
seznam našich zemřelých 1974 - 2012
seznam křestních jmen z kalendáře roku 1928

Seznamy žáků škol:

žáci holohlavské školy 1853 - 68
žáci holohlavské školy 1854, jiný zdroj
žáci holohlavské školy v ročníku 1879 - 80
žáci holohlavské školy 1881 - 84
žáci nové holohlavské školy r. nar. 1921 - 1968
žáci smiřické školy z r. 1854 - 1855
žáci smiřické školy z r. 1864 - 1865
žáci smiř. Rolnické školy 1930 - 1940

Od školky do důchodu:

vítání občánků
smiřická školka
holohlavská školka
holohlavská škola a její stavba
porady učitelů holohlavské školy 1880 - 1893
smiřická škola
prohlídka školní budovy ve Smiřicích
jiné materiály kolem školy
smiřická škola - přístavba budovy
malá školní budova./ jídelna ve Smiřicích
Státní zemědělská škola a školní statek
Státní rolnická škola - foto z praxe
SOU potravinářské Smiřice
zvláštní škola Smiřice
domov seniorů - penzion Smiřice

Církve:

Sbor církve čsl. Holohlavy:
Církev československá
pamětní kniha
jednota mládeže církve čm

Pamětní kniha děkanství Holohlavy:
úvod a přehled děkanů
záznamy do roku 1900
záznamy od roku 1900
založení Církve Československé

náboženské průvody a jiné akce