Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Lidé v našem okolí:

Rodokmeny:
Andrejsek, Jelínek, Klouza, Tuček, Lefnar
Andrýs
Čeřovský Robert
Dušek a Rak
Ferbas, Klouček, Philipp, Vachek a Ulrich
Fischmeistr / Fišmistr
Horák
Ježek
Janhuba, Koza, Šubrt
Karel
Karpíšek
Kaube
Klimeš
Kněžourek
Kodyš
Kotlant
Koza
Koza ze Semonic
Kučera
Laškovi, Jekl
Malá Anežka - bojovnice proti nacismu
Mautner a Malburg
Moravcovi, Kvapilovi, Dostálovi
Netuka - učitel
Novák Stanislav - hudební skladatel
Pácalt z Holohlav
Pácalt ze Semonic
Pfeifer
Plšek
Rezková Magda
Sibera
Stříbrný
Šmejda Bohumír
Šmída
Svatoň
Volt, Mervart, Hofmeister
Vorel

Rodokmen Trčkových z Lípy na Smiřicích
Rodokmen Gallasů na Smiřicích a Hořiněvsi
Rodokmen Šternberků a Paarů na Smiřicích.
Rodokmen rodu Habsbursko-lotrinského
Rodokmen barona Jana Ignáce Liebiega
společné fotografie lidí ze Smiřic
společné fotografie lidí z Holohlav
hledáme příbuzné z našeho okolí
vzpomínka na lidi ze Smiřic
vzpomínka na lidi z Holohlav

Dušek František - ochotnický divadelník
Dolanská Radka - spisovatelka 1. kniha   2. kniha
Jedlička Otakar - lékař a spisovatel
    knížka "Almanah" z roku 1884 o Jedličkovi
Ježek Ludvík - zahradník firmy Malburg
Joneš Ladislav - foto z okolí
    Joneš - diapozitivy
    Joneš - výlet na Chloumek a do Smržova
    Joneš - kamnář a tiskař, další dokumenty
Juliš Jan - starosta Smiřic
Juričková Hana - koncerty ve smiřické kapli
Karel Eduard - rytec
Knobloch Milan - sochař
    Knobloch - odhalení desky Martinů a Nováka
    Knobloch - čestný občan Smiřic
Kotlant Jan - říšský poslanec
Krymlák Alois - MNV Smiřice
Lefnar - podnikatelská rodina
Liebieg - majitel panství
Litomiský Jaroslav - fotograf
Malburgovi - rodina lihovarníků
Mautnerovi - rodina lihovarníků
    Mautnerovy nadace
    mautnerův chudobinec a školka
Munzar Luděk - herec, čestný občan
Muzikant František - sokol, legionář a důstojník
Netuka Jan - smiřický učitel
Peřina Jaroslav - předseda MěstNV Smiřice
Preller Kazimír - malíř
Prokop Vojtěch - autor holohlavské kroniky
Prostředník Václav
Seidlová Milena - malířka
Skořepa Petr Pavel - smiřický učitel
Steinský - Sehnoutka - průmyslníci
Šrámková Helena - malířka
Štěpán Václav - sedlář
Vachková / Osuská Pavla - operní pěvkyně
Vorel Josef - zahradník
Vorel Karel - sběratel historie
Zeman Josef - zasloužilý učitel

Církve:

Sbor církve čsl. Holohlavy:
Církev československá
pamětní kniha
jednota mládeže církve čm

Pamětní kniha děkanství Holohlavy:
úvod a přehled děkanů
záznamy do roku 1900
záznamy od roku 1900
založení Církve Československé

rozsudek za vloupání do fary v r. 1920
náboženské průvody a jiné akceSbor pro občanské záležitosti (SPOZ) ve Smiřicích
Zlaté svatby
Vítání občánků
Pionýrské sliby
Seznamy jmen lidí:

seznam čestných občanů Smiřic
poddaní v r. 1651 ve Smiř. a Holohlavech
soupis osob v Holohlavech z r. 1813 a 1922
majitelé domů ve Smiřicích - podle ing. Kupky.
adresář a seznam lidí z roku 1903
seznam obyvatel Smiřic v r. 1850 a 1906
seznam obyvatel Smiřic v r. 1910
seznam majit. domů ve Sm. za 2. sv. války
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1914
seznam zaměstnanců ve Smiř. 1937/1945
hřbitovní deník Holohlavy - soupisy jmen
majitelé hrobů v Holohlavech v r. 2013
seznam našich zemřelých 1974 - 2018
seznam křestních jmen z roku 1928

Seznamy žáků škol:

žáci holohlavské školy 1853 - 68
žáci holohlavské školy 1854, jiný zdroj
žáci hol. školy pro rok 1871, 1872 a 1873
žáci holohlavské školy v ročníku 1879 - 80
žáci holohlavské školy 1881 - 84
žáci nové holohlavské školy r. nar. 1921 - 1968
žáci smiřické školy z r. 1854 - 1855
žáci smiřické školy z r. 1864 - 1865
žáci smiř. Rolnické školy 1930 - 1940

Od školky do důchodu:

smiřická školka
holohlavská školka
  slavnostní otevření v roce 1975
holohlavská škola a její stavba
  porady učitelů hol. školy 1880 - 1893
  holohlavská škola - dokumenty

Smiřická škola

stavba 1894
přístavba budovy školy:
1.
  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
smiřická škola - fotografie
smiřická škola - prohlídka školní budovy
jiné materiály kolem školy
první školní den ročníku 1988 / 89
Masarykův dům - malá školní budova
zvláštní škola Smiřice

školní fotografie - ročenka


Státní zemědělská škola a školní statek
  Státní rolnická škola - foto z praxe
  Státní rolnická škola - absolventi / tabla
  Státní hospodářská škola - absolventi / tabla
SOU potravinářské Smiřice


penzion Smiřice
  penzion - stavba budov
  penzion - slavnostní otevření
dům pečovatelské péče - slavnostní otevření

Volby, politika, schůze:

seznam starostů Smiřic
seznam starostů Holohlav
deska cti
akční výbory vítězného února 1948
oslavy Vítězného února 1948
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1971
ustavující schůze MěstNV Smiřice 16.12.1971
veřejná schůze občanů 14.12.1972
plenární zasedání MěNV 25.2.1976
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1976
předvolební schůze 1976 a 1981 v Holohlavech
mimořádné zasedání MěstNV Smiřice 1979
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1981
kandidáti pro volby do MěstNV Smiřice 1986
volby v roce 1986
manifestace ve Smiřicích v listopadu 1989
setkání OF a delegace z Prahy s občany v kině 1989
obměna poslanců MěstNV Smiřice 29.3.1990
agitace na volby r. 1990
ustavující schůze zastupitelstva města Smiřice 29.11.1994
Miloš Zeman a autobus Zemák ve Smiřicích 16.4.1996
agitace ODS ve Smiřicích 1996
volby do zastupitelstev 2010, 2018 a 2020
volby a dokumenty z voleb

Oslavy:

oslavy 1. máje, kladení věnců a čarodějnice:
1957 a 1958 -  1960 a 1961 -  1965 -  1972 a 1973 -  1974
1975 -  1976 -  1977 -  1978 -  1979 -  1980 -  1981 -  1982
1983 -  1984 -  1985 -  1986 -  1987 -  1988 -  1989 -  r. ?
úklid před 1. májem
čarodějnice v Holohlavech 2007
čarodějnice v Holohlavech 2012
čarodějnice ve Smiřicích 2012

dětské dny:
1958  1962  1988  1995  2009  2010  2012  2014  2015  2016

oslavy MDŽ
soutěže BSP smiřických podniků
umělci ve Smiřicích
Smiřický hrnec
jiné průvody Smiřicemi
ohňostroje ve Smiřicích
Adventní rozsvícení vánoční lípy v Holohlavech
Česko zpívá koledy ve Smiřicích

Jiné události:

pohřeb učitele Pešáka (1914)
pohřeb Jana Pacáka řídícího v.v. (1958)
slavnost Trotina - meliorace říčky 1959
setkání rodáků v Praze 1967 a 1968
Závod míru v roce 1970
10. mistrovství republiky v orbě 1974
slavnostní otevření holohlavského parku 1974
oslavy 700. let Smiřic v r. 1975
oslavy 700. let Smiřic - ocenění lidí
řepná brigáda 1977
ples ČSŽ Smiřice 1977
orientační automobilové závody ve Smiř. 1977  -  1978
setkání rodáků v Rodově 1987
setkání rodáků v Praze 1988
kurz studené kuchyně 1988
koncert LŠU Smiřice v r. 1990
vrtulník do zvláštní školy v září 1990
oslava 75. let od otevření holohlavské školy 2008
dopoledne
    -    odpoledne
oslava konce 2. sv. války ve smiř. parku 8.5.2010
kolona amer. vozidel ve smiř. parku 7.5.2012
dětský karneval ve Dvoraně 2012
orientační běh ve Smiřicích 2014
autokrosová akce v Holohlavech 8.7.2017
Vítání máje s Hradeckem 8.5.2018
oslavy 700. let Holohlav - první část 2018   -    druhá část
Vynášení Morany 2018    -    2019
otevření sportparku U Svatých v Holohlavech 29.8.2020
Mikuláš a čerti 5.12.2020
Po stopách mnicha 2.10.2021
lampionový průvod a pálení ohně 28.10.2021


Dokumenty:

Průkazky a legitimace:
domobranecká legitimace a tiskopisy
dělnická průkazka ČSD z r. 1927
členská knížka pivovarského průmyslu
odborová knížka Jednoty kovopr. dělnictva
legitimace Církve československé
vojenská knížka
pracovní knížky - arbeitsbuch + kennkarte
rybářské lístky a rybář. člen. legitimace
hasičský průkaz

Listy:
podoby křestních a rodných listů
podoby oddacích listů
podoby úmrtních listů
domovské listy Smiřic a Holohlav
sokolské vysvědčení
vysvědčení našich škol
výuční listy lidí ze Smiřic a Holohlav
osvědčení o příslušnosti, potvrzení občan. a zachovalosti
předvolání a hlášení
tiskopisy pro pensijní a zdravotní pojištění z r. 1945
tiskopis Platební rozkaz z roku 1888
tiskopisy dražebních vyhlášek z Holohlav
žádost o osvobození od domovní daně smiř. školy
domovní daně
tiskopisy pojištění u banky Slavie
ministerské povýšení
pamětní křestní knížka

Jiné dokumenty:
směnky
uhelné listy a jiné uhelné dokumenty
vkladní knížky spořitelny Smiřice
přídělové lístky
pozvánky a oznámení 1868 - 1895
pozvánky a oznámení 1896 - 1900
pozvánky a oznámení 1901 - 1905
pozvánky a oznámení od roku 1906
pozvánky a oznámení z jiných míst
Vaše koníčky:

smiřičtí malíři
modely vrtulníků
fotografie Romana Andrýse
diorama holohlavské školy
diorama smiřické Palackého ulice (1932)
výstava maket lodí ve Vysokém Mýtě 2011
auto Tatra T 603
stolní hra - Dračí poklad
pohádka pro děti Dračí poklad
kosi na balkoně