Smiřice a Holohlavy

www.smirice.eu


Rodokmeny:

Andrejs
Andrejsek, Jelínek, Klouza, Tuček, Lefnar
Bureš
Andrýs
Čeřovský Robert
Dušek a Rak
Dvořáček a Suchánek
Ferbas, Klouček, Philipp, Vachek a Ulrich
Fischmeistr / Fišmistr
Horák / Cihlo
Ježek
Isaides
Janhuba, Koza, Šubrt
Jošt, Rejman
Karel
Karpíšek
Kaube
Klimeš
Kněžourek
Kodyš
Kotlant
Koza
Koza ze Semonic
Kučera
Kutík
Kutík - kronika
Laškovi, Jekl
Mautner a Malburg
Moravcovi, Kvapilovi, Dostálovi
Nepokoj, Pokrupa
Netuka - učitel
Nievelt - první lékárník
Novák Stanislav - hudební skladatel
Novákovi
Opletal a Spurný
Pácalt z Holohlav
Pácalt ze Semonic
Paták František
Pfeifer
Plšek, Hojný, Adámek, Pajkot
Rezková Magda
Ruffer - pekař
Sehnoutka, Merkl
Sibera
Stránský
Stříbrný
Šmejda Bohumír
Šmída
Svatoň
Vír, Výr, Vejr

Volt, Mervart, Hofmeister
Vorel

Rodokmen Trčkových z Lípy na Smiřicích
Rodokmen Gallasů na Smiřicích a Hořiněvsi
Rodokmen Šternberků a Paarů na Smiřicích.
Rodokmen rodu Habsbursko-lotrinského
Rodokmen barona Jana Ignáce Liebiega


Lidé v našem okolí:

společné fotografie lidí ze Smiřic
společné fotografie lidí z Holohlav
hledáme příbuzné z našeho okolí
vzpomínka na lidi ze Smiřic
vzpomínka na lidi z Holohlav

Brož Jaromír - malíř
Dušek František - ochotnický divadelník
Dolanská Radka - spisovatelka 1. kniha   2. kniha   3. kniha
Jedlička Otakar - lékař a spisovatel
    knížka "Almanah" z roku 1884 o Jedličkovi
Ježek Ludvík - zahradník firmy Malburg
Joneš Ladislav - foto z okolí
    Joneš - diapozitivy
    Joneš - výlet na Chloumek a do Smržova
    Joneš - kamnář a tiskař, další dokumenty
Juliš Jan - starosta Smiřic
Junek
Juričková Hana - koncerty ve smiřické kapli
Karel Eduard - rytec
Knobloch Milan - sochař
    Knobloch - odhalení desky Martinů a Nováka 1990
    Knobloch - socha B. Martinů v Poličce - 1990
    Knobloch - busta B. Martinů v Praze - 1994
    Knobloch - busta J. Trnky v Plzni - 1995
    Knobloch - 75. let - 1996
    Knobloch - čestný občan Smiřic - 1997
    Knobloch - slavnost v něm. Walhalle - 2000
    Knobloch - 80. let - slavnost v Národním muzeu - 2001
    u odhalení busty M. Brauna v Jaroměři - 2005
    Knobloch - přednáška v pražském muzeu - 2006
    Knobloch - 85. let - 2006
    Knobloch - otevření stálé výstavy ve Smiřicích 2007
Kocourek František - rozhlasový hlasatel
Kotlant Jan - říšský poslanec
Krymlák Alois - MNV Smiřice
Lefnar - podnikatelská rodina
Liebieg - majitel panství
Litomiský Jaroslav - fotograf
    Litomiský - foto z alba
    Litomiský - válečné a poválečné fotografie
Mahler Adolf, závod knihařský
Malá Anežka - bojovnice proti nacismu
Malburg - rodina lihovarníků
Mautner - rodina lihovarníků
    mautnerovy nadace
    mautnerův chudobinec a školka
    čestné občanství Smiřic
Munzar Luděk - herec, čestný občan
Muzikant František - sokol, legionář a důstojník
Netuka Jan - smiřický učitel
Peřina Jaroslav - předseda MěstNV Smiřice
Preller Kazimír - malíř
Prokop Vojtěch - autor holohlavské kroniky
Prostředník Václav
Seidlová Milena - malířka, výstava v r. 2007   -    2022
Skořepa Petr Pavel - smiřický učitel
Steinský - Sehnoutka - průmyslníci
Šrámková Helena - malířka
Štěpán Václav - sedlář
Vachková / Osuská Pavla - operní pěvkyně
Vognar Jan - obchodník
Vorel Josef - zahradník
Vorel Karel - sběratel historie
Voženílek - mlynář
Zeman Josef - zasloužilý učitelSeznamy jmen lidí:

seznam čestných občanů Smiřic
poddaní v r. 1651 ve Smiř. a Holohlavech
soupis osob v Holohlavech z r. 1813 a 1922
majitelé domů ve Smiřicích - podle ing. Kupky.
adresář a seznam lidí z roku 1903
seznam obyvatel Smiřic v r. 1850 a 1906
seznam obyvatel Smiřic v r. 1910
seznam majit. domů ve Sm. za 2. sv. války
seznam zaměstnanců ve Smiřicích 1914
seznam zaměstnanců ve Smiř. 1937/1945
hřbitovní deník Holohlavy - soupisy jmen
majitelé hrobů v Holohlavech v r. 2013
seznam našich zemřelých 1974 - 2018
seznam křestních jmen z roku 1928
pro tvůrce rodokmenů - Holohlavy
pro tvůrce rodokmenů - Smiřice

Setkání rodáků a jiné setkání:

setkání rodáků a přátel Smiřic v Praze
setkání rodáků v Praze 1967 a 1968
setkání rodáků v Praze 1977
setkání rodáků v Rodově 1987
setkání rodáků v Praze 1988 a 1989
setkání rodáků v Praze 1998

Dokumenty:

Průkazky a legitimace:
domobranecká legitimace a tiskopisy
dělnická průkazka ČSD z r. 1927
členská knížka pivovarského průmyslu
odborová knížka Jednoty kovopr. dělnictva
legitimace Církve československé
vojenská knížka
pracovní knížky - arbeitsbuch + kennkarte
rybářské lístky a rybář. člen. legitimace
hasičský průkaz
svářečský průkaz

Listy:
podoby křestních a rodných listů
podoby oddacích listů
podoby úmrtních listů
domovské listy Smiřic a Holohlav
výuční listy lidí ze Smiřic a Holohlav
osvědčení o příslušnosti, potvrzení občan. a zachovalosti
předvolání a hlášení
tiskopisy pro pensijní a zdravotní pojištění z r. 1945
tiskopis Platební rozkaz z roku 1888
tiskopisy dražebních vyhlášek z Holohlav
žádost o osvobození od domovní daně smiř. školy
domovní daně
tiskopisy pojištění u banky Slavie
životní pojištění
ministerské povýšení
pamětní křestní knížka
směnky
uhelné listy a jiné uhelné dokumenty
vkladní knížky spořitelny Smiřice
přídělové lístky


Školky:

smiřická školka
holohlavská školka
  slavnostní otevření v roce 1975

Holohlavská škola

holohlavská škola a její stavba
  porady učitelů hol. školy 1880 - 1893
  školní kroniky
  holohlavská škola - dokumenty

Smiřická škola

smiřická škola - fotografie
stavba nové školy v roce 1894
přístavba budovy školy:
1.
  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.
smiřická škola - tělocvična a šatny
slavnostní otevření přístavby školy
smiřická škola - prohlídka školní budovy
jiné materiály kolem školy
Masarykův dům - malá školní budova
zvláštní škola Smiřice
vysvědčení žáků našich škol
fotografie učitelů z ročenky

školní fotografie - ročenka

první školní den ročníku 1975 / 76
první školní den ročníku 1984 / 85
první školní den ročníku 1985 / 86
první školní den ročníku 1988 / 89
první školní den ročníku 1991 / 92

Státní zemědělská škola a školní statek
  Státní rolnická škola - foto z praxe
  Státní rolnická škola - absolventi / tabla
  Státní hospodářská škola - absolventi / tabla
  setkání absolventů školy - 1979
  oslava 40. let rolnické školy - 1979
  vysvědčení žáků zemědělských škol

SOU potravinářské Smiřice
  stavba budovy 1997  -  1998
  slavnostní otevření školy v r. 1998

Seznamy žáků škol:

žáci holohlavské školy 1853 - 68
žáci holohlavské školy 1854, jiný zdroj
žáci hol. školy pro rok 1871, 1872 a 1873
žáci holohlavské školy v ročníku 1879 - 80
žáci holohlavské školy 1881 - 84
žáci nové holohlavské školy r. nar. 1921 - 1968
žáci smiřické školy z r. 1854 - 1855
žáci smiřické školy z r. 1864 - 1865
žáci smiř. Rolnické školy 1930 - 1940

Důchodci:

penzion Smiřice
  penzion - stavba budov
  penzion - slavnostní otevření
dům pečovatelské péče - slavnostní otevření