Smiřice a Holohlavy
zajímavé fotografie roku 2017

Každý má v mobilu foťák, každý všechno fotí, ale nikdo sem nic nepošle - hm, zajímavé.

Zpět na hlavní stránku     Starší fotografieSněžka
V neděli 26.3.2017 se nám pěkně ukázala v Krkonoších Sněžka. V popředí zemědělské práce za obcí Holohlavy.

dálnice
Tak se konečně bude dálnice stavět. Toto místo je asi uprostřed budoucího křížení, vzadu leží školní statek. 15.3.2017

chodník
Úprava prostranství před školní budovou. 14.3.2017

siesta
Odpolední pohodička ve Smiřicích. Foceno z Hradecké ulice, vzadu vlevo je čistička. 13.3.2017

odvážlivec
Až doma jsem uviděl kaskadéra na nově postaveném jeřábu v areálu firmy Danisco ve Smiřicích. 10.3.2017

předjarní pohoda
Před začátkem jara v Holohlavech. 26.2.2017

hejno ptáků

  Na titulní stránku jsem vystavil fotografii s krmením v plastovém pytlíku a pozastavil jsem se nad tím, že ačkoliv je dlouhá zima a příroda je přikrytá sněhem, moje krmení je stále po šesti nedělích netknuté.
   Začal jsem tedy pozorovat po Smiřicích stromy. Jen hrdličky a kosové, jinak nic. Kde jsou sýkorky, vrabci a další užiteční ptáci. Ani havrany jsem neviděl.
   Kolegové z práce mi sice říkali, že na sypané krmení do smiřické Fučíkovky jim na krmmítka ptáčkové létají, ale to je okraj města, tam být mohou.
   Potom mi však napsala paní z našeho města:
   ,,Dobrý den, reaguji na obrázek z hlavní stránky ohledně ptáčků. Mám s nimi tuto zkušenost. Bydlím také na Govorovce. Na balkoně krmím také ptáky. Létají zvonkové, vrabci, sýkorky a dokonce i dlask. Samozřejmě i kosáci a hrdličky. Jak jsem zjistila je to krmením. Pokud koupím něco v jiném obchodě než u pana Voňky, tak to nechtějí. Takže koule i slunečnici u nás ve Smiřicích. Slunečnice jsem skrmila za letošní zimu cca 3 kg. To je moje zkušenost.
   Děkuji za Váš dopis. Zdá se tedy, že o moje koule z hradeckého obchoďáku nemají ptáci zájem :-)
   A havrani také ještě na jih létají, pan Sladký vyfotil pole mezi Smiřicemi a Holohlavam: ,,přilétlo velké hejno, posnídalo a za hodinku se zvedlo a letělo směr Orlické hory".
   V každém případě jsou stromy prázdné, uvidíme co bude na jaře.


maškární bál
Ve smiřické Dvoraně proběhl opět po roce maškarní bál. 19.2.2017
Byla pozvaná skupina Hnedle vedle.

jesle
Kácejí se stromy mezi silnicí Smiřice Černožice a Labem. 18.2.2017

kolik roku rostla jsem nepočítal Z holohlavské vyhlášky ze dne 2.1.2017:

Rozhodnutí

   o povolení kácení dřevin dle § 8, odst. 1, rostoucích mimo les na pozemkových parcelách
   č. 508/1 až 22 – vedený v katastru nemovitosti jako vodní plocha – koryto vod. toku umělé.
   Obecní úřad v Holohlavech ... rozhodl povolit ... kácení dřevin organizaci VIS – Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol, s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové ...
   Termín kácení v období vegetačního klidu, v útlumu ( od 01.11.daného roku do 31.3. b. roku).
   Kácení dřevin, včetně úklidu pozemků, likvidace dřevní hmoty a vzniklých dřevních odpadů provede na své náklady, odborným způsobem a na vlastní riziko.
   Náhradní výsadba dle § 9, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění se NEUKLÁDÁ. Selektivní probírka dřevin. Budou ponechány určité kvalitní jedinci domácích dřevin – duby, jasany, javory, olše, slivoně ve skupinách nebo ve vzdálenosti 10 – 15 m od sebe. Ty budou odborně zapěstovány.
   Odůvodnění
   Dne 14. 12. 2016 podal žadatel s plnou mocí správce toku Labe a jednotlivých majitelů přilehlých pozemků firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. žádost o povolení kácení dřevin v aleji - rostoucích mimo les na výše uvedených pozemkových parcelách – vše v k. ú. Holohlavy.
   Dále doložili seznam dřevin potřebných pokácet z důvodů zúžení průtočného profilu vodního toku – snížení provozuschopnosti vodního díla. Dále z důvodů poškození výše uvedených přerostlých stromů, hrozí ohrožení majetku a životu lidí pohybujících se v jejich těsné blízkosti.
   Dne 2.1.2017 bylo provedeno ohledání dřevin, byla provedena fotodokumentace a byl proveden souhlas s kácením na základě výše uvedených potřeb a fyziologického stavu dřevin. Všechny dřeviny jsou staré, proschlé. Dle zařazení do stupnice stáří (A – G) ve fázi F, tedy odumírání. Porost jasanů ztepilých, javorů a dalších je skutečně již přestárlý, kosterní větve stromů jsou poškozeny a je zde reálné nebezpečí ohrožení majetku a životu lidí, pohybujících se na silnici spojující Černožice n. L. a Smiřice. Dále hrozí škody při prudkých větrech a deštích.


jesle
V únoru zahajují svou činnost nové jesle, které sídlí v ulici Kršovka v objektu vedle ordinace MUDr. Jarolímka.
V tuto chvíli je už kapacita naplněna (přihlášky se podávaly na podzim).
Provozovatel je "Hledá se Smolíček" (Smiř. infos.)
Vložený obrázek miniMIMIS Smiřice je na dveřích, které jsou vidět vpravo pod přístřeškem. 28.1.2017

divočina
Tombola plesu, který pořádá Myslivecký spolek Okrouhlík – Rusek, 27.1.2017.

KS
Smiřický infoservis píše:
NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM OTEVŘENO
   Dne 10. 1. 2017 zahájilo svou činnost INFORMAČNÍ CENTRUM, které najdete na adrese Palackého 125 (prostory vedle kavárny Fidla proti Kapli Zjevení Páně). Zároveň se do IC přestěhovala kancelář kulturní referentky, a s tím i veškerý předprodej vstupenek a prodej upomínkových předmětů.
   Pro veřejnost je IC prozatím otevřeno vždy v pondělí a středu od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hodin. V turistické sezóně se samozřejmě počítá s rozšířenou pracovní dobou.
   Součástí IC je GALERIE POHLEDNIC, v níž je možno zdarma zhlédnout 733 pohlednic z 201 států všech kontinentů.
   Další informace o IC a galerii a jejich provozu najdete na internetových stránkách ww.ksdvorana.mestosmirice.cz.
Vložené obrázky:
   24.1. – 14.2.2017 – ETIOPIE – NAŠE AFRICKÁ KOLÉBKA Výstava fotografií Robina Böhnische přibližující život v největší zemi Afrického rohu i krásy tamní přírody. Výstava je ke zhlédnutí v galerii Informačního centra Smiřice – vstup volný. Foceno 27.1.2017.


požár
Tmavý dým vycházel z prostoru bývalého Gigantu a houkala smiřická siréna. 20.1.2017, 13:08 hod.

motýl na sněhu
Podivuhodný lednový obrázek. Živý motýl byl zalezlý v palivovém dřevu, jak vidět i vysoké mrazy mu nevadily.
Doma nám létal po bytě a tak vnoučatům připomněl léto. 20.1.2017

hovnocuc
Královéhradecká provozní čistí kanály za každého počasí - ulice Gen. Govorova. 15.1.2017

vandalové
Nezvládnuté emoce lidí oslavujících konec roku 2016.
Obě fotografie pořídil Vladimír Sladký na tribuně smiřického stadionu. 3.1.2017.

vandalové
Na vložených obrázcích jsou vidět poničené výztuhy branky, ulomená reklama a ohnutý okap.
Smutní hrdinové naházeli lavičky i dolů přes zábradlí. Žádná oslava zde povolena nebyla.