Smiřice a Holohlavy
zajímavé fotografie roku 2022

Zpět na hlavní stránku     Starší fotografiesrnka
Zvědavý živočich se asi raději vrátil, když poznal nebezpečí. U dálničního mostu přes údolí Jordánu. 21.1.2022

vánice
20.1.2022 přes republiku přecházela fronta, ve Smiřicích to takto vypadalo.
Na dálnici D5 najednou bouralo 20 osobních a 16 nákladních aut.
Strom byl letos znovu ořezaný.

bordel
bordel
Na poli naproti vjezdu ke kotelně u Černožic si někdo odložil věci. 18.1.2022.
  V dnešní době je tato skládka dost zajímavá. Proč ten člověk nezajel k popelnici a knihy tam naházel. Mimo dvou gum je totiž všechno papírové.
   A hlavně, to si nemohl překontrolovat, co vyhazuje. Blahopřání k 70. narozeninám, ze kterého je vložená pečeť, ještě jde.
   Dnes je jistě pan profesor zesnulý. Určitě by se ale Miroslavu S... z Hradce Králové 2 ..., rodné číslo ..., narozeného v květnu 1925, nelíbilo, když jsem se dozvěděl: "Objevila se tmavá moč", "cévka odvádí, není povytažená" a "levostranná skrotální kýla, volná".
   Možná je toho víc, protože však papíry byly zmrzlé, nešly od sebe.

kácení
Obecní úřad v Holohlavech vydal 18.1.2022 povolení k odstranění 5 topolů černých a 1 javoru mléč, odůvodnění:
  Všechny výše uvedené stromy jsou umístěny v blízkosti silnice III. třídy/30810, mezi obcí Smiřice a Černožice, poškozené, prosychající s některými části korun odumřelé, v havarijním stavu. Dle odborného posudku inspektora silniční sítě je nutné je bezpodmínečně v průběhu vegetačního klidu roku 2021 - 2022 skácet. Z důvodů pravděpodobnosti ohrožení bezpečnosti silničního provozu a škod na majetku účastníků silničního provozu.
   Termín kácení v období vegetačního klidu (zpravidla od 01.11. daného roku do 31.3. běžného roku 2022). 18.1.2022.


Tři králové
Tříkrálová sbírka byla znovu poněkud omezená. Holohlavy, ulice U Jordánu 8.1.2022.

Nový rok
Začíná rok 2022, složeno ze tří fotografií z mobilu. 1.1.2022