Smiřice a Holohlavy
zajímavé fotografie roku 2023

Zpět na hlavní stránku     Starší fotografievolby
Pro část obyvatel města (Okrsek č. 1) se změnilo umístění volební místnosti.
Dřívější přísálí Dvorany vyměnila (nově umístěná) knihovna v přízemí Městského úřadu Smiřice. 13.1.2023

volby
Volby jsou pro Holohlavy příležitost vyvěsit obecní vlajku. 13.1.2023

beton
Holohlavy se připravují na letošní akce. 13.1.2023

trať
Na svahu u tratě smiřického nádraží byla odstraněna náletová zeleň. 13.1.2023

Tři králové


Z web stránek města Smiřice:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se letos v našem městě uskutečnila v sobotu 7. ledna 2023.


Koledníkům se podařilo ve Smiřicích vybrat do sedmi pokladniček během dne celkem 38 936 Kč (v loňském roce to bylo 25 316 Kč).


Oblastní charita Hradec Králové děkuje všem lidem dobré vůle za důvěru a finanční pomoc. K poděkování se připojuje i město Smiřice – vy všichni smiřičtí, kteří jste přispěli, jste ukázali, že vaše srdce jsou otevřená a osud potřebných vám není lhostejný. Velké poděkování míří také ke koledníkům a jejich průvodcům.

Letos jste přispívali na
- péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí,
- přípravné práce pro výstavbu a provoz lůžkového hospice ve Stěžerách (50 %),
- odborné sociální poradenství lidem v těžkých životních situacích (15 %),
- provozně technické zázemí pro sociální služby a zdravotní péči (22 %),
- okamžitou pomoc lidem v nouzi (5 %),
- humanitární projekt v Indii (5 % ),
- krizový fond pro pomoc při mimořádné události (3 % – např. povodně).

Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity ČR a na projekty na pomoc lidem v nouzi.likvidace stromečků
Odvezeme vánoční stromečky, odmontujeme vánoční osvětlení a jedeme další rok.
Jaký asi bude? Doufejme, že ho přežijeme ve zdraví. Smiřice, "Govorovka" 5.1.2023

počasí
Před Vánocemi (16.12.2022) jsme se radovali ze sněhu, 1.1.2023 kluci na stejném místě hrají fotbal. Holohlavy.

zbytek ohňostrojů
Pozůstatek po ohňostroji ve smiřické Palackého ulici.
Děkuji za vaši investici. Bylo to velké. 1.1.2023

Nový rok
Nový rok ve Smiřicích. 1.1.2023