Smiřice - nová zvonička v Rodově

26.10.2013 byla v Rodově vysvěcena nová zvonička.

Zpět na hlavní stránkuRodov
Strom života.
Stará podoba zvoničky je vidět na této stránce.

Rodov
Objekt se nachází u křižovatce vedle Obecního domu a bývalé školy.

Rodov
Při projevu starosta Smiřic ocenil práci řezbáře Miroslava Kříže a Ing. Ladislava Schillera (vpravo), kteří se zasloužili o výrobu zvoničky.
Pan Hník instaloval kovovou část.

Rodov
První oficiální zvonění, za chvíli si šli zazvonit i děti.
Jak podotkl pan starosta, ve tři ráno zvonění nebude vhodné.

Rodov Rodov
V bílém rouchu je Petr Šabaka, vojenský kaplan v Liberci. Zvonici požehnal svěcenou vodou a dobrým slovem. Nakonec zahrál i na kytaru.
Kněz Aleksander Pająk, vede duchovní správu farnosti v Holohlavech. Do jeho farnosti patří i Rodov.

Rodov
Detail zvonku.

Rodov
O kulturní vložku se postarala skupina nejmenších mažoretek z Holohlav. Později pokračovala další zábava.Rodov
Tady mi pěkně zatrnulo. Vedoucí skupiny už chce převést přes cestu pochodující slečny a nějaký spěchající řidič, (okolo stojící ho znali) ještě musel projet. Protože hrála hudba a auto nebylo slyšet, stačilo málo.
Již ze začátku pan kaplan poprosil při proslovu nějaké správné chlapy, aby zastavili případná auta a lidé mohli jít blíž ke zvoničce. To samé také udělali po tomto incidentu dobrovolníci, aby děti mohly v klidu přejít.

Rodov
Městská policie tam byla ze začátku, odjeli, přijeli. No nevím ?

Pro ty krerým se nelíbila projíždějící auta, děkuji za vysvětlení od pí. Reichové ze dne 4.11.2013:
Ještě k Vaší fotce s autem městské policie u článku o vysvěcení zvoničky - k Vašemu komentáři "Městská policie tam byla ze začátku, odjeli, přijeli. No nevím?" - v tu dobu zajišťovala přepravu volebních materiálů mezi rodovským okrskem a smiřickým úřadem, kde se předávaly výsledky ke zpracování Českému statistickému úřadu. Proto přijeli, nabrali zástupce komise a odjeli. Pokud komentář měla být narážka na to, že by tam měli strážníci být nápomocni při organizaci (s ohledem na ten incident se spěchajícím řidičem), dodávám, že pokud by organizátor (město to nebylo, pokud je mi známo, organizovala to rodovská paní hospodská) požádal o součinnost, nebyl by problém domluvit se.
To jen k vysvětlení.