Smiřice - rodokmen Dušek

Stránku připravili Stanislava Volocká a Milan Plšek.
Popis fotografií je od Boříka Duška a Zdeny Duškové

Zpět na hlavní stránku     Stránka o divadelním ochotníku Františku Duškovi


Rod Dušků z Hubílesa

Části textu jsou převzaty z kroniky, jejímž autorem je Stanislava Volocká.

   Rod Dušků patří mezi ty velice starodávné a je ve Smiřickém (ale i Hoříněvském a Opočenském panství) velice rozšířený. Původně jsem hledala nejstarší kořeny Dušků v Soupisu poddaných z roku 1651, ale tam jsem je našla jen v Číbuzi. V Černilově a Skalici nebyl zaznamenán žádný. Hubíles se dokonce v Soupisu nevyskytuje vůbec.
   V Berní rule už ale jsou. Ta ovšem neuvádí potomky a matriky (ne všech obcí) jsou až od roku 1667.
   Když sloučím údaje z obou zdrojů, tak situace vypadá následovně:

Osedlí: ČÍBUZ 1651
Matěj Dušek konšel 38 let (tj.*1613)
Anna – manželka 28 let (tj.*1623)
Pavel - syn 13 let (tj.*1638)
Jan - syn 7 let (tj.*1644)
Jiří - syn 5 let (tj.*1646)
Kateřina – dcera 2 roky (tj.*1649)
Mikuláš Dušek řezník 35 let (tj.*1616)
Mařena – manželka 30 let (tj.*1621)
Jan – syn 8 let (tj.*1643)
Daniel – syn 3 roky (tj.*1648)
ČERNILOV
1619 Jakub Dušek daně

HUBÍLES
1619 Dušek Šestovský daně
1655 Matěj daně
1655 Jan daně
1713 Jan daně
1722 Jan daně

1713 Daniel Dušek krejčí daně
1722 Jiří Dušek daně

   Z toho vyplývá, že Daniel, syn Mikuláše Duška v Číbuzi, mohl být ten stejný, který platil daně v roce 1713. A Další plátce Jiří (1722 v Číbuzi) mohl být synem Matěje Duška. Původně jsem rozpracovala tuto část rodu, ale když jsem prošla Dušky nalezené v Hubílese (bohužel jen podle daní a popisu usedlostí na www.smirice.eu od Martina Kareše), tak se mi jeví vcelku souvislá rodová posloupnost.
   Podle popisu střídání majetků ( tj. domů dle čísel popisných) v Hubílese od Martina Kareše na www.smiřice.eu se dá sestavit tento graf.

Prvním známým Duškem byl Dušek Šestovský, který platil daně v roce 1619 a je zapsán u čp.11 v roce 1600.
Další zápis u tohoto domu je z r.1624, kdy objekt přebírá syn Jan od své matky Anny vdovy po Dušku Šestovském.
V roce 1682 přebírá dům Jiří Dušek od otce Jana a 1697 od Doroty, vdovy po Jiřím stavení převzal Jan Dušek.
V roce 1671 lze najít již první matriční záznam u sňatku Jana Duška a Magdalény Novotné.

   Bohužel u Jana (*1.2.1672) se mi nepodařilo najít sňatek. Ale v matrice je spousta záznamů o narození dětí Jana a Kateřiny Duškové v Hubílese a ty odpovídají věku zmíněného Jana. Proto soudím, že jsou to skutečně jejich potomci a budu sledovat tuto linii.

Dušek
Rodokmen Dušek - velký rozrod
Kliknutím se fotografie zvětší

Dušek
Václav Dušek 1879 - potomci.
Kliknutím se fotografie zvětší

Dušek
Malý, Dušek, Filip, Stolín, Kareš, Ferbas, Plšek, Žilka, Sedláček, Müller, Pavlista, Klement - spojení rodů.
Kliknutím se fotografie zvětší

Dušek
Dušek z Vilantic - spojení rodů.
(Merklová, Petrová, Havrdová, Kamínková, Kobos, Růžička, Šnajdr, Kozová, Svoboda, Kohout, Blažek, Bíro, Pospíšil, Holman)
Kliknutím se fotografie zvětšíPaní Hana Musilová mi v dubnu 2020 doplnila údaje z horního obrázku:
   Až do roku 1956 jsem jako děcko jezdila na prázdniny do Smiřic ke Šnajdrům, k babičce Pfeiferové až pak další roky. Šnajdrovi neměli žádně svoje děti ale vychovávali moji mamku Zdenku Fišerovou vdanou Pfeiferovou. Matně jsem si vzpomínala, že jsme chodili na návštěvu k Duškům a když včera jsem se dívala na rodokmen Duškových, tak jsem zjistila, že teta Šnajdrová patřila do jejich rodu. ... Takže teta Františka Šnajdrová se narodila 16.10 1883 a zemřela 14.1.1957 v Josefově v nemocnici. Strýc Karel Šnajdr se narodil 9.6.1886 v H. Králové a zemřel 1.3.1957 také v nemocnici v Josefově. Oba na mrtvici. O rodokmenu Kozových zas někdy jindy. Druhá manželka strýce Kozy puškaře byla sestra mé babičky Pfeiferové roz. Pácaltové.
Pokračování kroniky:
   Bohužel nevím, jak a proč se Václav *20.8.1879 a Anna *6.7.1876 Duškovi vrátili s dětmi do Smiřic, ale po dlouhém pátrání se nám potvrdilo, že Václav zemřel v Kutíkovic domku čp.236 ve Smiřicích 4.9.1912. Tehdy byly mladšímu Františkovi pouhé čtyři roky. Jejich matka se zřejmě znovu nevdala a vychovala syny sama.
   Než začnu popisovat další rozrod Duškovic rodiny, chtěla bych popsat problém, který jsem měla s úmrtím Václava. Věděla jsem, kdy se narodil, kdy a kde se oženil a měl děti, ale nevěřila jsem zápisu o úmrtí, protože tam bylo jiné datum narození a byl zapsán jako svobodný. Trvalo to čtyři roky a bombardovala jsem svými dotazy další badatele z rodu Dušků, ale nakonec mi pomohl Milan Plšek, který objevil v pozůstalosti po Václavově synovi, také Václavovi, starou modlitební knížku Anny Duškové-Karešové, kde bylo úmrtí otce Václava skutečně zapsáno se stejným datem. Václavův starší syn Václav se oženil s Miloslavou Vavřinkovou z Divce a měli dvě děti.
...
   Ještě se podíváme na rod Janovy manželky Marie Malé z Bukoviny. Jsou tam totiž i zajímavé vazby na další příbuzné rody.
   Například je zde vazba ( samozřejmě velmi vzdálená) na rod Plšků ve Smiřicích, objevuje se zde i příjmení Kareš, i když dosud nevíme, zda je zde spojení na holohlavské Kareše. Také příjmení Hladík je důležité, ale tam jsem bohužel stále neobjevila návaznost dvou rodů Hladíků, které se v rodokmenu objevují.
   Oba rody Hladíků pocházejí z blízkých vesnic, z Bohuslavic a ze Spyty. Bohuslavičtí Hladíci jsou spojeni s Duškovými (viz graf), kdy se František Dušek oženil s Annou Hladíkovou a Hladíci ze Spyty jsou spojeni s rodem Matěje Sedláčka, který se oženil s Annou Duškovou. Protože matka Anny a otec Františka byli sourozenci, tak by to bylo docela těsné spojení.
   Možná se časem dopracujeme i k této návaznosi.
   Nyní se vrátím k potomkům Jana Duška a Marie, roz.Malé. Měli dva syny – Jana a Jiřího. Bohužel nelze podrobněji prozkoumat rod Jana, protože matriky jsou stále živé. Víme pouze, že se oženil s Marií Hejcmanovou a měli dceru Annu. U Jiřího Duška je situace jiná, protože je to právě on, jehož rod mapujeme.
   Jiří Dušek se oženil ve Smiřicích s Annou Rakovou, dcerou železničního zřízenci, který pocházel ze Zábřehu na Moravě. František Rak s rodinou se dost stěhoval, protože jeho děti (měl tři dcery a syna) se narodily v různých místech. Děti však zakotvily na Smiřicku.
   Například syn Jan se narodil ve Stéblové, byl dvakrát ženatý. S první ženou děti neměli, ale potom se usadil v Rasoškách, znovu se oženil a měl spoustu dětí. Sestra Josefa se narodila v Černožicích, vdala se v Číbuzi, ale potom žila v Předměřicích. O sestře Boženě jsem nic nezjistila.
   Jiří a Anna Duškovi měli tři dospělé děti – Josefu, Václava a Annu. Když byl nejmladší Anně 1 rok, tak otec Jiří zemřel na tuberkulózu a matka Anna zůstala s dětmi sama. Po pěti letech se znovu vdala za vdovce Václava Kutíka, který měl ve své péči čtyři malé děti. Manželé Kutíkovi už další děti neměli, ale starali se svědomitě o všech sedm dětí společně.
   Dušek Zajímavé je, že většina dětí si postupně našla práci v pohraničí. Nejstarší syn Josef Kutík pracoval na železnici a postupně se dostal do Ústí nad Labem. Jiřího syn Václav pracoval v Topkovicích (dnes součást Děčína), dcera Anna sloužila v Ústí, vdala se tam a nějaký čas žila v Německu v Saské Kamenici. Její sestra Josefa žila a vdala se ve Schwadenu. Kde „bloudil“ Antonín Kutík jsem zatím nezjistila, ale oženil se v Mělnickém Vtelně.
  Pouze nejmladší dvě děti Františka a František Kutíkovi zůstaly a pracovaly ve Smiřicích.
   Syn Václav Dušek se oženil v Holohlavech, ale dál žil v Děčíně. Tam se mu narodili i oba synové - František a Václav.

Pro zajímavost vkládám i graf rodu Raků       ====>

   Rod Dušků tvoří v mém rodokmenu významnou část, přestože nejsme pokrevně spřízněni. Když si však představím, že moji babičku vychovala právě Anna (rozená Raková, ovdovělá Dušková a provdaná Kutíková) od jejích tří let, tak si myslím, že s Duškovými příbuzná jsem. To je i důvod mého dlouhého pátrání.
   Ještě se pokusím přidat několik fotografií, které jsem našla v pozůstalosti a ty, které obstaral Milan Plšek svým neúnavným pátráním mezi žijícími potomky. To bych já rozhodně nezvládla.

Dušek
Svatba Anny Hladíkové a Františka Duška 30.6.1934
3. Matěj Sedláček, strýc ženicha a svědek, 4. Josef Čapek, snoubenec nevěstiny sestry a svědek, 5. Václav Dušek, bratr ženicha, 6. Josef Hladík, otec nevěsty,
7. Marie Čapková, sestra Josefa Čapka, 8. Marie Hladíková, sestra nevěsty

Dušek Dušek
Vlevo: František Dušek a Anna Hladíková, svatba - kliknutím se obrázek zvětší.

Vpravo: Čestmír Dušek, František Dušek st. - dole Vlastimil Dušek, Ilona Dušková, Bořík Dušek ml.,
Jana Dušková (Vlastimil a Jana od Čestmíra, Ilona a Bořík od Boříka st.)

Dušek
Alena Dušková, Anna Dušková- Houžvičková, František Dušek st., Bořík Dušek st., Anna Dušková-Hladíková

Dušek
Marian Dušek syn Čestmíra, Bořík Dušek st., Čestmír Dušek, Alena Dušková (žena Boříka st.)

Dušek
Bořík Dušek s rodinou.
Anna Houžvičková, Jana Dušková-Hofmeistrová, Alena Dušková-Houžvičková, Bořík Dušek ml, Jaroslav Chutný,
Ilona Dušková-Chutná (sestra Boříka ml), dole Bořík Dušek st. s Ondrou Duškem (synem Boříka ml.)

Dušek
Jaroslav Chutný, Vojtěch Chutný, Ilona Chutná-Dušková, Martin Chutný

Dušek
Bořík Dušek ml. se synem Ondřejem.
Vlevo a vpravo dole je první žena Jana Hofmeistrová, vpravo nahoře je druhá žena Miluše Tuhá.

Dušek
Bořík Dušek ml. a Zdena Sladká-Petrovická 3.partnerka, a ?

Dušek
Ondřej Dušek a Zuzana roz. Balíková

---------------------------------

Dušek
Jiří Dušek *18.04.1941 (bratranec Boříka) a Zdena Velcová

Dušek
Zdena a Jiří Duškovi s dětmi Jiřím a Renatou

Dušek
František Dušek, Jiří Dušek, Marián Dušek, Alena Dušková-Matznerová 2. žena Čestmíra, Jiří Dušek, Zdena Dušková-Velcová

Dušek
Čestmír Dušek, František Dušek, Marián - syn Čestmíra, Jiří Dušek, Zdena Dušková-Velcová

Dušek
Dušek František – policejní strážník (uprostřed první trojice).
   Ve Smiřicích sloužili do roku cca 1945 četníci a policajti. Viz foto z května 1945, kde za třemi policajty jsou nastoupeni četníci. Četníci, dnes státní policie, měli služebnu u Bartošků na Palackého ulici. Policejní strážníci, dnes policie městská, sídlili v budově staré radnice naproti zámku, nad portálem je doposud kamenný znak města Smiřic. Ještě v roce 1945 sloužili ve Smiřicích tři policejní strážníci, Dušek, Honcnejman a Polák. František Dušek byl rovněž nadšeným hercem smiřických ochotníků.(Milan Plšek).

---------------------------------

Václav Dušek (*3.10.1898) a jeho rodina jsou zaznamenaní v rodokmenu z Vilantic

Dušek
Oslava 90. narozenin Václava Duška v roce 1988.
Václav Dušek s dcerami - zleva Zdeňka Pospíšilová, Jarmila Kohoutová a Ludmila Holmanová.

Dušek
Oslava 90. narozenin Václava Duška.
Stojící zleva: Jan Blažek, Iva a Jan POspíšilovi, Ladislav Kohout a Eva Holmanová
Sedící zleva - Eva Bírová, Jitka Blažková, Václav Dušek, Luboš Holman s dcerou Michalkou.

Dušek
Oslava 90. narozenin Václava Duška - s pravnučkami.

Dušek
Ludmila Dušková, druhá žena Václava *1898 s vnučkou Evou.

Dušek
Zdena Pospíšilová, Ludmila Dušková (druhá žena Václava) a Evička.Barvy sourozenců v přehledu jsou pouze pro lepší přehled a zvýrazněná jména pro snadnější vyhledávání.
-----------------------------

Dušek František – policejní strážník ve Smiřicích

r/ Dušek Šestovský a Anna
s/ Dušek Jan a ?
t/ Dušek Jiří a Dorota
u/ Dušek Jan si vzal 04.02.1671 Magdaléna Novotná

v/ Dušek Jan *01.02.1672 Hubíles †05.11.1744 Hub + Kateřina * cca 1701 †19.06.1746 Hub
   x1/ Jan * 1722 Hubíles †05.07.1772 Hub pokračování ===> x1/
   x2/ Jiří * 1724 Hubíles †14.06.1760 Hub
   x3/ Matěj *20.02.1727 Hubíles †30.01.1768 Hub
   x4/ Václav *24.10.1729 Hubíles †27.10.1729 Hub
   x5/ Václav *08.10.1732 Hubíles †02.12.1732 Hub
   x6/ Pavel *15.05.1734 Hubíles

------------------------------

===> pokračování x1/
x1/ Dušek Jan * 1722 Hubíles †05.07.1772 Hub, si vzal 20.11.1746 v Čibuzi Kateřina Horáková *06.10.1729 Smržov
   y1/ Marie *02.02.1749 Hubíles †02.03.1749 Hub
   y2/ Václav *21.11.1750 Hubíles †30.11.1750 Hub
   y3/ Jan *17.12.1752 Hubíles †11.01.1753 Hub
   y4/ Matěj *13.02.1754 Hubíles †01.05.1758 Hub
   y5/ Kateřina *27.03.1760 Hubíles †27.03.1760 Hub
   y6/ Jan *25.08.1762 Hubíles Kateřina Ferbasová * cca 1762 †25.04.1812 Hub svatba 04.05.1790 Hubíles 2

   y7/ Štěpán *26.12.1765 Hubíles si vzal Anna
      z1/ Dušek Jiří *20.01.1800 Hubíles 14 si vzal Anna Zdeňková
         a1/ Václav *24.09.1827 Hubíles 22
         a2/ Štěpán *28.01.1829 Hubíles 22
         a3/ Václav *19.01.1831 Hubíles 22
         a4/ Kateřina *08.02.1835 Hubíles 22

   y8/ Jiří *05.02.1769 Hubíles 11 pokračování ===> y8/

------------------------------

===> pokračování y8/
y8/ Dušek Jiří *05.02.1769 Hubíles 11 † 1867 Hub 13
  1. žena Kateřina Adamírová *20.02.1774 Újezd 20 †08.11.1795 Hub, svatba cca 1792 Čibuz
   z1/ Marie *11.11.1793 Hubíles 11
   z2/ Jiří *02.11.1795 Hubíles 11
  2. žena Marie Vojtěchová *26.05.1771 Číbuz 1 †15.03.1812 H11, svatba 19.01.1796 Čibuz 11
   z3/ Jan *23.04.1797 Hubíles 11 †13.02.1798 Hub
   z4/ Jan *30.11.1799 čp 11 ====> pokračování z4/
   z5/ Anna *15.06.1802 čp 11
   z6/ Václav *08.09.1804 čp 11
     1. žena Kateřina Machková *6.3.1812 Skalice 22, svatba 31.02.1830 Skalice 22
      a1/ Marie * cca 1833 †17.09.1833 H11
      a2/ Marie *27.05.1934 Hubíles 11
      a3/ Jan *22.01.1835 čp 11 si vzal 20.05.1856 Ertina 18 (Rtyně u Zaloňova) ====> pokračování a3/
        Anna Haková, dcera Jana z Ertiny 19 a Anny Horákové z Vřešťova 72
      a4/ Václav *21.09.1836 čp 11 †15.02.1837 H11
      a5/ Kateřina *28.12.1837 čp 11 †29.05.1838 H11
      a6/ Václav *16.11.1839 čp 11
      a7/ Josef *27.07.1841 čp 11
     2. žena Marie Černá *cca 1825 z Lejšovky 24, svatba 08.06.1852 Lejšovka vdovec 48 a 27 let
      a8/ Kateřina *09.04.1853 čp 11 †20.12.1853
      a9/ Mikuláš *05.12.1854 čp 11
      a10/ Kateřina *18.12.1858 čp 10
      a11/ Františka *19.01.1862 čp 10
   z7/ Kateřina *16.03.1808 čp 11
  3. žena Jiřího *1769 byla Marie Smotlachová *1778 Vlkov 14, dcera Pavla z Vlkova, svatba 14.07.1812 Čibuz, vdovec 41 a 24 let
   z8/ Alžběta *31.12.1819 Hubíles 11

------------------------------

===> pokračování a3/
a3/ Jan Dušek *22.01.1835 čp 11, si vzal 20.05.1856 Ertina (fa Zaloňov) Anna Haková *cca 1840
   dcera Jana z Ertiny 19 a Anny Horákové z Vřešťova 72
   b1/ Františka *13.04.1857 Hubíles 11 †26.07.1857
   b2/ Anna *24.07.1858 čp 11
   b3/ Marie *18.01.1860 čp 11 †02.03.1860
   b4/ Agnes *20.01.1861 čp 11
   b5/ Kateřina *21.04.1863 čp 11
   b6/ Václav *02.10.1866 čp 11 †25.10.1875
   b7/ Marie *22.01.1869 čp 11
   b8/ Františka *01.01.1871 čp 11 †16.06.1950
   b9/ Josef *13.02.1872 čp 11 †04.12.1877
   b10/ Josefa *01.06.1874 čp 11
   b11/ Václav *19.10.1875 čp 11 †25.10.1875
   b12/ Antonie *07.06.1877 čp 11 †23.03.1878

------------------------------

===> pokračování z4/
z4/ Dušek Jan *30.11.1799 z čp 24 †11.04.1867, si vzal 25.02.1840 Černilov Marie Malá *23.10.1813 †02.08.1888
   a1/ Dušek Jan *23.06.1841 Hubíles 24, si vzal 08.02.1869 Čibuz Marie Hejcmanová *03.09.1842 Újezd 39
      b1/ Anna *19.05.1869 Hubíles 24
   a2/ Dušek Jiří *18.12.1844 Hubíles 24 †08.01.1884 Hub, si vzal 03.02.1874 Sm 74
     Anna Raková *05.07.1852 Levenov, ze Smiřic 71 †30.09.1926 Sm 236
     / jako vdova znovu provdána za Václav Kutík (*1851) z Holohlav /
      b1/ Josefa *30.03.1875 Hubíles 24 provdaná Žilková
      b2/ Anna *24.06.1877 čp 24 †25.03.1878
      b3/ Václav *20.08.1879 čp 24 pokračování ===> b3/
      b4/ Josef *08.06.1881 čp 24 †17.09.1881
      b5/ Anna Dušková (foto dole) *28.06.1883 čp 24 byla provdaná 1. Klementová, 2. Sedláčková

Dušek
Anna Dušková - Matěj Sedláček, manžel Anny - Božena, vdaná Pavlistová, dcera Anny
Matěj Sedláček byl válečný invalida, obdržel a provozoval dřevěnou trafiku na Palackého ulici, u mostu přes mlýnský náhon, naproti dnešnímu Vertigu, zbourána. (Milan Plšek)

------------------------------

===> pokračování b3/
Dušek b3/ Dušek Václav *20.08.1879 Hubíles 24 †06.09.1912 Sm236,
    zámečník textilky v Dobkovicích u Děčína si vzal 01.02.1904
  Anna Karešová *06.07.1876 Holohlavy 7 čsl. †23.02.1931 Jar.
   dcera Josefa z Hol 75 a Anna Modrá z Hustířan 41

   c1/ Dušek Wenzl Franz *09.11.1905 Choratice 41 †20.04.1986 Sm311,
     dělník u fy Malburg, kuželkář, si vzal 30.12.1939 v Semonicích,
     Miloslava Vavřinková oba byli evangelíci
       *22.04.1908 Divec ze Slatiny 120 †31.10.1983 Sm311,
       dcera Václava rolníka z Divce 35 a Anna Šolínová z Ostašovic,
      d1/ Dušek Jiří *18.04.1941 HK, cukrovar †25.06.2002      foto ====>
         e1/ dcera
         e2/ syn
      d2/ dcera
         e1/dcera
            f1/ dcera
            f2/ syn

   c2/ Dušek František Josef *31.03.1908 Choratice 47 †02.04.1986 Sm
          ===> divadelní herec František Dušek
     policejní strážník ze Sm 210, divadelní ochotník, si vzal 30.10.1934
     Anna Hladíková *24.06.1912 Sm 198 †02.04.2005,
       dcera Josefa *27.11.1884 Sm 18, mlynář. dělníka ze Sm 198 a Marie
      d1/ Čestmír Václav Sm 210 horník Karviná, si vzal 12.09.1959 v Orlové
        1. žena Olga Gromnicová *30.01.1941 Karviná †10/1981,
        svatba 12.09.1959 Orlová
Dušek          e1/ Dušek Vlastimil *Karviná si vzal Ilona Brylová *Orlová
            f1/ Čestmír
            f2/ Vlastimil
         e2/ Jana Dušková *Karviná
           1. manžel Horvát Václav
            f1/ Naděžda Horvátová *09.03.1978 19 let †24.06.1997 si vzala
              Partyk Petr
           2. manžel Křivka Jiří
            f1/ Jana Křivková vdala se za Moldavce ?, žijí v Moldávii
               g/ Natálie
            f2/ Křivka Jiří

        2. žena Čestmíra byla Alena Matznerová *15.01.1953 †02.03.2013
         e3/ Dušek Marian

      d2/ Dušek Bořík *01.12.1937 Sm 210 †02.06.2017 Chr
        konstruktér si vzal 09.07.1960 HK
        Alena Houžvičková Černožice HK,
          ===> foto ze setkání spolužáků od Boříka Duška
         e1/ Dušek Bořík
           1. žena Jana Hofmeisterová
            f1/ Dušek Ondřej si vzal Zuzana Balíková        foto ===>
               g1/ Eliška Dušková
               g2/ Dušek Jakub
           2. žena Miluše Tuhá
            f2/ Simona Dušková *04.10.1990 †07.10.1990
            f3/ Martina Dušková
           3. partnerka Zdena Sladká, rozená Petrovická
         e2/ Ilona Dušková si vzala Chutný Jaroslav
            f1/ Chutný Vojtěch
            f2/ Chutný Martin

      d3/ Dušek František Václav Sm 126, Holohlavy
        1. žena Blanka Říhová žili u Mar. Lázní
         e1/ Blanka
         e2/ Gabriela
        2. žena Helena Beranová *Nejtek u Karlových Varů
        3. žena Marie Mrkosová, roz. Cardová

sestavil Milan Plšek, doplnila Stanislava Volocká
2020-02-09


Dušek – Hubíles

y/ Dušek Václav a Anna
   z1/ Václav *08.09.1774 Číbuz 2
   z2/ Marie+ *17.08.1776 čp 2
   z3/ Marie *21.02.1778 čp 2
   z4/ Kateřina *27.02.1780 čp 2
   z5/ Johann *16.03.1782 čp 2 pokračování ===> z5/
   z6/ Daniel *09.02.1784 čp 2

------------------------------

===> pokračování z5/
z5/ Dušek Jan *16.03.1782 Číbuz 2 z Číbuze 2, pak z Hubílesa †07.02.1845 si vzal 01.05.1804 Čibuz 2
  Anna Ferbasová *cca 1785 dcera +Jana Ferbase z Hubílesa
   a1/ Dušek Václav *20.07.1807 Hubíles 2

   a2/ Dušek Jan *07.08.1810 Hubíles 2 syn Jana podruha z Hubílesa, si vzal 14.10.1834 Vršovka 9
     Anna Sychrovská *cca 1810 dcera Václava a Marie z Vršovky 9 †13.12.1860
      b1/ Marie *20.09.1835 Hubíles 2
      b2/ Kateřina *23.11.1837 Hubíles 2 †18.06.1838
      b3/ Dušek Jan *18.04.1839 Hubíles dělník na pile Sm, si vzal 11.10.1869 Smiřice 56
        Barbora Vítová *15.04.1842 Sendražice dcera Jana a Anny Hakové
      b4/ Dušek Václav *15.11.1841 Hub 2 sedlák z Hubílesa 29 †11.12.1893 si vzal 16.06.1868 Františka Jechová z Rasošek
         c1/ Marie *24.07.1868 Hub 29
         c2/ Františka *12.07.1870 Hub 29
         c3/ Kateřina *31.10.1872 Hub 29
         c4/ Antonie *28.05.1875 Hub 29
         c5/ Anežka *31.03.1878 Hub 29
         c6/ Josefa *09.03.1880 Hub 29
      b5/ Anna Dušková *13.02.1844 Hub 2
      b6/ Dušek Josef *29.11.1846 Hub 2 si vzal Marie Ridlová, nemanž. dcera Kateřiny z Pouchova
         c1/ Anna *02.06.1873 Hub 32
         c2/ Marie *01.07.1879 Hub 14
      b7/ Františka *23.03.1849 Hub 2 †25.05.1922
      b8/ František+ *27.02.1851 Hub 2

   a3/ Anna Dušková *12.06.1812 Hubíles 2 si vzala 19.08.1933 Šrámek Václav *cca 1808 Smržov
      b1/ Šrámek Václav *07.11.1837 Smržov 23 si vzal 08.11.1859 Anna Dušková *14.10.1836 Hubíles 3, dcera Jana a Alžběty

   a4/ Dušek Mikuláš *cca 1814 z Hubílesa 2 †02.08.1885 si vzal 10.10.1837
     Anna Těmínová *cca 1820 dcera Václava z Hubílesa 12 a Marie †01.05.1892
      b1/ Kateřina *15.02.1839, svobodná †26.02.1894 si vzal Kateřina Cejnarová, dcera Jiřího z Král. Lhoty 26 a Lidmila Šolcová
         c1/ Marie *28.08.1872 Hubíles 34
         c2/ Josef *22.01.1875 Hub 34, si vzal 22.01.1912 HK Antonie Binarová
         c3/ František *29.12.1877 Hub 34 (křestní list vydán obecnímu strážníkovi 19.02.1934, pro Drážďany)
         c4/ Anna+ *10.05.1880 Hub 34
         c5/ Jan+ *10.02.1884 Hub 34
      b3/ Anna *01.05.1846 Hubíles 23
      b4/ Václav *11.03.1848 Hub 23 dělník †08.10.1885
      b5/ Marie *29.11.1849 Hub 28
      b6/ Jan *20.05.1854 Hub 28
      b7/ Františka *17.04.1856 Hub 28
      b8/ Antonie *28.09.1858 Hub 28
         c1/ Anna nemanž. *10.05.1877 Hub 34
         c2/ Marie+ nemanž. *11.06.1879 Hub 34

   a5/ Marie Dušková *07.04.1816 Hubíles 2 si vzala 07.02.1842 Vachek Jiří *cca 1820 z Hubílesa 24, syn Václava a Marty
      b1/ Anna *28.02.1838 Hub 2 nemanž. dcera
      b2/ František *02.12.1839 Hub 2 nemanž. syn

   a6/ Dušek Jiří *22.03.1818 Hubíles 2 chalupník
     1. žena Anna Špačková *cca 1822 dcera Václava, kováře z Hubílesa 4, †26.03.1861, sňatek 03.02.1846
      b1/ Václav *13.01.1849 Hub 29
      b2/ Jan *26.05.1850 Hub 29
      b3/ František *30.12.1851 Hub 29
      b4/ Kateřina *07.01.1855 Hub 29
      b5/ Josef *16.06.1857 Hub 29
      b6/ František *19.05.1859 Hub 29 †17.05.1876
      b7/ Jiří *21.03.1861 Hub 29 †21.03.1861
     2. žena Anna Zdenková *cca 1833 dcera Jana z Újezda 30 a Anny z Rasošek, svatba 25.06.1861 Újezd 30, vdovec 43 a 28 let
      b8/ Anna *09.01.1863 Hub 29
      b9/ Jiří *13.06.1864 Hub 29
      b10/ Pavel *04.05.1866 Hub 29 †10.08.1867
      b11/ Karel *26.09.1868 Hub 29, si vzal 12.06.1910 Čibuz Marie Kopecká
      b12/ Pavel *18.11.1870 Hub 29, si vzal 06.07.1903 Újezd 50 Anna Hanušová *26.5.1877 Bukovina 13 z Újezda †27.12.1934 Hub29
         c1/ Dušek Josef *17.08.1909 Hubíles 29 dělník, si vzal 11.11.1933 Josefa Kopecká *19.03.1908 Rasošky textilní dělnice
      b13/ Vincenc *13.06.1873 Hub 29

   a7/ Dušek Pavel *02.04.1820 Hubíles 2

   a8/ Kateřina Dušková *16.04.1822 Hubíles 2

------------------------------

y/ Dušek Jan a Kateřina Černá z Černilova, sňatek 18.05.1789 Sm ? 29 a 27 let
   z1/ Johann+ *05.01.1791 Hubíles 2
   z2/ Kateřina+ *26.11.1793 čp 2
   z3/ Marie *01.12.1795 čp 2
   z4/ Paul *01.01.1798 čp 2
   z5/ Kateřina *27.12.1799 čp 2 †29.08.1837

sestavil Milan Plšek
2020-02-09