Holohlavy - foto z alba
Stanislava Bjalončiková roz. Hanzlová

Zpět na hlavní stránku

Školka Holohlavy
Školka v Holohlavech. Popisovala Světlana Šerešová roz. Valášková.
Zleva stojí: Jiří Jirousek, Jaroslav Hanzl, ?, Světlana Valášková, Josef Hampl,
Radislav Richtera, Petr Brož, Pavel Hojdík, Lída Kábrová, Hedva Hojdíková.
Zleva sedí: Jarmila Valášková, Josef Kábr, Stanislava Hanzlová, František Černý, Jaroslav Rozdolský, Milan Chlupatý, Jiří Brož,
Ladislav Pácalt, Marika ( Marie ? ) Mlinkovicsová, Jolana Mlinkovicsová, Zdeněk Brož.

Školka Holohlavy
Školka v Holohlavech. Popisovala Světlana Šerešová roz. Valášková.
První řada zleva: ?, Josef Hampl, Jaroslav Hanzl, Hedva Hojdíková, ?, Jolana Mlinkovicsová, Petr Brož, Radislav Richtera.
Druhá řada zleva: ?, Lída Kábrová, Marika Mlinkovicsová, Světlana Valášková, ?, Jaroslav Rozdolský, Jiří Brož, František Černý
Poslední žada zleva: Josef Kábr, Ladislav Pácalt, Jarmila Valášková, Milan Chlupatý, Stanislava Hanzlová.
Teta je paní Vondrková.

Hanzlová Hanzlová
Vlevo: Paní Hanzlová.Vpravo: Paní Hanzlová, vzadu stojí zleva Jarmila Valášková, Stanislava Hanzlová a ?.

Školka Holohlavy
Na této stránce je pohled na děti u tohoto stolu z opačné strany. Moje maličkost sedí vlevo.

Školka Holohlavy
Školka Holohlavy

Školka Holohlavy
Školka Holohlavy