Smiřice - založení Občanského fóra v roce 1989

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. Zdroj textů: smiřická kronika.

Zpět na hlavní stránku     Manifestace v listopadu 1989 ve Smiřicích   Další postup OF byl v celé republice takřka schodný. Jednání s MěNV. Došlo k němu v kině 30.11.1989.
   Za oficielní strukturu byl přítomen předseda NV Míla Koudelka, tajemnice Jana Heřmanová, Svatopluk Muzikant za kulturní komisi, za MěV KSČ p. Hlaváček, za MěVNF Ing. Javůrek. Vznikající OF představoval prof. Karel Novák, Jan Joneš, František Rejent ml.. Byli zde vzácní hosté, poslankyně Vítězslava Klůzová, později přijel Ing. Vágner spolu se zástupci studentských stánkových výborů Ottou Markem, studentem IV. ročníku ekonomické fakulty, Petrou Macourkovou a Pavlem Šubrtem. Za herce a divadelníky Zdena Hadrbolcová.
   Jednání bylo vzrušené, představitel KSČ přednesl zcela formální a nic neříkající proslov. Studenti, přímí účastníci demonstrace 17.11.1969 informovali věrohodně, stručně, jak to už u očitých svědků tragedie bývá. Bylo to šokující a zcela v rozporu s veřejně sdělovanými zprávami.
   K prvnímu vzrušení místních občanů došlo při informaci o přípravě stávky na ředitelství St. statků. Petr Miškela řekl, že do stávky chtělo vstoupit 33 lidí, nesouhlasilo jich 31. Stávkující byli anonymně telefonicky zastrašováni, že proti nim vystoupí milice. Na rozdílný přístup dělníků dílen, kteří vstoupili do stávky spontánně a ředitelství, jež váhalo, upozornil p. Skalický.
   Velmi iniciativní při zakládání OF byl prof. Novák, Fr. Rejent ml, p. Škoda, Dr. Hotmar, Dr. Ševčík, L. Hofman a p. Vajnlich. Bylo patrné, že p. Vajnlich usiloval o vedoucí postavení. Na tuto schůzi se nedostavil pro nemoc. Omluvný dopis vyzněl poněkud rozpačitě a nebyl přijat s příznivou odezvou.
   ------------------
   Další odstavce vynechávám, protože pisatel kroniky ing. Kupka zde vyjadřuje své myšlenky a soudy (které vlastně vpisoval při celém svém letitém psaní kroniky). Jeden ze zde jmenovaných napsal stížnost proti zápisu, proto byla na konci kroniky napsána oprava. Původní text zůstal na příslušné stránce.
   Nový text po vynechaných slovech zní: "Jeden pracovník StB (možná oba)"
   Domněnka v kronice??
   Pozn. P.
   ------------------
   Pěkně promluvila paní Libuše Ondroušková - duchovní církve Československé - husitské. Téma bylo jednoduché - církve a jejich útlak. J.A.Komenský a jeho "Kšaft". Bylo možné pozorovat mezi přítomnými zvýšenou pozornost. Téma i jeho přednes byly precisní a moudré.

kino
Smiřické kino 30.11.1989

kino
Delegace přijela později.

kino kino

kino
Kliknutím se fotografie zvětší

kino
Kliknutím se fotografie zvětší

kino

kino

kino kino

kino kino
Pánové Hoffman a Vágner

kino kino

kino kino
František Jandera a Lubomír Kupka

kino kino

kino kino

kino

kino

kino

kino
Kliknutím se fotografie zvětší

kino

kino kino kino
Herečka Zdena Hadrbolcová

kino
Karel Novák a Josef Vágner, dlouholetý ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové.

kino7.12.1989
   Druhé setkání občanů a OF. Vedl je mluvčí OF p. František Rejent ml. a JUDr. Rousek. Přítomní plné kino se seznámili s představiteli OF ve městě. Mluvčími jsou pánové prof. K. Novák, Ing. Janáček, p. Rejent, Dr. Rousek, p. Krudenc, Skalický, Rohlena. Jednání bylo poněkud rozpačité a bylo patrné, že jsme se odnaučili diskutovat.
   Zaznělo též vzpomínání na minulé křivdy. Pan Václav Ryba z Holohlav, bývalý vysoce postavený pracovník ČSD obsáhle vzpomněl na persekuci a utrpěné morální i hmotné škody. Zapomněl, že se svého postavení před r. 1969 domohl pomocí KSČ a příslušnosti k ní. Bývalý zahradník p. Jech upozornil na trvající křivdy. Ten krátce a oprávněně. Odborník, vždy připravený pomoci ve svém bývalém zahradnictví - pořád s potížemi. Je pravda, že ve svých 70 letech má některé pocity zafixované. Ale většinou má pravdu.
   Rozešli jsme se s návrhem:
   - odejmout nezasloužené osobní důchody
   - podpořit návrh na odvolání presidenta Dr. Husáka
   - eliminovat přetrvávající strach
   - upozorňovat na nebezpečí z prodlení a váhání

................

14.12.1989
   V 18.00 se sešli občané s představiteli OF a MěNV v kině. Jednání zahájil K. Novák spolu s p. Rejentem a Dr. Rouskem. Za Nv byli přítomni p.p. Koudelka, Heřmanová, Marek, Jiří Hájek, Klimeš, Burešová, Vajnlich. Dále Ing. Javůrek za NF a p. Hlaváček za KSČ.
   Na dotazy odpovídal p. Koudelka, který vyjádřil představy NV i své osobní stanoviska. Vyznělo tak, že i řadoví členové NV byli manipulováni a že se NV snažil vyhledávat optimální cestu rozvoje města.
   Dosti rozpačité byly odpovědi p. Ing. Javůrka, p. Hlaváčka spíše vyhýbavé.
   Silné výhrady měli občané k vedoucí úloze strany a brutalitě, jíž strana (funkcionáři a StB) k prosazení monopolu moci užívala. Ale nejvíce výhrad bylo k nové teplárně v Černožicích Na tomto jednání se OF dohodlo s NV na doplnění komisí a rady NV o členy OF. Dále NV informoval o tom, že má 9 placených úředníků, 2 volené pracovníky (předseda a tajemnice) a na 0,2 úvazku je placen místopředseda.
   Poté byly čteny dotazy občanů. Nezkušenost a zřejmě zaujaté komentáře p. Rejenta spolu se zjištěním, že dotazy jsou z valné části anonymní, vedli k rozčílení přítomných občanů. Po ostré kritice z úst p. Jecha, Miškely a Hofmana odešlo asi 40 lidí.
   Je zřejmé, že i demokracii se lidé musí učit. Vzniklé napětí probíhalo celým městem. Bylo nutné obnovit odvahu a důvěru občanů v představy OF. Dalo to dost práce.

kino
Jedno z dalších setkání s OF.
Kliknutím se fotografie zvětší