Smiřice - manifestace v listopadu 1989

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka

Zpět na hlavní stránku     Následující události   24.11.1989
   Výroční členská schůze ROH v závodě Pektin. Zúčastnilo se jich 128 lidí, Tady už zazněl požadavek podpořit studenty.
   Ojedinělý hlas F. Rejenta ml. zazněl v době, kdy ojedinělé hlasy bylo možno nebrat na vědomí, nebo umlčet.
   To byl vlastně jeden ze zárodků Občanského fóra, které v této době vznikalo. Paralelně s ním organizoval založení OF Karel Novák, Stanislav Vajnlich, v Holohlavech Ladislav Hofman a p. Křeček. Jejich aktivita se projevila 27.11.1989.

27.11.1989
   Na dvou místech současně vzniklo ve Smiřicích "Občanské fórum" (OF). ...
   Smiřická OF vznikla ve VČKL (Pektinka pozn.P.) a na MěstNV. V podniku byl iniciátorem František Rejent ml. ve městě prof. Karel Novák.
   Paralelně byl ve VČKL zvolen stávkový výbor. Tedy - ve Smiřicích byla také stávka. Před závodem VČKL a na dvoře cukrovaru. K posílení sebevědomí občanů, k narušení bohorovnosti "členů strany" posloužila stávka dokonale. Byly časté případy, kdy ředitelé či předsedové i jiní činitelé stávkujícím bránili a vyhrožovali. Ve Smiřicích byly blíže nezjistitelné nedohody na ředitelství Státních statků. Ani ředitel školy nevítal stávku s úsměvem a otevřenou náručí.
   Moc jediné, slavné, rodné, všemocné Strany ztrácela na lesku tak rychle, že ji mohl obnovit snad jen zoufalý násilný čin.
   Bylo zřejmé, že důsledky by byly strašné - výsledek nejistý. Riskoval by jen sebevrah, či Hérostrates.
   Další postup OF byl v celé republice takřka schodný. Jednání s MěNV. Došlo k němu v kině 30.11.1989

Zdroj: smiřická kronikamanifestace

manifestace

manifestace

manifestace

manifestace

manifestace
Pan Jech s manželkou, ze zahradnictví.

manifestace
Před závodem VČKL (Pektinka)

manifestace

manifestace
Kliknutím se fotografie zvětší

manifestace

manifestace

manifestace

manifestace manifestace

manifestace

manifestace
Kliknutím se fotografie zvětší

manifestace

manifestace manifestace manifestace

manifestace
Pan Rejent st.

manifestace

manifestace manifestace manifestace

manifestace

manifestace

manifestace

manifestace