Milan Knobloch - udělení čestného občanství Smiřic 24.5.1997

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o M. KnoblochoviMilan Knobloch

Milan Knobloch
Stanislava Klimešová, starosta Smiřic Lubomír Kupka a Milan Knobloch se svou ženou.

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch
Jaroslav Procházka, přítel Milana Knoblocha.

Milan Knobloch
Předání plakety významnému lékaři.

Milan Knobloch

Milan Knobloch
Prof. MUDr. Jaroslav Procházka Chirurg - plaketa od Milana Knoblocha

O životě Jaroslava Procházky


Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch
Oslava pokračovala ve smiřické rybárně.

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch

Milan Knobloch
Zleva: paní Bednářová, manželé Fejglovi, mistr Knobloch.

Milan Knobloch

Milan Knobloch
Stanislava Klimešová, Jana Heřmanová a manželé Koudelkovi.

Milan Knobloch Milan Knobloch
Manželé Novákovi + Knoblochovi s Lídou Trávníkovou.

Milan Knobloch
Manželé Kupkovi a Milan Plšek.

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch