Milan Knobloch - odhalení busty Bohuslava Martinů

Fotografie pořídil Václav Prostředník

Zpět na hlavní stránku      Nadace Bohuslava Martinů      Další stránky o M. KnoblochoviMilan Knobloch
Nadace Bohuslava Martinů a Hudební fakulta AMU
si Vás dovoluje pozvat na slavnostní odhalení busty
Bohuslava Martinů
v budově HAMU ve středu 12. října 1994 v 17.30 hod.

Projevy děkana HAMU Prof. J. Chuchra a presidenta správní rady NBM, PhDr. V. Kalabise
3. větu ze Smyčcového kvartetu č. 5 B. Martinů přednese Kvarteto Martinů
Po skončení slavnosti Vás zveme na malý koktejl do Klubu a koncert z díla Mistra
(sonáta č. 1 pro violoncello a klavír, Fantasie - toccata pro klavír a Smyčcové kvarteto
v podání D. Veise. H. Veisové, E. Leichnera a Kvarteta Martinů)
Začátek v 19.30 hodin v sále Martinů

Mistru Prostředníkovi s pozváním Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Milan Knobloch Milan Knobloch

Milan Knobloch
I tato fotografie byla u souboru. Žádná nebyla popsána.