Milan Knobloch - socha Bohuslava Martinů v Poličce

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o M. KnoblochoviMilan Knobloch
Socha Bohuslava Martinů.
Foto Jaroslav Dobiáš.

Text byl uveřejněn na výstavce k výročí 100 let od narození mistra Knoblocha v poličském muzeu.
Za texty a novější fotografie děkuji Doc. Monice Holé, Ph.D. z Poličky.

Martinů Akademický sochař Milan Knobloch (10. 8. 1921 – 29. 3. 2020)

   vystudoval v letech 1949-1953 Akademii výtvarných umění v sochařském ateliéru Otakara Španiela, zakladatele české medailérské školy. Právě tvorbě medailí Knobloch věnoval velkou část svého tvůrčího úsilí. Jeho práce vykazují dokonalou znalost zákonitosti při tvorbě reliéfu, zvládnutí portrétu, pečlivosti při tvorbě písma a celkovou vyvážeností kompozice: oceňováno bylo jeho zpracování portrétů např. Karla Hynka Máchy, Williama Shakespeara, Mikuláše Koperníka a mnohých dalších osobností české i světové historie.

   Knoblochovo celoživotní dílo je velmi rozsáhlé, obsahuje na 400 položek a jsou v nich zastoupeny zejména medaile, mince, plastiky, pamětní desky, busty či sochy, ale také kupř. poštovní známky. Jeho umělecká díla jsou zastoupena u nás i v zahraničí. Velkého ohlasu se dočkala např. portrétní medaile Williama Shakespeara která byla uložena ve Shakespearově muzeu ve Stratfordu a byla zároveň reprodukována v Encyklopedii Britannica. Busta antropologa a lékaře Aleše Hrdličky byla zařazena do expozice Národního muzea USA ve Washingtonu. Ve švýcarském městě Vevey na břehu Ženevského jezera je od roku 1996 umístěn Knoblochův bronzový památník Jana Palacha. Knobloch je také autorem busty skladatele Gustava Mahlera v Jihlavě a tří skladatelových pamětních desek, v rodném Kališti, v Jihlavě a ve Státní opeře v Hamburku. Pro Stavovské divadlo vytvořil bustu Wolfganga Amadea Mozarta, stejně jako pro pavilonek Památníku národního písemnictví. Oba skladatele také ztvárnil na medailích.

   S osobností Bohuslava Martinů se setkal vícekráte, poprvé při neobvyklé příležitosti. V roce 1979 bylo po dlouhých letech mezinárodních jednání dosaženo dohody o exhumování těla skladatele s původního místa pohřbení ve Švýcarsku a převozu a uložení na poličském hřbitově. U té příležitosti proběhlo ohledání těla předním českým antropologem prof. Emanuelem Vlčkem a sejmutí posmrtné masky. Skladatelova tvář byla díky hermeticky uzavřené rakvi velmi dobře zachována celých dvacet let po jeho skonu v roce 1959. A právě vyhotovení posmrtné masky v době exhumace bylo dílem Milana Knoblocha.

   O pět let později vytvořil M. Knobloch moderní náhrobek pro hrob skladatele a jeho rodiny na poličském hřbitově. Žulový náhrobek pochází z roku 1984, jsou na něm patrné plastické hudební motivy a vytesán citát z kantáty Otvírání studánek. Jen o rok později vytvořil medaili pro město Polička, na níž je jedna strana věnována právě Bohuslavu Martinů. A konečně v roce 1990 byla v poličském parku odhalena jeho socha skladatele v nadživotní velikosti. Bronzová socha byla u příležitosti 100. výročí narození skladatele slavnostně odhalena 28. srpna 1990 za účasti tehdejšího prezidenta Václava Havla. Mimo Poličku je Knobloch autorem busty B. Martinů, kterou v devadesátých letech zakoupila Nadace B. Martinů pro Hudební fakultu AMU, kde dodnes vítá hosty sálu Martinů Lichtenštejnského paláce. A v neposlední řadě vytvořil bronzovou pamětní desku, na níž je ztvárněn Bohuslav Martinů spolu s přítelem Stanislavem Novákem, a je umístěna v rodišti S. Nováka ve Smiřicích.Ateliér v Praze

Milan Knobloch Milan Knobloch
září 1989

Milan Knobloch

Milan Knobloch

Knobloch Knobloch
21.10.1989

---------------------------

Instalace sochy 28.8.1990

Knobloch

Knobloch

Knobloch

Knobloch Knobloch

Knobloch
Na boku podstavce je jméno autora a letopočet 1984 - 89.

Knobloch Knobloch

Knobloch

Knobloch Knobloch

Knobloch Knobloch

Knobloch
Sochař Milan Knobloch s architekt Vladimír Rybák

---------------------------

Slavnostní odhalení 1.10.1990

Z nastříhaných negativů pana Prostředníka není zřejmá časová posloupnost dění při slavnosti.

Knobloch

Knobloch

Milan Knobloch
Delegace ze Smiřic při předávání květin.

Milan Knobloch
Smiřická delegace na slavnosti odhalení pomníku Bohuslava Martinů v Poličce.
Zleva Václav Klimeš, Jana Heřmanová, pí. Knoblochová, Miloslav Koudelka, starosta Smiřic a mistr.

Milan Knobloch
V upomínku na odhalení pomníku B. Martinů - Milan Knobloch

Milan Knobloch
Mistr Knobloch v kruhu svých blízkých.

Knobloch

Milan Knobloch
Prezident Havel zdraví Milana Knoblocha.

Knobloch
Paní Knoblochová s Václavem Havlem.

Knobloch
Václav Havel a Rudolf Hrušínský.

Knobloch
Shirley Temple-Black, byla v letech 1989-1993 velvyslankyně USA.

Knobloch
Alexander Dubček

---------------------------

Hřbitov Polička

Knobloch
Náhrobní deska na hrobě Bohuslava Martinů je také práce sochaře Knoblocha s architekta Rybáka.
Žulový náhrobek z roku 1984, na němž jsou patrné plastické hudební motivy a je vytesán citát z kantáty Otvírání studánek,
je zapsán do seznamu kulturních památek.

Knobloch Knobloch

Knobloch

---------------------------

Městský úřad Polička

Milan Knobloch
Prezident Václav Havel přichází na radnici.

Milan Knobloch

Knobloch

Knobloch

Knobloch

Knobloch Knobloch

---------------------------

2021

Zdroj: Doc. Monika Holá, Ph.D., muzikoložka Centrum Bohuslava Martinů,
Městské muzeum a galerie Polička


Knobloch

Knobloch
10.8.2021 v poličském parku u sochy Bohuslava Martinů.

„10. srpna 2021 uplyne rovných 100 let od Knoblochova narození. Osobnost a dílo tohoto umělce si budeme moci připomenout po celou sezónu mini-výstavou v poličském muzeu, v den výročí, tedy 10. srpna 2021 v 18.00 hodin pak proběhne vzpomínkový akt v parku u sochy B. Martinů. Hudebně akci podpoří Mužský pěvecký sbor B. Martinů, jenž byl založen na sklonku roku 2019, ale vzhledem k nucené covidové přestávce ještě veřejně nevystoupil. Bude to tedy jeho poličská premiéra,“ dodává.


Knobloch
Fotografie ze zmíněné výstavy v poličském muzeu.

Knobloch
Foto ze snímání posmrtné masky zmíněné v úvodním článku.

Knobloch
Spodní část vitríny.